Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Ezt a magas labdát nem tudom kihagyni: lehet kérni pár gondolatot a monstrumalkotásról és a romlatlanításról? Hogyan zajlanak, merre érdemes keresni a művelőit a Hetedkorban vagy más információk? smile

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@Myst: nincs akadálya. smile

A monstrumalkotás a Frankeinstein-rutin ynevi verziója ember-ember, illetve ember-más lény viszonylatban. A hatodkorban nagy divat volt; a klasszikus Bestiárium szörnyei közül (aufpasszen: költői túlzás!) minden második ezzel a módszerrel készült.
Szigorúan véve a nekromancia sahredi útja is transzprogenációra épül - hogy egyre vagy kettőre, attól függ, hogyan értelmezzük a "monstrum" fogalmát.* 

A romlatlanítás a halhatatlanság jóarasított formáinak egyike; nem a halált, hanem a következményeit teszi részben vagy egészben elkerülhetővé. A lélek nem száll el, a test nem indul bomlásnak, csak az érzékek tompulnak el valamelyest. Az érintettek többsége nem leli többé örömét abban, ami az életben fontos volt neki, ezért új környezetet, erősebb ingereket keres, és idővel a személyisége is megváltozik... rendszerint nem előnyére. WMC karakterei közül Armador nemezise, Raginal Hokmet-um Dhuvír volt ilyen.

*Értsd: csak a nekromantákat tekintjük-e annak, vagy a botjaikat is

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Köszönöm. Érthető, hogy ezeket már nem igazán támogatják smile

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Üdv!

András;
a szalutáción átesett egyén - egyéb praktikák híján - továbbra is meghalhat köznapi módokon (kard, tűz, zuhanás, fulladás, eléhezés, betegség stb.), vagy a "megtartó varázs" bizonyos fokú védelmet is biztosít ezek - vagy ezek egynémelyike - ellen?

Utoljára bűvdudás szerkesztette (2017.11.02. 09:23:22)

"... A mohos szobor alapján a Bűvdudás nyakigláb alak lehetett különös szemekkel. ..."

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@bűvdudás: többféle eljárás létezik, és a megrendelő (anyagi lehetőségei függvényében) egy sor extrát is kérhet - ezek minimalizálják a testvesztés kockázatát, de teljesen kiküszöbölni csak elméletben tudják.
A szalutáción átesett személynek nincs keringése, légzése és anyagcseréje, tehát elvérezni, megfulladni, megmégeződni és megbetegedni nem fog... viszont meg- és eléghet, szétkaszabolódhat, összezúzódhat, elgőzölöghet stb, mint az elsődleges anyagi sík bármely fizikai objektuma. A legrosszabb eshetőség az, ha elveszíti mozgás- és beszédképességét, és a teljes tudatosság állapotában ottmarad valahol a terepen. Erre is létezik megoldás (pl. egy előre meghatározott fény-sötétség szekvencia feloldja a kötést, ami a lelket a személyes aurán belül tartja), de az emberek többsége odaát is a legjobbra számít, és a kontraktus apróbetűs részét sem feltétlenül olvassa el. smile

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Értem és köszönöm, András! Eszerint a romlatlanított személy technikai értelemben élőhalott és Al Sahred "éji rémeinek" a sorait erősítik.

"... A mohos szobor alapján a Bűvdudás nyakigláb alak lehetett különös szemekkel. ..."

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@bűvdudás: így igaz.
Mivel Al Sahred maga is feltámasztott volt/van, bizonyos elnézéssel kezeli a kérdést: a romlatlanokat nem az élőholtak (IV.) hanem a förtelmek (V.) nekrográfiai kategóriájába, azon belül az abominációk osztályába sorolja, de a kísérőszövegben megjegyzi, hogy az általa tanulmányozott hatodkori egyedeket már csak "lelkük cafrangjai" különböztették meg az éji rémektől.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Felmerült egy kérdés bennem ez alapján András, a Verhoeeveni-hagyományok alapján elképzelhető-e z hogy a halál küszöbén álló személyeket hasonlatos technikákkal életben tartsák súlyos testi sérülések, hiányok esetében is? Abból kiindulva, hogy a lélek igyekszik ugyan visszakerülni a körforgásba, előfordulhat-e pl. az, hogy akaratból , vállalva alakítsák át a testet haláltalanná? Precedensként jut eszembe a Bestiárium megszállotja, nos én erre gondolok, csak tudatos irányítás és alakítás alapján, nem spontán asztrális/mentális hajlandóságból. 


Végtagpótlás is felmerült bennem, itt meg a Vaskezű esete jutott eszembe, de az ő esetében ereklyéről van szó. Foglalkozik ezzel yneven valaki? Gnóm mechakéz?

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Sziasztok!

Mivel egy teljesen szervetlen anyagból készített testbe is lehet lelket, lélekcsírát ültetni, szerintem valami hasonló technikával lehet léleklenyomatot elhelyezni egy műszemben is. Mindenképpen valahogy a személyes aurához kell kötni, szorosabban, mint a ruházatot, vagy akár a varázslóbotot, slan kardot. De hát ez csak játéktechnikai megközelítés. Miért ne lehetne? smile

Az egypúpú tevét az különbözteti meg a kétpúpú tevétől, aki akarja.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@Morrola: az elvi lehetőség fennáll, de ugyanúgy (és kábé ugyanazért) nem választják többen, ahogy/amiért ideát a hibernálást.
Az egyetlen hely, ahol a végtag- és szervpótlásnak, illetve a személy-tárgy transzplantációnak érdemi hagyománya van, az Kahre, de az alanyok köre ott is szigorúan korlátozott. Tehát nem úgy megy a dolog, hogy az ember berúgja az ajtót azzal, hogy "itt egy kiló arany, csináljatok belőlem bádog favágót!"

@Vortex: nyilván lehet, csak nem egyszerű, ezért drága/ritka. A fenti példánál maradva: nem árt kahrei főkonstuktőrnek (vagy a fiának) lenni hozzá.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Üdv!
Az elmondható hogy Yneven gyakorlatilag bármilyen mágiahasználó illetőleg minden pap tud valamilyen mágikus gyógyítást alkalmazni bár a kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze nekromantáját (stb) vagy Darton (stb) papját hátulütővel.Értem ez alatt hogy egy Tharr pap is beforraszthatja a sebed, csak utána nem túl őszinte a mosolyod mivel megajándékozhat mindenféle bónuszokkal aminek nem biztos hogy örülsz?

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@rockghost: pontosan.
Odáig mennék, hogy Tharr kultuszának is van (relatíve) szövődmények nélkül gyógyító iskolája: az ilyesmit egyetlen állammonopol-vallás sem nélkülözheti.
Hogy hogyan festett egy Tharr-ispotály a hit hőskorában, azt az alábbi (a második gra-tinoli csatáról szóló tanulmányból vett) idézet érzékelteti:

Eman-sý Dāilad e baljós, éji homályba borult világot járva figyelt fel a kénsárga kámzsás alakokra, akiket első pillantásra anyroknak vélt. A sebesültek közt tallóztak, de ahelyett, hogy a menthetőket mentették volna, azokat emelték saroglyára, akikben alig pislákolt az élet lángja. A generális a vérnyomokat követve jutott el a tóparti ispotályáig, melynek oltára felett különös, háromszarvú szigílummal kivarrott imazászlókat dagasztott a közelgő égiháború szele.
Dāilad a levert pártütés Toronjában született és nevelkedett, így könnyen azonosította a szimbólumot: a guttarok sorából kiemelkedett Tharr bélyege volt, melyet a sárga fátylas utcanők és az önkínzó gyülekezetek tagjai viseltek. Elképzelni sem tudta, mi keresnivalójuk az utóbbiaknak a hadműveleti zónában – a hajnali eligazításon csak enraweli önkéntesekről esett szó, élveteg szentségtagadókról nem.
Mikor kérdőre vonta vezetőjüket, aki khó'tharrnak, azaz Tharr szószólójának mondta magát, az minden kétséget kizáróan eredeti császárgyűrűt mutatott neki, és

"...hangot adott abbéli óhajának, hogy enyéim menthetetlen társaik feltornyozásában segédkezzenek, mert azok kivéreztetése – így mondta – nem szenvedhet késedelmet.
Követtük őt a partszegélyre, hol a testekből rakott halmok álltak. A tó vize vértengerként háborgott a fekete ég alatt, s nekünk, kik mortorok lévén mesterségünkként gyakoroltuk a halált, szavunkat vette az irtózat és a harag. Egyeseket erővel kellett visszafognom, nehogy a csuklyásokra rontsanak, a khó'tharr azonban nem rettent meg, és így beszélt hozzám:
»Jeles primor, ki pallossal szolgálsz, ne vesd meg azt, kinek más a fegyvere! A sokaságnak, mi ellened készül, halandó sereg útját nem állhatja. Ideje, hogy a világ megtapasztalja az én uram hatalmát – az Övét, ki a vérnél szentebb kötelmet nem ismer, s méltó bosszút vesz a hősi holtakért. Segíts hát úgy, ahogy meggyőződésed engedi: vedd fejemet és engedj szabad folyást társaid dühének, hadd legyünk Tharr hasznos szolgái s hitének első mártírjai!«
Én pedig, ki a fordulatban égi jelre ismertem, kivontam házam örökjég pengéjét, mi Tabyrnach óta nem ízlelt rokoni vért, és teljesítettem kívánságát."


@mindenki: alább következett bűvdudás hozzászólása egy hivatkozással Macolm J. Hunt Kígyószív című regényére, amit sikerült félreértenem és összebarmolnom. Ezúton kérem az érintettek elnézését.
Viszont.
Orwella nem valódi isten, nincs állammonopol-kultusza és (nálam) semmilyen formában nem is gyógyít.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Vagy ott a Tűzön, vízen, árnyékban... és Tharr ragályfalói, ill. a Tharr pap vs Orvella papnő esete a falusiakkal.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

András;

hasonló... hogyismondjam... életerő-átcsoportosításra sem teheti képessé a híveit, mint amilyen például a boszorkánymesterek eszköztárát gazdagítja?

"... A mohos szobor alapján a Bűvdudás nyakigláb alak lehetett különös szemekkel. ..."

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@bűvdudás: a hívei simán képesek lehetnek ilyesmire tapasztalati/profán mágiával, de az erőt biztosan nem tőle kapják hozzá. AD/O lényegétől idegenek a jobbító hatások.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Üdv!

Belefutottam valahol a minap egy fajnévbe, nevezetesen a magganokéba. Lehet róluk tudni valamit? Emlékeim szerint egyszer régen már talán kérdeztem is, de vagy elfelejtettem a dolgot (öregszem), vagy elsikkadt a dolog. Előre is köszi!

G.

Wyrd bið ful ãræd.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Üdv' maggan (farkasmanó) leírása a Bestiáriumbam olvasható, vagy a Rúna I. / 9.számában.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Szia András!
Eddig nem olvastam a Skrull!-t, de most el jött ez is.
Köszönöm, jó volt! (https://moly.hu/ertekelesek/2566372)

Utoljára AThompson szerkesztette (2017.11.20. 15:33:22)

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@AThompson: külföldre szakadt társszerzőm nevében is köszönöm.
Ment egy link fórum emilben - a mappa tartalma sosem jelent meg (és aligha fog valaha is); fogyaszd egészséggel és bánj vele tetszésed szerint.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Köszi, meg is találtam!

Skrull: nagy és örök kedvenc, a minap olvastam újra éppen, nosztalgia gyanánt. smile

Wyrd bið ful ãræd.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Kedves András!

Ezúttal lenne két, témájában nagyon különböző kérdésem. Ha olyat kérdeznék, amire valahol találhatok választ, azt is nagyon megköszönném, ha a forrást megírná valaki.

- Mennyire lehet megkülönböztetni egymástól egy ember, egy elf és egy amund csontvázát?

- Elvben Arel "egyházát" egy, a többi isten főpapja által felkért Arel pap látja el a Papi Székben. Mi alapján történik a felkérés?

Előre is köszönettel:

Sucku

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Tiszteletem!

András, korábban említetted itt a "lakodalmas fantasy" kategóriát.
Megkérdezhetem, röviden mit értesz ezalatt? Nem várok ide írói szemináriumot, tényleg csak röviden, néhány szempont erejéig érdekel (nem kérem, hogy említs műveket, mert nem célom a jó ízlés megsértése, sem semmi és senki sértegetése).
Ha off, akkor elnézést.
Szép estét!

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@Sucku: a kyr csontozat pár éve szóba került a fórumon, több idevágó forrás nemigen jut eszembe. Erre figyelemmel:

1. az amundot a másik kettőtől viszonylag könnyen, mivel az nem elfszabású faj. A testmagassága jóval nagyobb, a váza masszívabb, és éppúgy vannak (szakértő szemmel) könnyen azonosítható sajátságai, mint a kyrnek - az agykoponya ékcsontja például nem pillangó, hanem madár alakú.
Ember-elf viszonylatban nehezebb a helyzet, a különbségek kevésbé szembeötlőek, de aki tudja, hol keresse, hamar megtalálja őket. Az elf, az embernél ősibb faj lévén, az evolúció útján is előrébb jár: kisebb az állcsontja, kevesebb a foga és nincs farokcsontja.

2. A PÁK végnapjaiban nyilván a politikai kezelhetőség volt az elsődleges szempont. Az államreform utáni PÁSZ visszatért az eredeti elképzeléshez, mely szerint a helyet az adott nemzedék legérdemesebb, legelismertebb papjának kell betöltenie.


@Kirurgus: a lakodalmas fantasy a lakodalmas vagy dáridós zene (leánykori nevén esztrád) szórakoztatóirodalmi változata. Az utóbbi tipikusan észak-balkáni jelenség, amiről komplett könyveket lehet összeírni:

https://books.google.hu/books?id=93qZer … mp;f=false

Én az olyan izéket szoktam lakodalmas fantasynek nevezni, amik
•    a legordasabb zsáner-közhelyekből építkeznek
•    hozzáadott értéket (egyedi szemlélet, stílus) nem tartalmaznak
•    naturálisan/szándékoltan primitív ("fogyasztóbarát") az előadásmódjuk

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Gáspár András írta:

@Sucku: a kyr csontozat pár éve szóba került a fórumon...

Üdv' az idevágó link sajnos már nem él, így idéznék:

a tisztavérű kyreknek vannak egyéb, a haj- és szemszínnél kevésbé markáns jellegzetességei is. Az agy- és arckoponya csontszerkezete, a fogak száma és elhelyezkedése, az izomzat eloszlása, stb. a kevés számú hozzáértő számára azonnal nyilvánvalóvá teszi, milyen messze esett az alma a fájától. Mivel a ténylegesen tisztavérű kyrek nem túl gyakoriak, az észak-ynevi átlagember hajlik rá, hogy a közismert a haj-szem-bőrszín kombinációból messzemenő következtetéseket vonjon le.

a kortárs fajok maradványait a hozzáértők (élettan) már egy ép koponya alapján képesek azonosítani. A szakértők (élettan+legendaismeret) a kyr koponyát is felismerik. Az északon és Erionban született/nevelkedett karaktereknek sokkal könnyebb a dolguk: noha az élettant a Pyarroni Államszövetség területén is magas szinten oktatják, értékes referenciát jelentő műalkotások csak mutatóba akadnak, és a mindennapokat sem szövi át a kyr hagyomány. A tisztavérű kyreknek - az ynevi elfszabásúak többségével ellentétben - nincsenek metszőfogaik. Meglétüket az ötödkorban állatias vonásnak tartották; kivillantásuk a hetedkori Toronban a hátgerinc felfedésével egyenértékű szexuális kihívásnak számít a nők részéről. A kristályos fog- vagy csontpótlás a kyr eredet egyértelmű bizonyítéka; a fogfaragás a délvidéki (főként kráni) elfekre jellemző.

A tisztavérűeknél a metszőfogak helyét (felül a szemfogakét is) kvázi-polyphedon szakítófogak töltik ki - őseik a vörös kontinens sós mocsarainak falkavadászai voltak, nem szavannán kóborló gyűjtögetők. A két típus közti különbség kívülről csekély, postmortem vizsgálat esetén viszont egyértelműsíti a koponya eredetét. Az ötödköri fogpótlások nem túl gyakoriak, és ritkán szolgáltak kizárólag egészségügyi vagy szépészeti célt. Jelenlétük nem csak arra utal, hogy az illető kyr volt, de arra is, hogy a varázshasználó kisebbséghez tartozott. Észak-Yneven csak ők tudták a birodalom navigációs és emlékmegőrző technológiáinak alapját képező kristályokat testük és elméjük védelmére, illetve bűverejük fokozására felhasználni.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Gáspár András írta:

@AThompson: külföldre szakadt társszerzőm nevében is köszönöm.
Ment egy link fórum emilben - a mappa tartalma sosem jelent meg (és aligha fog valaha is); fogyaszd egészséggel és bánj vele tetszésed szerint.

Nagyon köszönöm!  smile  Ilyenkor azért sajnálom, hogy kis hazánkban nem működik a közösségi finanszírozás.