Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@Ettin: nncsmt.

@Cundior: a helyzet az, hogy Sogron - nem kis részben nonhumán gyökerei miatt - sok szempontból rendhagyó eset. A kultusza fokozott hajlamot mutat például a szektásodásra, ami miatt rég marginalizálódnia kellett volna, de nem teszi. Épp ellenkezőleg: a IV. évezred második felében ismét tényezővé vált Toronban, ordani pozíciója pedig - a tűzvarázslók szakrális diktatúrájának elzárkózó és kirekesztő tendenciái ellenére - szilárdabb, mint valaha.
Hogy melyik hajdani vagy jelenlegi irányzat Sogronja az "igazi," rég nem képezi hitvita tárgyát. A hallgatólagos konszenzus szerint az istenség nem egy és oszthatatlan, hanem változó számú és tudatosságú entitás akotta mintázat (klaszter vagy kaszkád), amit a közös ágenda tart össze, a ciklikusan növekvő belső feszültség pedig csak újrarendezni tud, szétvetni nem. Hogy ez mindig így volt-e, vagy evolúciós válasznak tekinthető Igere és Weila elmúlására, senki nem tudja... és talán jobb is így.

@rockghost: lássuk mindenek előtt a kánon vonatkozó részét.

Alborne, a harmónia őre
Vitatott eredetű, a panteon második nemzedékében megnyilvánult entitás. Az ynevi köztudatban a bárdok isteneként él – tény, hogy a hetedkori énekmondók többsége az ő hitét vallja, Alborne mégsem csak az övék, hanem mindazoké, akik a szabad művészetek gyakorlásával, dallal, tánccal, széphistóriák és poémák írásával, vászonnal és festékkel, vésővel és márvánnyal keresik kenyerüket.
Kedvére való minden, ami gyönyörködtet, legyen az műtárgy vagy eleven test, ember vagy más faj szülötte, mágikus hatás vagy természeti jelenség. Nem várja el, hogy tiszteletére impozáns templomokat emeljenek. Szent helyei a jeles művészek otthonai, műtermei és tanodái; oltárai minden színházban és magára adó tavernában megtalálhatók. Papjai és papnői gyakorló művészek, és személyes varázsért sem kell a szomszédba menniük:  hajlamosak a közösség lelkévé válni olyan helyeken is, ahol az urukénál rangosabb kultuszok előnye behozhatatlannak tűnik.
Alborne terce kontinensszerte a dalversenyek és költői megméretések ideje. A harmónia őrének ezeken felül nincsenek ünnepnapjai, csak jeles éjszakái. Hívei ezeken először magának a művészetnek hódolnak, majd a csillagos ég – Alborne kupolája – alatt összegyűlve, énekbeszédben mondanak köszönetet patrónusuk jótéteményeiért.
Bennsőségesebb módja az elmélyülésnek a tömegtől elvonulva hangszeren megszólaltatni vagy torokban rezgetni a mennyek összhangzatát. Az ősi pentatóniára Alborne azonnal felfigyel, és többnyire válaszol is: hatalmával tölti el az arra érdemeseket, és ihlettel vagy sugallattal azokat, akik rászorulnak.
Kultuszán belül csak kétféle méltóság létezik, a tehetségé és az odaadásé. Akik nem ilyesmire vágynak, jobban teszik, ha a boldogulást is máshol keresik. Előszeretettel választ kívülállót, rendszerint bárdot, akarata közvetítésére. Hetedkori kegyeltjei közül a legtöbben Eniq Gwont, Iriogo Orelt és Lirian vil Sineast ismerik, akiknek szolgálatát ynevi viszonylatban is szokatlnul hosszú élettel jutalmazta. Szent szimbóluma a héthúrú Csillaglant.

A források nem teszik egyértelművé, mennyi idő telt el a haláltalanok első és második nemzedékének megnyilvánulása között. A legelfogadottabb verziót ("két ynevi emberöltő") alapul véve Alborne az Égi fény 4. századában lépett színre, és egy szűk évtized alatt jelentős tömegbázisra tett szert mindkét kontinensfélen.
A fenti szövegből az is kiderül, hogy kultusza spontán-közösségi jellegű, hagyományos egyházszervezete, katekizmusa és titulatúrája nincs. A PÁK-tól a II. évezredben megkapta az obligát adminisztratív vízfejet, hivatalnokainak azonban csak hatásköre volt, befolyása nem.
A pyar népnyelv szerint Alborne templomának kupolája (az égbolt) azért olyan hatalmas, mert oszlopok helyett óriások tartják a vállukon: nemzedékük, hazájuk és koruk legjelesebb művészei, alkotók és oktatók vegyesen. Az ő esetükben a hatáskör kérdéses, a befolyás nem: a hetedkor összes számottevő kultúrkörében ismerik és elismerik őket. Alborne csak az alkotó ember számára magától éttetődő választás az elsődleges patrónus szerepére - hogy másodikként olyan sokan döntenek mellette, szószólóinak személyes varázsán túl annak köszönhető, hogy kultusza máig őrzi hangsúlyosan spirituális (ti.  politikamentes) ősállapotát. 
A PPL nyilván erről is mást ír, aminek számos oka van - a "zseni nem játékos kaszt" csak a legnyilvánvalóbb közülük. big_smile

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Köszönöm a választ, ez is egy érdekes gondolat, ami egy kicsit emészthetőbbé és elfogadhatóbbá teszi számomra az eredeti szerafista elképzelést. Mondjuk felvetett bennem egy új kérdést, remélem nem untatlak vele. smile Ha Sogron több eltérő, esetleg idővel változó entitások egésze, akkor miként lehet egy, és miként lehet ugyan az az egy, akivel szeráfi alkut kötöttek még az emberek megjelenése előtt, és akivel ugyan ezen szeráfi alkuban áll most a tűzvarázslók rendje?

Illetve ami még e téren tisztázatlan számomra, a godoni nép mágikus képességeinek eredetét lehet valami szeráfi jelleggel magyarázni? Csak mert szakrális természetű a godoniak mentalitásából fakadóan valószínűleg nem lehetett. Vagy az eredetmítoszuk egyszerű "népmese", amit beleng a balladai homály?

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@Cundior: maradjunk abban, hogy én nem unom, te pedig elfogadod, hogy az istenség nem turmixgép, amit csak kétféleképpen (részek összessége, egész) lehet értelmezni, az a dolog a szeráfi alkuval pedig nem tény, hanem eshetőség/hipotézis/misztifikáció - Ettin 1522-es hozzászólásában erre próbálta felhívni a figyelmedet.

Godoniak: nem; az ő hatalmuk forrrása nagyon is szakrális - egész pontosan holisztikus - természetű volt. Mint minden, ami a szféraanyaggal és a Nagyokkal összefügg, tekintet nélkül arra, ki mit hisz/gondol róluk és a Teremtés műveről.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Üdv!
Köszönöm András a gyors választ!
Azt szeretném még megtudni hogy a közeljövőben megjelenhet még valamilyen magus könyv. Az Ősi titkok... c. könyvnek lesz még folytatása abban a tekintetben hogy hasonló művek megjelenhetnek még? Amikor olvastam végig olyan érzésem volt mintha valami nagyobb könyvnek lenne egy része, bár lehet hogy tévedek.
Az Ősi titkok...-ban leírt második gra-tinoli csata ill. az előzményei már az új koncepció szerint lettek kidolgozva? Valahogy én nem láttom benne pld Sogron szerepét olyan fontosnak mint ami a régebbi forrásokban lett kihangsúlyozva, persze lehet hogy valamit benéztem.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@András

Mindenki nevében köszönöm ezt a kimerítően részletes összegzést a nyílpuskákról. Valamikor, talán a #2 fórumban írtál már róla, viszont számomra akkor sem derült ki a számok jelentése. 6/12 az 6-os tár 12 láb lőtávra? Vagy 6 másodpercenként, 12-es tár...
Ugyanitt kíváncsi lennék a sarjvas elterjedettségére, illetve árára a kékacél-abbitacél tengelyen.
(nem nehéz kitalálni, hogy azért, mert szeretném ezeket használni játékban)

@rockghost
Ha jól tudom, az Ősi titkok világleíró részei a M*2*0 (vagy inkább már M*2*5) nem játéktechnikai részéből valók, részben a meghiúsult Örökség projektből.

Utoljára Zedd szerkesztette (2018.09.01. 08:23:15)

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@rockghost: van még egy kötetnyi hasonló anyag. Hogy lesz-e könyv belőle, az Ősi titkok... fogadtatásától függ - reméljük a legjobbakat.
Gra-Tinol: a szövegnek számos rétege és olvasata van, így a lényege is könnyebben sikkad el: az ötszázéves háború végén már csak Sogronnak voltak stratégiai léptékben bevethető anyrjai. A szentélyekhez vezető úton ők gondoskodtak a légiók tűztámogatásáról, ők állították a dwynolni kelepcét az Arctalanoknak és ők bocsátották Kyria rendelkezésére a fegyvert, ami Avida Dolor bukását okozta. Többet tettek és veszítettek a kárhozat száz órájában, mint a panteon összes többi tagjának papjai egy évszázad alatt - nem véletlen, hogy a tanulmány a szakrális mágiahasználók közül csak róluk emlékezik meg.

@Zedd: jól tudod, a 6/12 (és hasonló) számok pedig a tárkapacitást jelzik.
A sarjvasat széles körben használják a késő-hetedkori magaskultúrák, mivel előállítani és megmunkálni is könnyebb, mint a fegyverminőségű ötvözeteket. Ez tükröződik az árában is: harmadannyiba kerül, mint a kékacél, és tizedanyiba, mint az alsó grádusú abbitacél... de egyiket sem tudja maradéktalanul kiváltani.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Kedves András!

A XIV. Zászlóháború előzménye volt P.sz. 3691. végén, hogy a Halálhozók ork törzs megtámadja Konkhot és Sagtakarrt miközben aquirok elragadják a harmadik Vörös Lobogót Kabur Lah erődjéből.

- Lehet valamit tudni a Konkh völgyi csatáról?
- Milyen erők vettek benne részt?
- Milyen veszteségeket szenvedtek el a harcoló felek?

Előre is köszönettel:

Sucku

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@Sucku: ebben nem fogok tudni segíteni, mert:

nem előzmény ez, hanem az inkompatibilis motívumok, benézések és nettó fogalmatlanságok állatorvosi lova
érzésre szürkecsuklyás forrásból, kizárásos alapon az ÉSZ-ből származik, amihez (repríz) csak annyi közöm van, hogy a terjedelem javát az én koncepcióim/szövegeim félreértelmezése teszi ki. Egyenetlen forrásértékéről (repríz) mindent leírtunk már ezeken az oldalakon, ami leírható.

A P.sz. 3691 első harmadában kitört zászlóháborúnak nem lehet 3691 végi előzménye
az újgodoni naptári év Kyel két párjával kezdődik és Arel kvartjával ér véget.
lásd még: WMC: Észak lángjai

Konkh és Sagtakarr létező városok, a Halálhozók pedig létező ork törzs, így az utóbbi akár meg is támadhatta az előbbieket, csak éppen...
a kalózkiadásból kinőtt szcs térkép (repríz) domborzat és poi szinten sem kompatibilis a hivatalos térképpel;
a két város egyidejű megtámadása azok hivatalos pozícióit alapul véve kevéssé életszerű/teljesen kizárt;
a Halálhozókat a p. sz. II. évezredben szórvánnyá alázta a vanír-ilar szövetség. hegyekben partizánkodó hírmondóiknak esélyük sincs olyan méretű/felszereltségű haderőt kiállítani, ami a felsőgyepű fővárosát (és annak ötvenezres helyőrségét) megszorongathatná. Ha mind egy szálig odavonulnának, annak sem ostrom vagy csata, hanem előállítás lenne a vége.

Kabur-Lah veszedelme és Tarín lobogójának elvesztése kánon motívum, de...
a fentebb említett okból biztosan nem "miközben" történt.

WMC Ynevén nincs Konkh-völgy.
Csak Konkh nevű erődváros, amit a kyr hadiutak legközelebbi elágazásától egy Dagga ösvényének nevezett vetődés választ el. Itt vívták a 13. zászlóháború daggan-hrúmi ütközetét.
lásd még: WMC: Zászlók hulltán, bálványok dőltekor

Zárszók
I. ez volt az első és utolsó élveboncolás; a következő ilyet simán passzolni fogom.
II. alkotói felelősséget csak az általam kitalált/leírt dolgokért tudok vállalni, a tőlem nyúltakért nem, és támogatás is  csak az előbbiekhez jár.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Kedves András!

Köszönöm szépen a választ.

Semmiképpen sem szerettelek volna megbántani, mentségem csak az lehet, hogy egy egyszerű olvasó/játékos számára már nagyon nehezen eldönthető, hogy mi az, ami a kánonhoz tartozik és mi az, ami nem. Picit úgy érzem magam, mint amikor a professzor a vizsgán azt magyarázza a fogalmatlan nebulónak, hogy mennyire könnyű a kérdése. Persze, hogy neki könnyű, hiszen tudja a választ, sőt adott esetben ő írta a könyvet.

Ha szabad, máshogyan tenném fel a kérdésemet:

- Hol találhatnék a XIV. Zászlóháborúhoz hivatalos kronológiát?
- Lézetik e Kabur-Lah veszedelméről és Tarín lobogójának elvesztéséről olyan részletesebb forrás, ami kánonnak számít?

Előre is köszönöm:

Sucku

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@Sucku

A XIV. ZH kronológiáját a 2013-as (III.) pályázat anyagából össze tudod gyüjteni, de ha egy viszonylagos könnyen forgathatót szeretnél, akkor szerezd be a Merész álmok, sötét titkok I. II.-t, az utóbbi végén található egy, amely a pályázat nyertes anyagainak (önreklám) időrendi elhelyezkedését beleülteti a nagyvonalas egészbe.

Van más dolog is, amit mondjuk tisztázni kellene, pl. nem teljesen érthető hogy a ZH vége mikor történik (3697, de az első napja, ahogy a Thán megállitja 96 utolsó napján a seregeit, vagy még egy év a lefutási ideje)? 3698-ban már követjárás van, legalább is Erigowban (pofátlan önreklám).

Meg pl. a Bíborgyöngyök alapján mikorra tehető Eligor visszatérte? Valahol a háború alatt kellene visszatérnie, rendet rak a háza táján, és gondolom egyből becsatlakozik az eseményekbe: @András, itt szerinted milyen álláspont állhat fent, mert a 14. minden szempontból rendhagyó mindkét oldal számára (sunyi háború, odaát meg Napfolyosós kompenzációs politika. Utóbbit sokadszori újraolvasás után gondolom Haonwell nem szívleli).

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Kedves Morrola!

Köszönöm szépen a választ, beszerzem ezeket a köteteket.

Sucku

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@Sucku: a Morrola által említettnél is minimálabb minimálverzióért lásd a Toron kiegészítőt, ami megadja az ismertebb mozzanatok dátumát, de távolról sem az összeset, amik a vonatkozó WMC szövegekből (Észak lángjai, Megkövült napvilág) kiolvashatók. Teljes képet azokkal együtt se adna persze a konfliktusról, aminek anno csak a cselekmény(ek) szempontjából lényeges részeit dolgoztuk ki - alig többet annál, amit konkrétan leírtunk. A hézagpótlás a DV Szkriptúra III. novellapályázata kapcsán kezdődött 2013-ban, és azóta is tart. Az Ősi titkok... esszékötet zárását már sikerült lekésnünk, de az anyag remélhetőleg időben összeáll ahhoz, hogy a folytatásába bekerülhessen.
A Kabur-Lah témát az a WMC novella (Zászlók hulltán, bálványok dőltekor) járja körül, amit fentebb Daggan-hrúm kapcsán ajnlottam a figyelmedbe.

@Morrola: WMC (Stephen King után szabadon) k* síkos tud lenni az ilyen dolgokban. 'Duriff iszonyú hajszáját' a háború záróakkordjának nevezi, az utolsó nap nyomatékosításával pedig azt sugallja hogy a harcérintkezés az óévvel együtt véget ért.
Ami ebben a formában nem igaz, ugye; az újév első harmadában jászódó Megkövült napvilág tapinthatóvá teszi a különbséget fegyvernyugvás és béke között. smile

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Kedves András!

Köszönöm szépen a választ.

Sucku

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Gáspár András írta:

@Sucku:
@Morrola: WMC (Stephen King után szabadon) k* síkos tud lenni az ilyen dolgokban. 'Duriff iszonyú hajszáját' a háború záróakkordjának nevezi, az utolsó nap nyomatékosításával pedig azt sugallja hogy a harcérintkezés az óévvel együtt véget ért.
Ami ebben a formában nem igaz, ugye; az újév első harmadában jászódó  Megkövült napvilág tapinthatóvá teszi a különbséget fegyvernyugvás és béke között. smile

@Sucku: nincs mit.

@András: akkor meg is van a házi feladatom, mert mint rájöttem, kimaradt az életemből az olvasmány. Szerencsére megvan a polcon.

Lehet választ ad pár elképzelésemre.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Morrola írta:

Meg pl. a Bíborgyöngyök alapján mikorra tehető Eligor visszatérte? Valahol a háború alatt kellene visszatérnie, rendet rak a háza táján, és gondolom egyből becsatlakozik az eseményekbe:

Szerintem 100% h. a Zászlóháború UTÁN tér vissza, mert maga a fogadás is utána kezdődött csak el- és nem az elején szabadítják ki.

Az igazság nem attól függ, hogy hiszel-e benne.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Gáspár András írta:

ogy melyik hajdani vagy jelenlegi irányzat Sogronja az "igazi," rég nem képezi hitvita tárgyát. A hallgatólagos konszenzus szerint az istenség nem egy és oszthatatlan, hanem változó számú és tudatosságú entitás akotta mintázat (klaszter vagy kaszkád), amit a közös ágenda tart össze, a ciklikusan növekvő belső feszültség pedig csak újrarendezni tud, szétvetni nem.

És mi volt  közös ágenda a hetedkor  folyamán, ez változik az új világkorszak közeledtével? És ez más, mint ami volt korábban, mondjuk a hatodkorban?


És ha már korfordulók, homályos, és időpontokat nem tartalamzó jóslatokon kívül honnan tudják a halandók, hogy közeleg egy újabb korforduló? Illetve, mivel az istenek nem a Nagyok teremtményei, ők tudják?

Az igazság nem attól függ, hogy hiszel-e benne.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Szia András!
Köszönöm válaszod.
Érdeklődnék hogy Erion épületei pld a Rivini aréna milyen régi, vagy melyik a legrégebbi aréna vagy hasonló jellegű építmény.
Erion beépített területe milyen gyorsan nőtt, az érdekelne hogy az Erion térképen látható különböző negyedek mikor kezdtek kiépülni illetőleg mikorra tehető amikor már a város elnyerte hetedkori felépítésének a kezdeti formáját, ez a városfal kiépítése előtt vagy után történt.
Előre is köszönöm

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@Krokusz: az Észak lángjai első (pár) kiadása szerint még bőven a háború alatt (Vinali magasságában) megkerül, de az aktuális szövegváltozatban ez a rész már nem szerepel, a vonatkozó (a BGY minisorozatban Heidel Dan/Raon által kifejtett) elképzelés pedig úgy módosult, hogy testi valójában kiszabadult ugyan, de évek kellettek, hogy visszataláljon régi önmagához.

A (Nagyoknál) kisebb istenek többségének ágendája a "megmaradni oly módon, hogy..." sémára épül, az idő múlásával csak az eszközök/prioritások változnak, a célok nem. Sogront (Morgenával és Weilával ellentétben) nem nagyon érdekli, ki ő - hagyja, hogy az adott kor legsikeresebb frakciója (a tudjukmelyik) eldöntse helyette.

Ynev lakói csak annyit tudnak a korfordulókról, hogy voltak/lesznek, és a legapróbb változásokra is közeledtük előjeleként tekintenek. Az adott periódusra vonatkozó autentikus jóslat a népesség 99 százaléka számára ismeretlen, hozzáférhetetlen vagy értelmezhetetlen, a jól hangzó marhaságok pedig ugyanolyan gyakoriak és kelendők, mint ideát.

@rockghost: ezekkel gondban vagyok.
A Godora történetében leírtam nagyjából mindent, amit Erionról tudtam. A kérdéseid egy részére megtalálod benne a választ - amire nem, ahhoz élőben sem tudok hozzászólni, attól tartok.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Üdv Mindenkinek!

Dartonnal kapcsolatban lenne pár engem foglalkoztató kérdésem.

a,A dartonita szentről Anterrai Szent Rémiásról és annak rowoni rendháza felöl érdeklődnék. Mit lehet róla/róluk tudni publikusan?

b,A quironeia vidékén szangviniták kolostori rendházakba (aka IRL szerzetesek), vagy templomok köré (aka IRL papság) szerveződnek? A ceadoni szangvinita kongregátust ki irányítja és befolyás szempontjából hol foglal helyet a dartoniták között? A ceadoni szangviniták és a rowoni maremiták között van e szervezeti átjárás? Gondolok itt arra, hogy egy szangvinita kalandozó felvételt nyer Al Marem lovagrendjébe. Ettől megszűnik e a tagsága automatikusan a ceadoni kongregátus vezette szangvinita felekezetnél? Vagy kalandozóként mindkét szervezetnek tagja maradhat? 

c,Darton Küldöttei (Sötét Angyal, Bosszúálló, Halálhozó-Besti) miféle lények? Darton saját teremtményei vagy még Larioné? Esetleg felmagasztosult halandók, akik Darton követői/hősei voltak életükben? Vagy éppen Dartonnak hűséget fogadott entitások (angyalok/ördögök)?

d,Darton és a Bosszú. Az istenség miképp áll ehhez a kérdéshez? Mivel a Hallgatag Úr nem olyan, aki szó nélkül elmenne az őt vagy a híveit ért sérelem mellett mennyire gyakori, hogy Darton papja/paplovagja istene teljes szakrális támogatásával vegyen elégtételt a sérelmen (most másodlagos, hogy őt, híveit vagy egyházát, vagy épp istenét érte)? S mi van akkor, ha eközben valami mód nézet és érdek különbségbe keveredik Uwel szolgáival? Miképpen alakulhat a vita, lehet e nyílt kenyértörés belőle abban az esetben, ha a felek meg vannak győződve a saját és istenük igazában? Ekkor van valami felsőbb(nek elismert) fórum, amelyikhez lehet fordulni és ami eldöntheti a kérdést?

Utoljára Ettin szerkesztette (2018.09.03. 11:36:53)

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Szia András!
Légyszíves abban tudnál segíteni hogy a pyarr nyelv elterjedése előtt Erionban mi volt a közvetítő nyelv a különböző népcsoportok között?
A kyr nyelv nem igazán tűnik a mindennapokban használhatónak, meg talán nem is illett közönséges ügyletekhez.
A lakosság jelentős része  más-más népelemekből került ki így elméletileg valamilyen közvetítő nyelvre elvileg szükség lehetett.
Köszönöm.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Üdv, András és Mindenki!

Alyrról szeretnék érdeklődni, pontosabban a nevéről. Az anyját a Summarium szerint Alimare Vinielnek hívták. Az apja családneve -legalábbis én így értelmeztem- az Együttállás szerint Yel'Amrith, a nevelőapja Vor Baylen. Az Arkhon családnév honnan van Alyr és Tret esetében? Főleg hogy nem is együtt nevelkedtek. Ők választották maguknak?
És ha már Alyrék, Tret honnan tudta, hogy van egy testvére? Az ikerség köteléke? Vagy álmok útján? Tartották a kapcsolatot, noha nem találkoztak? Az Együttállásban írtak nagyon tetszenek, csak így egy kicsit bonyolultabb elképzelni a kapcsolatukat. Tret mibe akarta belerángatni Alyrt? És az, hogy Alyr egyetlen éjszaka alatt veszítette el az apját és testvérét, Tret halálára utal, vagy arra, hogy megszakított vele minden kapcsolatot?
Alyr egy nagyon-nagyon érdekes karakter, ezernyi kérdést tudnék még feltenni vele kapcsolatban... (pl: tényleg elhajózott Calowynre? Mit talált ott? Mitől lett olyan hatalmas ezután?)
Inkább nem megyek bele mélyebben. smile Talán csak még annyit, hogy a szüleik találkozása hogyan eshetett meg? Egy sirenari shindar és egy ember hierarcha, egy boszorkány... Nekem kicsit gyanús, úgy értem... a shindar részvétele ebben a kapcsolatban önkéntes volt, vagy mágia műve? Tudott arról, hogy az asszony teherbe esett tőle, vagy csak azt tudta meg később, hogy vannak fiai, és az asszony meghalt? Tudott Tretről? Az, hogy szenvedett a döntése miatt, a becsület, a kötelesség két irányba mutatása, a kétféle vérei -Alyrék és a sirenariak- közti vívódás miatt volt, vagy a nő által esetleg a shindar befolyásolására használt mágia hatása?
De most már tényleg befejeztem, elnézést a kérdésözönért... Ha spoileresek a válaszok, akkor azért is bocsánat. És köszönet a türelmedért. smile

"Bocsánatot csak az adhat, ki maga különb."

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Alimare Viniel nevéhez: Erion hercegi családja is da Viniel, ha jól emlékszem.  smile

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Kedves András!

Ma vettem kézhez az Ősi titkok láza, acélnak viharát, rögtön neki is kezdtem, és bár természetesen még messze a vége, előre is szeretnék nagy-nagy köszönetet mondani ezért a könyvért! Nagyon jó lett, végre értem ezt az Egy meg Kilencek meg Jelhordozók dolgot is, és egyébként is hű! big_smile És Krán neve, hát az nagyon tetszett! Szóval köszönet és gratula! smile

"Bocsánatot csak az adhat, ki maga különb."

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Üdvözlet!

Ezen megakadt a szemem smile

Gáspár András írta:

Erről persze (sok egyéb mellett) dunsztunk se volt, mikor az utalás az Észak lángjaiba belekerült. Csanád esküdött az ilyen misztifikációkra... és nem is tévedett, mert máig beszédtéma valamennyi.

Ezek a maguk nemében zseniálisak voltak! Elhitették az emberrel (de legalábbis azt sejtették), hogy egy részletes világkoncepció van a felszín alatt smile Azt gondolom, hogy akkor ez nagyban hozzájárult a játék és a világ ízfokozásához. Minden félmondatba belekapaszkodtunk, teóriákat gyártottunk, kalandsorozatokat építettünk (akár még építünk is) rájuk.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@Ettin: a válaszokat (a teljesség igénye nélkül) lásd alább.
a, Remiah Baylor Rowon utolsó kalmárfejedelme volt a P. sz. 8. században; halála óráján Darton hitére tért, és városát is az ő kegyelmébe ajánlotta. A rowoni rendház nem az övé, csak a nevét viseli az első maremita hatalomátvétel (3683) óta.
b, Caedon a szangvinita felekezet centruma, a papokat és a laikus testvéreket itt képzik/innen küldik tovább a településenként változó méretű gyülekezetekhez. A közösségek maguk döntenek arról, önálló templomot emelnek-e Dartonnak, vagy beérik egyszerű fiókszentéllyel/imaházzal is (az utóbbi a gyakoribb).
A szangvinita és a maremita irányzat szoros kapcsolatára való tekintettel az átjárás viszonylag egyszerű a két pólus között. Ha egy szangvinita fegyverrel kívánja szolgálni Dartont, a felekezete áldással elbocsátja, és bármikor kész visszafogadni. A fordítottja ritkább, de ugyanígy működik.
A namosai térség szigetein léteznek kánoni irányzathoz tartozó (tehát nem szangvinita) Darton-szerzetek is azok számára, akik ideiglenesen vagy véglegesen megcsömörlenek hivatásuk terhétől. Ezek forma szerint iratos ordók, de a napi gyakorlatban specialistákat (halottlátók, boncmesterek, bűnfürkészek) is képeznek. 
c, hogy játéktartalomként minek szánták őket, arra nem tudok érdemben válaszolni. Nálam max. felmagasztosult élőholtak lehetnek (lásd még Szent Rémiás esetét), amikből világkorszakonként csak egy-kettő terem.
d, Darton egyházának kánoni irányzata elvi/etikai megfontolásból nem ártja magát Uwel dolgába (a törekvés abszolút kölcsönös), a szangvinita és nekropolita irányzatok pedig hatáskörükön kívül esőnek tekintik a kérdést. Maradnak a maremiták, akiknek nincs írott protokolljuk a dologra, meghagyják azt a helyi vezetők hatáskörében. Mivel a két istenség egyazon panteon tagja és ugyanannak a humán kultúrának a fennmaradásában érdekelt, az esetleges nézetkülönbségeket főszabályként házon belül, erőszakmentesen rendezik.

@rockghost: több is volt. A hivatalos érintkezés nyelvén, a helyi elit által kreált ún. godorai rekonstrukción és a tudomány/mágia szaknyelvén, a kontinentális kyren túlmenően az arszíl gyökerű csarkali vándornyelv és a titkok övezte szrídzs zsoldosnyelv töltötte be ezt a szerepet. Az előbbi - a keleti gdún kerkit telepesei jóvoltából - a délvidék drakvnenai népelemei számára sem volt ismeretlen, sőt: a közös nyelv alapját képező száz kifejezésből ("kóborlók százszava") negyvenkettő bizonyíthatóan csarkali eredetű. 

@diasdan: a namendai közösben "elöljáró" értelmű Arkhon nevet vélhetően a nevelőapa (vagy annak felekezete) adta az ikreknek, utalva nem mindennapi származásukra és/vagy születési körülményeikre. Csanád misztifikációs vénáját ismerve nem zárnám ki, hogy anyai ágon az erioni de Vinielekhez kötődnek (szép volt, Ettin), a fogantatásuk viszont vsz természetes módon történt: a Livinai gyülekezet tagjai kimondott észak/déli (értsd: "jó") boszorkányok az alidaxiakhoz és a fidiorikhoz képest.
Tret+Alyr: volt köztük egy erős szimpátiás kötés, a meghasonlás előtt leveleztek/találkoztak is. Tret egy olyan összeesküvésbe akarta belerángatni Alyrt, ami a keleti gdún árnyékjáró szervezeteinek egyesítését célozta, és komoly veszélyt jelentett Shadon békéjére; további adalékokat a Garmacor vére című kötetben találsz. Az inkriminált utalás arra vonatkozik, hogy Tret megölte Alyr nevelőapját, és ezzel (egyfajta módon) megszűnt a testvérének lenni. Ami az életrajzot illeti, az alapvetően a JK pályafutásáról szól, így az irodalmi alak vonatkozásában erős szövegkritikával kezelendő - utóbbi erre maga is utal az Együttállásban. big_smile 
Az Ösi titkok...-hoz pedig jó szórakozást.

@di Merce: egyetértek. Csanádnak ehhez (is) istentelenül jó érzéke (vagy istenektől való tehetsége) volt. Az ilyenekkel nyert meg - eltökélt scifista létemre - Ynev és a m* ügyének.
Mindebből nem következik, hogy a látszat mögött sosem volt valós tartalom: a nagy összefüggések zömét nem kitalálni kellett, csak kidolgozni és összekapcsolni.