Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

Tükörálarc írta:

A rendbírák elemzők, diplomaták, tanácsadók és irányítók: az orgyilkosság nem tartozik a portfóliójukba. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy az adott anomália megszüntetésének a legoptimálisabb módja egy bizonyos személy likvidálása (és ismételten hangsúlyozom, hogy ez rendkívül ritka eset), akkor fölkeresnek egy helyi vadászklánt, manifesztálják a hivatali jelüket és meggyőzik a vezetőiket az akció szükségességéről.

Jój-jó, ez teljesen érthető, de azért feszegetem ennyire a kérdést, mert irodalmilag én egy jelentős rendbírói fellépésre emlékszem (lehetett több is de azokat nem olvastam), Boomen Örvényében a rendbíró az Égfakítók aquir vezetőjét (tárgyalásvezető képviselőjét) nemes egyszerűséggel aküldöttségek szeme láttára likvidálja és utána átadja a pyarroni félnek Kyel maszkját.
És a gesztus, valamint addigi fellépése is olyan volt h. kinyilatkoztatott, ítéletet mondott, úgy, mint aki mögött komoly (intézményes központi) hatalom áll akiket képvisel (a birodalmi Krán), nem pedig csak "úgy érzem így helyes" elég önkéntensnek tekinthető, és nagy felhatalmazást nem adó tevékenység. Ezt erősíti az is, hogy a kirendelt Birodalmi Orgyilkosokat az aquir vezető kiiktatása után mint ragnban felettük álló utasítja, akik engedelmeskednek is neki, úgy mint akinek van komoly hatalma a hierarchiában, annyira hogy utasíthatja őket és nekik ez természetes is. Egy magát annak gondolo/tartó egyénnek szerintem, aki hirtelen csak ott terem, vita nélkül egy Birodalmi Orgyilkos klán vezetője nem fog engedelmeskedni, ha nincs az illető mögött számára is ismert központi  felhatalmazás/szervezet, legyen egyébként bármilyen hatalmas is mint egyén.

Az igazság nem attól függ, hogy hiszel-e benne.

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

@Krokusz: Krán nem az, aminek a külvilág hiszi. Krán lényegét nagyon nehéz megérteni. Ezt maga a rendbíra is megfogalmazza a novellában.

Szóval. Olyan, hogy a birodalmi Krán központi hatalmának intézményes képviselője, nincsen. Soha nem is volt.

Ezt azonban az egyezség megkötésére érkező pyarroni delegáció nem tudta. És nem igazán lett volna elragadtatva tőle, ha tudja. És nem ez lett volna a legmegfelelőbb hely és időpont, hogy elmagyarázzák nekik a szituációt.

Elvégre ők azért jöttek, hogy az ősi ellenséggel, hitük központi fellegvárának elpusztítójával kössenek – nem is pusztán békét, hanem egyenesen katonai szövetséget! Tele voltak fenntartásokkal, téves berögződésekkel és gyanakvással. Vajon hogyan reagáltak volna, ha a másik fél tudtukra adja, hogy ők sajnos nem nyilatkozhatnak teljes körű felhatalmazással, mivel odahaza senki sincsen, aki egyáltalán felruházhatná őket ilyesmivel?

A pyarroni küldöttek azt látták és hallották, ami szükséges volt hozzá, hogy úgy érezzék: a Kránnal való szövetség eredményesnek ígérkezik, megkötése lehetséges és kívánatos. Függetlenül az ő benyomásaiktól, a rendbíra nem a tárgyalások helyszínén és időpontjában bukkant föl először, hanem még a birodalmon belül, jóval korábban. Mire a delegációk találkoztak, ő már túl volt egy sor részletes egyeztetésen a kráni fél képviselőivel, többek között a birodalmi fejvadászokkal és az égfakítókkal. Ami a pyarroni delegáció látott, az egy gondosan megtervezett drámai előadás volt a rendbíra rendezésében, amely az ő meggyőzésüket célozta.

Azt pedig reményeim szerint elég alaposan kifejtettem föntebb a fórumon, hogy a rendbíraság nem szervezet, viszont igenis intézmény, és szó sincs arról, hogy bárki eljárhatna rendbírai minőségben, aki úgy gondolja/tartja magáról, hogy alkalmas erre. Rendbírává válni nem elhatározás kérdése.

Megjegyzem, kevés kráni ambicionálja, hogy részévé váljon egy rendbírának; ez ugyanis a személyes autonómiája feladásával jár, bizonytalan, ám roppantul hosszú időre. A hivatal nem fosztja meg végleg a szabad akaratától, de amíg a szolgálata tart, érdemben felfüggeszti. Amikor a rendbírák új személyiségeket olvasztanak magukba, nem önként jelentkezők közül válogatnak és nem kérik a kiszemelt alany beleegyezését.

Utoljára Tükörálarc szerkesztette (2018.07.08. 10:28:18)

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

Szó volt róla, hogy Tordraga, Krilehor, Baqlamostas a Dúlás után lemondott prófétai hivataláról és vezeklő, elmélkedő remeteségbe vonult. A Változás törvénye alapján gondolom azért számolhatnak arra, hogy vezeklésük közepette is kapnak kihívásokat, hogy kiemelkedettségüket bizonyíthassák. Egy - egy becsvágyó közép- kráni potentát, consular, káosz-szekta rangidős vezér, kráni elf küldött ( Verrion Semmerje pl.) esetleg próbára teheti öket. Benyújthatják esetleg egy régi sérelem számláját a letett egykori prófétákon. Vagy ők bukottaknak számítanak immár és nem számít kiemelkedést bizonyító cselekedetnek a kihívásuk és legyőzésük?

Utoljára Ettin szerkesztette (2018.07.08. 10:08:08)

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

@Ettin: Egy vezeklését töltő próféta ellen kihívást intézni körülbelül annyira számít emelkedett tettnek, mint számszeríjjal agyonlőni valakit a reteráton. smile Előfordulhat, hogy egy végletekig elkeseredett individuum így kísérli meg beteljesíteni a személyes bosszúját, de ilyesmire csak azok ragadtatják magukat, akiknek az önbecsülése romokban hever és rég lemondtak már az egyéni kiemelkedésről. Ha történetesen sikerrel járnak, nem aratnak vele elismerést: birodalom-szerte megvetéssel sújtott páriák válnak belőlük.

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

Üdv!
Az lenne a kérdésem hogy Ranagol hogy tekint azon személyekre akik visszautasítják a "toborzási ajánlatát", itt azokra gondolok akik rendelkezznek olyan meggyőződéssel és erővel hogy ellenálljanak. Nem törődik velük vagy éppen ellenkezőleg még fel is értékelődhetnek a szemében, hiszen számára nem számít annyira az idő majd megszerzi őket a jövőben egy másik életükben?
Más: Elképzelhető HA sikerülne egyesülnie Ranagolnak egy vagy több pld pyarr istennel akkor sincs garancia hogy a jelenlegi Ranagol nevű entitásé lenne a meghatározó, irányító elv bár bizonyos szempontból még ez is szolgálhatná a Változás törvényét. Egyébként a mostani Ranagol mennyire azonos az eredetileg megnyilatkozottal?

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

@Rockghost: Hogy a Legnagyobb Úr miről hogyan vélekedik, illetve hogy milyen perszonális érzései vannak, azt nincs sok értelme taglalni. Ő a létezés totalitásának olyan terjedelmes szeletét foglalja magába, hogy abban értelemben, ahogyan ezt a fogalmat a közönséges halandók értelmezik, nincs saját személyisége.

Nem igazán tiszta számomra, mit értesz “toborzási ajánlat” alatt. A Legnagyobb Úr senkit nem kényszerít semmire és senkit nem foszt meg a szabad akaratától. Ha valaki nem fogadja el az igazságát, lelke rajta, az ő döntése; csak aztán viselje a következményeit is, ha vetélkedni próbál az emelkedett lényekkel. A prófétai elhívatás szintén nem erőszak, minden további nélkül vissza lehet utasítani, ez nem jár semmiféle retorzióval. Ha arra gondolsz, ahogyan a rendbírák olvasztják magukba az új személyiségeket, az valóban kényszer alkalmazásával történik, de nem a Legnagyobb Úr, hanem az adott rendbíra részéről. És igen, ennek a kényszernek ellen lehet állni, bár nem egykönnyen. Ha a beolvasztás nem sikerül, az egyértelmű jele annak, hogy a rendbíra hibázott és rosszul mérte föl a helyzetet. Ilyenkor vállalnia kell a konzekvenciákat, nem szaladgálhat panaszra semmiféle felsőbb hatósághoz; még más rendbírák sem lesznek különösképpen megértőek vele.

A változás törvénye univerzális, tehát vonatkozik a Legnagyobb Úrra is. Természetesen rég nem azonos már azzal az entitással, aki első eszmélésekor volt: azóta kiegészült azzal a számtalan létezővel, aki csatlakozott hozzá az integráció legmagasabb fokán. (Erről itt írtam bővebben annak idején.) Ezeknek az integrált létezőknek van saját személyiségük és akaratuk, bár halandó perspektívából nézve komplexek és nehezen felfoghatók. Ha a Legnagyobb Úr megnyilatkozik a teremtett világban, ezt kizárólag rajtuk keresztül teszi.

Ennek kapcsán lásd még a 922. számú hozzászólásomat, amit önismétlés helyett persze egyszerűbb volna belinkelni, sajnos azonban a kezelőfelület nem engedi:

Tükörálarc írta:

Az emelkedettség legmagasabb fokára lépett kráni létezők pontosan ilyesfajta módon képezik részét a Legnagyobb Úrnak. Továbbra is rendelkeznek önálló személyiséggel és szabad akarattal, de részlegesen azonosak vele. Ha valami váratlan válsághelyzet indokolja, akkor megjelenik a színen Káosz-Raddaq, a Leples Asszony, Azardengak az ex-Tizenhármak közül vagy valaki más – aki éppen legalkalmasabb az adott funkció ellátására –, és intézkedik. Ehhez persze valami nagyon nagy dolognak kell történnie – annak idején például tárgyaltuk itt a fórumon a Halott Lombok Gyermekének a szerepét a Godon bukása körüli eseményekben.

Továbbá…

rockghost írta:

Elképzelhető HA sikerülne egyesülnie Ranagolnak egy vagy több pld pyarr istennel akkor sincs garancia hogy a jelenlegi Ranagol nevű entitásé lenne a meghatározó, irányító elv bár bizonyos szempontból még ez is szolgálhatná a Változás törvényét.

Hogy mi lesz egy adott konfluencia végeredménye, az elsősorban a nagyságrendeken múlik. Ha egy nagy fazék majonézben elkeverünk két kávéskanál mogyoróvajat, a készítmény ízhatása megváltozik, mivel nyomokban mogyoróvajat is fog tartalmazni, de attól még mogyoróvajas majonéz lesz, nem pedig majonézes mogyoróvaj.

Utoljára Tükörálarc szerkesztette (2018.07.08. 14:48:08)

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

köszönöm a választ!

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

Zsolt:
Megoldható a linkelés, csak több minden kell hozzá.
Az adott hozzászólás közvetlen linkje a hozzászólás ablak jobb felső sarkában látható a # jel+szám hivatkozásával.
Ha erre rákattintasz, akkor a böngésző címsorában bejön a közvetlen link, ezt kell kimásolni. És hogy linkként is jelenjen meg a hozzászólásban, külön parancs kell hozzá.
Itt a hozzászólás doboz feletti sorban (B-I-U-val kezdődő gomboknál) jobbról visszafelé a harmadik az URL gomb. Ha a bemásolt linket kijelölöd a válasz írásban, és rákattintasz erre az URL gombra, a kijelölt címből közvetlen link készül. De be is írhatod a parancsot, ha úgy kényelmesebb (én úgy szoktam, hülye programozómánia), ezek a következők:
- link elé: szóközök nélkül, egybe (csak nem tudom úgy kiírni, mert parancsként menne át) [ url ]
- link után: szóközök nélkül, egybe [ /url ]

Azt nem mondom, hogy ez 2018-as jellegű módszer, de holtbiztosan működik. smile

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

@Raon: Köszi, a metodika megvan - ha megfigyeled, minden olyan hozzászólásomba raktam pár beágyazott linket, amelyikben a linkelésre panaszkodok. smile Szóval általában működik a dolog, de a 920-970. közötti hozzászólásoknál a felület behisztizik. Ha rákattintok a sorszámra, nem állít pozícióba, hanem kivág a következő fórumlap legelejére. Vagyis nem adja meg nekem az url-t, amit belinkelhetnék. Amit nem igazán értek, mert 920 alatt és 970 fölött minden oké, még az archivált anyagoknál is - de nem töröm rajta a fejemet, rég belenyugodtam már, hogy minden számítógép nőnemű. smile

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

Üdvözlök mindenkit, és örvend a szívem, hogy Krán ismét téma lett.  smile  Az már csak hab a tortán, hogy a -számomra- Legnagyobb Szaktekintéllyel is lehet érdemben kommunikálni. smile
Lenne két kérdésem:
1) Várható-e a közeljövőben Krán kiegészítő?
És 2) Én azt hittem, hogy a Dúlást egyértelmű sikerként könyvelhette el a kráni fél, de úgy látom, hogy a benne résztvevő Tizenhármakra ez nem igaz.
Elnézést kérek, nagyon le vagyok maradva a témában, és csak félve merem feltenni a kérdést: mi történt tulajdonképpen?
Miért kellett vezekelni?

Pardon, még egy kérdés ide kívánkozik: mi a novella címe, amelyben szó esik a rendbírákról?

Utoljára Wynter szerkesztette (2018.07.08. 20:15:45)

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

@Wynter:

2) A pár évvel ezelőtti fórumos jelenlétekor Zsolt számos hozzászóláson keresztül részletesen és közérthetően kifejtette ezt a kérdéskört a köznevesült shakallor fogalmával együtt, és a sajnálatos eltűnése után is ez a téma többször újra felmerült. Az egyik alkalommal írtam egy összefoglalót, hogy ne kelljen sok különböző hozzászólást belinkelni; amennyiben nem gond bemásolom, ideiglenesen megfelelhet:

Zsolt több ízben is deklarálta, hogy a Dúlás egyértelmű betlijéért el kell vinni a balhét Shakallornak, a Legnagyobb Úr törvénye alól senkinek nincs kibúvó.

Godonnal vagy Tysson Larral ellentétben a Dúlás 'tegnap' történt, de az Államszövetség gerincét nem sikerült megroppantani; a fővárost újraépítették, a belső hatalmi struktúra átalakult és megtisztult, a förgeteg elvonultával a pyarroni eszmerendszer újra fennen ragyog.

Nehéz a köznapi ember fejével kétségek nélkül vizsgálni és megérteni egy olyan ember szándékait és céljait, mint Selmo atya, ki Gömbszentélyében mérföldnyi magasságban lebeg a Szent Város felett. De a vész legnagyobb fokán minden pyarroni hős megmérettetett, kezdve az Alapítótól a Kegyelteken át az egyszerű katonákig a falakon. Áldozatukkal mindannyian felmagasztosultak, így hiába zuhant a Gömbszentély Elorandra és a védők maradékára a kráni Tizenhármak záróakkordként való megjelenése és Selmo atyával való varázspárbaja után, az erkölcsi győzelem kétségek nélkül Pyarroné, a Legnagyobb Úr elégedetlensége tehát tisztán érthető. (Prózaibb ok, hogy aránytalanul meggyengítette a birodalom erőforrásait hosszútávú eredmények nélkül.)

Shakallor az egoja és az ostoba döntése miatt elvitte a balhét, a többiek unszolására viszont Rayvanhur kénytelen-kelletlen elvállalta - bár szándékai szerint csak ideiglenesen - a shakallor címet, ami már a Hetedkor folyamán köznevesült és mostantól egyben intő példa is lesz viselőjének. Shakallor kráni mércével mérve aktív külpolitikát folytatott, a külvilágban is ismert volt tehát a neve - gondoljunk csak Raquo Amanovikra és Gorvikra, vagy a Fű útjára például - ráadásul még Kránon belül sem verték nagydobra és dicsekedtek el a plebsnek vagy akár a szunnyadó hatalmaknak a Főnök bukásáról; szóval érthető, ha ragaszkodtak a névhez-címhez illetve Rayvanhur szándékaihoz is tökéletesen passzolt.

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

@Wynter: A rendírás novella az Örvényben Boomen mestertől, a Kos és  Kobra éve antológiában találod.  smile

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

@Tükörálarc: Nem szeretnék visszaélni a kedvességeddel és a türelmeddel, de mint információra éhező, gyermeki lelkesedéssel írásaidat olvasó rajongó kérdezem, hogy nincs véletlenül publikus leírás a jegyzeteid között arra vonatkozólag, hogy miképpen zajlott Krán és a DÓB küzdelme (epizódok is érdekelnének, mint amilyen Azardengak aka Kárhozott Nép Királya szerepjátszása volt)? Nyíltmezei (tömeghadseregek részvételével zajló) küzdelmek, vagy "kommandós akciók"(precíziós, mágiával megtámogatott csapásváltások), vagy szakrális párviadalok voltak e inkább a jellemzők a hadviselő felek részéről? Köszönettel! :-)

Utoljára Ettin szerkesztette (2018.07.08. 23:45:41)

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

Wynter írta:

1) Várható-e a közeljövőben Krán kiegészítő?

Jelenleg nem szerepel a terveim között.

Wynter írta:

2) Én azt hittem, hogy a Dúlást egyértelmű sikerként könyvelhette el a kráni fél, de úgy látom, hogy a benne résztvevő Tizenhármakra ez nem igaz. Elnézést kérek, nagyon le vagyok maradva a témában, és csak félve merem feltenni a kérdést: mi történt tulajdonképpen? Miért kellett vezekelni?

DReaMSCaPe összefoglalója tökéletesen helytálló. Kiegészítésül csak annyit tennék hozzá: az események menete nem sokkal a Dúlás után ékes bizonysággal szolgált rá, hogy Pyarron kráni szemszögből nem felszámolandó anomália volt, hanem kulcsfontosságú szövetséges egy valóban veszedelmes anomália ellen. A rá mért csapás mindkét felet meggyöngítette egy sorsfordító ynevi konfliktus küszöbén, vagyis katasztrofális ostobaságnak bizonyult.

Ettin írta:

@Tükörálarc:…nincs véletlenül publikus leírás a jegyzeteid között arra vonatkozólag, hogy miképpen zajlott Krán és a DÓB küzdelme (epizódok is érdekelnének, mint amilyen Azardengak aka Kárhozott Nép Királya szerepjátszása volt)? Nyíltmezei (tömeghadseregek részvételével zajló) küzdelmek, vagy "kommandós akciók"(precíziós, mágiával megtámogatott csapásváltások), vagy szakrális párviadalok voltak e inkább a jellemzők a hadviselő felek részéről?

Volt abban minden, és a Dúlással vagy Tysson Lar eltörlésével szemben rettentő sokáig tartott, mivel az óbirodalom ugyanúgy nem alkotott monolit hatalmi struktúrát, mint maga Krán, vagyis nem lehetett egy nekifutásra kivégezni. A menetéről vannak mindenféle jegyzeteim, de a publikáláshoz túlságosan kaotikusak. Egy részüket felhasználtam a Hármashangzat vízióbetétjéhez, amely feltárja a Khat'ul Naathum eredetét és futó bepillantást enged Symbelmine háborús tevékenységébe.

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

Mindenkinek köszönöm a gyors választ! smile
De hadd okvetetlenkedjem egy kicsit, tisztán csak azért, hogy az én fejemben is helyükre kerüljenek a dolgok.
Korábban -talán a Summariumból, bár erre nem vennék mérget- ezt tudtuk meg a Dúlásról:
"...a teljes birodalmi haderőnek csupán a töredéke- egyetlen légió és két Köteles Rend- kísérte el őket. A többinek a kivonását nem kockáztathatták..."

Most pedig azt olvasom, hogy a Dúlás aránytalanul meggyengítette a Birodalom erőforrásait.

Nekem ez így nem áll össze. Maradjunk annyiban, hogy felejtsem el a Summariumot, mert azóta Kránt és a Dúlást egyaránt sikerült komolyabban és részletesebben kidolgozni?
(Mondom én, hogy alaposan le vagyok maradva!  big_smile  )

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

Wynter írta:

Most pedig azt olvasom, hogy a Dúlás aránytalanul meggyengítette a Birodalom erőforrásait. Nekem ez így nem áll össze.

A birodalom meggyengülését nem hadászati vonatkozásban kell  érteni. Kránban példátlan bizalmi válságot idézett elő, hogy a kiválasztott próféták rangelsője képes volt ennyire radikálisan félreértelmezni a Legnagyobb Úr igazságát; hogy a társai közül többen vele tartottak ezen az úton; és hogy a többiek ilyen sokáig késlekedtek a korrekcióval.

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

Tükörálarc írta:

@Rockghost: Hogy a Legnagyobb Úr miről hogyan vélekedik, illetve hogy milyen perszonális érzései vannak, azt nincs sok értelme taglalni. Ő a létezés totalitásának olyan terjedelmes szeletét foglalja magába

Alakul a nooszféra   wink

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

Tükörálarc írta:
viktor írta:

Voltaképp bármiféle mechanizmus korlátozza a változások körét -- ez miért nem mélyen idegen a változások törvényétől?

A változás törvénye olykor paradoxont eredményez: olyan struktúrákat is előállíthat, amelyek eredményesen ellenállnak a további változásnak. Ilyenkor jelennek meg a rendbírák, akiknek az a funkciójuk, hogy biztosítsák a törvény folyamatos működését.

Maguk a rendbírák is egy mechanizmus  smile  .

Tükörálarc írta:

A változás törvénye időnként kitermel a birodalomban kaptártársadalomra emlékeztető struktúrákat, ám ezek eddig még mindig megrekedtek a hierarchia alacsonyabb szintjein. Úgy tűnik, nem állják a versenyt a szingularitás irányába integrálódó közösségekkel. (Egy másik fantasztikus zsánerre alludálva: ha beköszönt a gyermekkor vége, a borgok betliznek. wink )

Mondom, hogy preferencia  wink . Hiszen Ynev történéseit Ti mozgatjátok.

"A gyermekkor vége" történetében is összekapcsolódnak az elmék. Nem egyéni kiemelkedés történik, az egész faj jut el arra a szintre, hogy egy -- véletlen szeszélye által kiválasztott -- egyede átváltozzon és kristálymagként beindítsa az átalakulást.

És -- elismerve, hogy persze még kutyafülét sem tudunk -- a Földön jelen pillanatban a borgok útja tűnik valószínűbbnek a szingularitás felé. Karnyújtásnyira a neural lace, aztán idővel kikophat a szerves komponens... De addig még örömmel olvasok és spekulálok egy másik világról, ahol mások a törvények  smile  .

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

Tükörálarc írta:

A birodalom meggyengülését nem hadászati vonatkozásban kell  érteni. Kránban példátlan bizalmi válságot idézett elő, hogy a kiválasztott próféták rangelsője képes volt ennyire radikálisan félreértelmezni a Legnagyobb Úr igazságát; hogy a társai közül többen vele tartottak ezen az úton; és hogy a többiek ilyen sokáig késlekedtek a korrekcióval.

Félreértelmezni...?

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

Még egy kérdés, és ez már a kráni mindennapokra vonatkozik:
létezik náluk színház, vándorcirkusz, tartanak-e bálokat a tehetősebbek?
Egyáltalán mennyire nevezhetjük kultúrlényeknek a krániakat?

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

siuras írta:

Nagy tisztelője vagyok Kornya Zsoltnak de ez a könyv kimeríti a kínzás fogalmát...sok rész információ...semmi lezárás...Aki szereti Kránt és a róla szóló történeteket annak csalódás lesz... hmm

Ízlések és pofonok. smile
Nekem nagy kedvencem volt a Kráni krónika, de a Hármashangzattal sikerült felülmúlni.
A stílusa jóval letisztultabb, mint a korábbi novelláé. Tele van emlékezetes, nem mindennapi karakterekkel, és rengeteg olyan aprósággal, amiken jóízűen el lehet csámcsogni. big_smile
Nekem nem hiányzott egy apokaliptikus háború leírása, amilyet már ezer helyen és ezer formában olvashattunk- ellenben egy kiemelkedett lények közti szerelmi háromszög üdítően hatott. smile
Külön öröm számomra, hogy a hatalomszavakkal való "bűvészkedésbe" is mélyebb betekintést nyerhettünk, és egy mondat erejéig a Birodalom sintéreinek munkájába is belepillanthattunk.

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

Wynter írta:

Félreértelmezni...?

Bizony, bizony… A Legnagyobb Úr nem kommunikál közvetlenül a prófétáival. Ők ugyanúgy a saját belátásuk és ítélőképességük alapján interpretálják az igazságát, mint mindenki más. A legfőbb különbség, hogy ha elbizonytalanodnak vagy kétségeik támadnak, nem járulhatnak egy felsőbb fórum elé cáfolatért vagy megerősítésért,  mivel ők maguk a legfelső fórum. A Tizenhármak palástját felölteni nem feltétlenül csupa móka és kacagás...

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

viktor írta:

És -- elismerve, hogy persze még kutyafülét sem tudunk -- a Földön jelen pillanatban a borgok útja tűnik valószínűbbnek a szingularitás felé.

Erről más a véleményem, de ezt majd egy SF-novellában fejtem ki az Éjszakai történetekben. Abban pedig teljesen igazad van, hogy a kaptártársadalmak negligálása részünkről szerzői koncepció. A népszerű fantasztikumban annyiszor és annyian elsütötték már ezt az ötletet, hogy nem sok értelme lenne Ynevre adaptálni. Utoljára a szürkecsuklyás elképzelésekben bukkant föl, mi pedig erre kénsavval, mustárgázzal és DDT-vel reagáltunk. Én személy szerint a taktikai nukleáris csapástól sem riadtam volna vissza, de a kollégáknak sikerült hatniuk a humánus énemre.

Wynter írta:

Még egy kérdés, és ez már a kráni mindennapokra vonatkozik:
létezik náluk színház, vándorcirkusz, tartanak-e bálokat a tehetősebbek?

Színtársulatok és vándor mutatványosok vannak, a bál helyett inkább a szimpozion jellemző, de tartománya válogatja.

Wynter írta:

Egyáltalán mennyire nevezhetjük kultúrlényeknek a krániakat?

Maximális mértékben. Minden más ynevi kultúránál ősibb hagyományokkal rendelkeznek, és gondosan ápolják őket.

Utoljára Tükörálarc szerkesztette (2018.07.09. 13:09:52)

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

Kráni kultúra: Felrémlik mikor Sard nagyúr (Hol egykor majd a Kos országa elterül) az égi hajóján két bőreváltó aquírjának színi előadását nézi, miközben a látottak mindig újabb és újabb jelentéstartalmakat juttatnak az eszébe az előadás alatt. Elég komplexnek tűnik egy aquír színházi előadás, holott csak két színész tolmácsolta a darabot.                                                                                  @Tükörálarc: Kapcsolat Ranagollal: Amennyiben a Tizenhármaknak sincs közvetlen összeköttetése a Kosfejűvel, akkor mondjuk egy gorviki Ranagol-pap (vagy Felföldi Feketerendi) kihez és miért imádkozik (hova van becsatornázva)?  Hogy és honnan kapja a szakrális varázslatait (pl. Gondolva itt az Isteni áldásra végső harcában vagy a Küldött hívására amelynél hogy és honnan jön számára segíteni a Raquan és hova tér vissza a pap fejével, ha a kérés indokolatlan volt)?

Utoljára Ettin szerkesztette (2018.07.09. 18:09:31)

 

Hozzászólás: M.A.G.U.S. beszélgető

A mindenkori Tizenhármakon keresztül is lehet -vagy inkább szokás- imádkozni a Legnagyobb Úrhoz, vagy a hozzá vezető csatornák szerepét a Káosz Angyalok töltik be?