Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Sziasztok!

Ha már mágia... Yneven a mágia amolyan "idea" alapon működik (mint mondjuk az Ars Magicaban) és egy-egy varázslat elmondásában mindig van 1 kis lehetőség az eltérő hatásra, vagy kvázi a fizika törvényei szerint működik és x mana/varázsszó "bedobására" mindig ugyan az történik? A nagy zöld stb. szerint inkább ez a helyzet, de most inkább az írók/világképi megközelítésre lennék kiváncsi az rpg megközelítés helyett.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Köszönöm szépen a válaszokat!

Úgy tűnik, alapvető hibát vétettem: ezek szerint a hasadék mégsem olyan mély a dzsenn és a dzsad kultúrkör között, mint ahogyan én gondoltam.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@Kirurgus: nem. A negyedkori lunír elf nézőpontból tisztátatan, az ötödkorinak pedg legfeljebb vásárlói lehettek, feldolgozói nem. (A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy találkozhatsz talpig lunírba öltözött elffel, de biztos lehesz benne, hogy kyr szabóval dolgoztatott.)
Szorosan idevág, hogy WMC Ynevén a kyrek sosem háborúztak az elfekkel - az utóbbiek még az Avida Dolor elleni küzdelemből is kivették a részüket értesülésekkel meg segédcsapatokkal.
Kevésbé szorosan, de ugyancsak idevág: a második gra-tinoli csatában győztes kyr seregvezér, Sýrvar-an Ganbon kíséretéhez tucatnyi dzsenn ḏāhir (szófűző) tartozott.

@bűvdudás: Yneven a metallurgia abszolút stratégiai ágazat, így minden fegyverötvözetben az adott  civilizáció lényege ölt testet.
Ami Gorduin taríni abbitacél láncingét illeti, technikailag kimagyarázható ugyan, a lényegét tekintve mégis olyan bug, amit a világfejlődés folyamata kreált egy szimpla jelzős szerkezetből. Az abbitacélsága stimmel, a tarínisága semmiképp - a karakter előtörténetéből következően a holmi max. az ifini vanír kisebbség munkája lehet.

@Puma: elnézést, a lábjegyzetek (Dzsiah-gat, etc.) hol átmennek, hol nem - ez éppen az utóbbi eset volt.
Azúracél: magától értetődő, hogy véd az odtól; a konkrét hatások a legtöbb fémfajtánál azért hiányoznak, mert azokat a M* Ökörség hipotetikus játékrendszerének kellett volna belőlnie.
Naftaacél: a dzsennek mágiája teljes egészében vokális alapú, és annyival fejlettebb a gnómokénál, hogy nem kell folyamatosan motyogni hozzá... a naftaacélhoz viszont az előállítás/formázás során jó eséllyel végig beszélni kell a kívánt minőség elérése érdekében. Vagyis ott van abban a dzsenn komponens, ha elsőre nem is nyilvánvaló.

@mindenki: a mithrillel továbbra is az van, hogy szerintem nem fér bele Ynevbe, annyira a másé, de nem gondolom, hogy lenne hatásköröm hatalmi szóval megszűntetni. Magnus és Raon majd jól eldöntik helyettem, van-e helye az új játékrendszerben.

@Nekeresdii: az ynevi mágiahasználat olyan, mint egy változó komplexitású (szakrális mágia esetében egyszerűbb, magas mágia esetében bonyolultabb) kombinatorkai feladat, aminek van egy ideáltipikus meg egy tipikus végeredménye.... és a kettő ritkán fedi át egymást.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Sziasztok!

Andrástól szeretném megkérdezni, hogy a Dúlást követő egy-két évtizedben (P.sz. 3676-3690) a Papi Szék hogyan működik?

Azt tudom, hogy a jelentősége, mint kormányzati tényező háttérbe szorult a Fehér Páholy és a titkosszolgálat mögött és, hogy erősen megosztott. Panteonja átrendeződik.

Amit szeretnék megtudni:

Mi a szervezeti felépítése?
Milyen sűrűn ülésezik és hol?
Milyen kérdések kerülhetnek a napirendjére?
Mely istenek főpapjai/kiválasztottjai vesznek rész ezeken személyesen és melyek helyettesítés útján?
Van olyan isten melynek a Dúlást követően hosszabb ideig nincsen főpapja (többen elhaláloztak a Dúlás során, illetve ha jól emlékszem, Antohnak pl. nagyon sokáig nem volt kiválasztottja)?
Lehet tudni név szerint kik a főpapok?
Mi a helyzet azokkal a főpapokkal, akiknek egyházában egyházszakadás történt (Honorius Caldinbras mérnök-szektája Gilron hivatalos kultuszától függetlenítette magát, Airun al Marem hírhedt lovagrendje pedig Dartonétól)?
A Papi Széken belül mi a döntés mechanizmus?
Mik a testületen belül az erőviszonyok?

Igaz e az alábbi felosztás?
Selmo örökségének hordozói: Uwel, Adron, Krad, Kyel, Ellana, Deila?
Új eszmék hordozói: Dreina, Gilron, Darton, Noir, Alborne, Antoh
"Mérleg nyelve": Arel

És bár tudom, hogy András nem szereti a földi példákat (nekem viszont így könnyebb megértenem), én úgy képzelem el a papi szék működését, mint egy zsinatot, vagy pápaválasztó konklavét, ahol mindenki a saját érdekeit próbálja előtérbe helyezni, megy az áskálódás, szervezkedés, pártfogók keresése, időleges szövetségek keresése. Igaz ez?

A válaszokat előre is köszönöm:

Sucku

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@Sucku: üdv a fórumon.

Mivel olyan intervallumot adtál meg, melyen belül a régi szabályok már, az újak pedig még nem maguktól értetődőek, az alábbiak a második viadomói zsinat (P. sz. 3685) által kodifikált gyakorlatra vonatkoznak, a korábbi, jellemzően átmeneti megoldásokra nem.

Fontos: az államreform nem jelent egyet az egyházak kormányzati szerepvállalásának megszűnésével. Ez egy olyan fokon szakralizált társadalomban, mint a pyar, túl sok érdeksérelemmel járna, és csak mélyítené a törésvonalat, melynek áthidalását az Államszövetség célul tűzte ki.
Az államközösségi idők Pyarronjának elsődleges törésvonala a felsőpapsággal összeolvadt kardnemesség és a kontinentalista meggyőződésű észarisztokrácia közt húzódott, fókuszpontja pedig az előbbi túlhatalma és erőszakmonopóliuma volt. A legkorábban megnyilvánult/legnagyobb tekintélyű/legmarkánsabb arculatú istenek kultuszai politikailag egyre inkább túlreprezentálttá váltak, és a papi széken belül – ami ökumenikus és össztársadalmi döntéshozó testületként kezdte pályafutását – az alapítást követő negyedik évezredre minden más hangot elnyomott Krad és Dreina követőié, akik érdemeik és áldozatuk (per meridat cam impredat) jogán minden vitás kérdésben maguknak vindikálták az utolsó szót.
Voltak kultuszok, amik a békesség/a közjó érdekében belepihentek ebbe, és olyanok is, amik hallgatólagosan vagy tevőlegesen lázadtak ellene. Közkeletű félreértés, hogy a pyar istenségek kultuszának valamenny irányzata a pyarroni vezérfonalat követi – ez annál kevésbé igaz, minél erőteljesebb az adott haláltalan reprezentáltsága a történelmi Pyarron (a Dorlan-medence) határain kívül. Az olyan hangsúyosan különutas irányzatok, mint az Arel-kultusz ilar/ylor ága, vagy Antoh számos riegari felekezete, energetikai értelemben ugyanahhoz az entitáshoz vannak becsatornázva, ahogy Darton lényege sem változik attól, hogy pyarronita, szangvinita, nekropolita vagy maremita módon hódolnak neki. "Szakadárnak" és "eretneknek" az államközösségi idők papi széke azokat a politikai-szakrális reformmozgalmakat bélyegezte, melyek főhatalmát és annak sarkalatos pontját, az erőszakmonoplóliumot megkérdőjelezték. Utóbbi alatt a kardnemesség azon előjoga értendő, hogy Pyarront fegyveresen védelmezze ellenségeitől. Az egység sugarú pyarroni közember honvédelemhez való jogát a teokrácia három évezreden át konokul tagadta - ez a legfőbb oka annak, hogy az Államközösség a Dúláskor nem rendelkezett állandó hadsereggel.
A hosszú bevezetőre azért volt szükség, hogy a konkrét kérdésekre adott válaszok kezelhető terjedelműek legyenek.

Mi a szervezeti felépítése?
A papi szék a pyar panteon bevett kultuszait és felekezeteit képviselő egyházi személyek állandó, tanácsadói (korábban korlátlan döntéshozói) jogkörrel felruházott testülete.

Milyen sűrűn ülésezik és hol?
A papi szék állandó testrület; székhelye és központi tanácsterme Új-Pyarronban van, de rendszeresen tart kihelyezett üléseket Dovorban, Temoranban és Lar-dorban is.

Milyen kérdések kerülhetnek a napirendjére?
Erre vonatkozó ügyrendi megkötések nincsenek; témát bármely küldött felvethet, a napiendre tűzésről a konzulensek (ülésszakra választott szakág- és témavezetők) egyszerű többséggel döntenek.

Mely istenek főpapjai/kiválasztottjai vesznek rész ezeken személyesen és melyek helyettesítés útján?
Az Államszövetség papi székében a panteon valamennyi kultuszának összes bevett irányzatát képviseleti és szavazati jog, az egzotikusakat képviseleti és véleménnyilvánítási jog illeti meg. A jog hangsúlyosan egyházszervezethez és nem személyhez kötődik – a felekezeteket akár naponta képviselheti más és más hitszónok/szakpolitikus.

Van olyan isten melynek a Dúlást követően hosszabb ideig nincsen főpapja (többen elhaláloztak a Dúlás során, illetve ha jól emlékszem, Antohnak pl. nagyon sokáig nem volt kiválasztottja)?
Nincs. A képviseleti rendszer működésében csak olyan egyházszervezetek vehetnek részt, melyek saját kontinuitásukat garantálni tudják. Az olyan posztok mögött, amik x év után is betöltetlenek, nem áll funkciónális egyházszervezet.

Lehet tudni név szerint kik a főpapok?
Ki lehetne találni, ha lenne bármiféle gyakorlati haszna, de nincs. Ami engem illet, az evilági pápaválasztó konklávé, sőt, a hétköznapjainkban sokkal relevánsabb német szövetségi kormány tagjait sem ismerem név szerint.

Mi a helyzet azokkal a főpapokkal, akiknek egyházában egyházszakadás történt (Honorius Caldinbras mérnök-szektája Gilron hivatalos kultuszától függetlenítette magát, Airun al Marem hírhedt lovagrendje pedig Dartonétól)?
A nonkonform irányzatok létezése önmagában nem egyházszakadás – különösen áll ez az olyan felekezetekre, mint a kahrei, ami már Pyarron előtt is Gilront imádta. A Darton-egyház szkizmája kapcsán lásd a hosszzú magyarázatot.

A Papi Széken belül mi a döntés mechanizmus?
Ez erősen kérdés- és témafüggő. Az Államszövetség papi széke főszabáyként a godoni kollégiumok hagyományát követi, melyek a vitás kérdésekben egyszerű, a felterjesztésekről (esetünkben politikai állásfoglalások/ajánlások) kétharmados vagy öthatodos többséggel döntöttek.

Mik a testületen belül az erőviszonyok?
Az új felállás egyik célja, hogy ne legyenek domináns hatalmi blokkok. A történelmi arisztokrácia továbbra is Krad és Dreina körül csoportosul, a kontinentalista tábort Darton, Arel és Antoh képviseli. A haláltalanok jellemzően távol tartják magukat az aktuálpolitikától, és álláspontjukon sem könnyű kiigazodni.

Igaz-e az alábbi felosztás?
Selmo örökségének hordozói: Uwel, Adron, Krad, Kyel, Ellana, Deila
Új eszmék hordozói: Dreina, Gilron, Darton, Noir, Alborne, Antoh
"Mérleg nyelve": Arel

Erre a "nyomokban" a legmegfelelőbb válasz. A két kategória sem egészen így néz ki – lásd a fentieket. Ide kívánkozik, hogy az Államközösség már fennállása első évezredének végén, a világi dinasztiák kiszorításával eltért a selmói irányvonaltól.

És hogy evilági párhuzammal se maradjak adósod: az államközösségi idők papi széke maga volt a teljhatalmú központi bizottság, amiből az államreform (ökumenikus jellegét visszaállítva) korlátozott hatáskörű politikai bizottságot csinált.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Kedves András!

Nagyon köszönöm a válaszokat.

A válaszaid kapcsán lenne még néhány kérdésem:

Az Államközösségnek nem volt állandó hadserege.
- Mi a helyzet az Államszövetséggel?
- Milyen haderővel rendelkezik és ezek hol állomásoznak?

Az Államszövetségben a Papi Szék tanácsadó testület lett.
- Hogyan működik az Államszövetségben a döntéshozatal?
- Hogyan működik a vegrahajtói hatalom?
- És mit értünk ezen időszakban igazságszolgáltatás alatt?

"Az Államszövetség papi székében a panteon valamennyi kultuszának összes bevett irányzatát képviseleti és szavazati jog, az egzotikusakat képviseleti és véleménnyilvánítási jog illeti meg."
- Melyeket tekintjük egzotikusnak?

"A nonkonform irányzatok létezése önmagában nem egyházszakadás."
- Ezek szerint a nonkomform irányzatok nem is képviseltetik magukat a Papi Szék munkájában?
Ha jól értem amit írsz, ezen panteonokat is egységesen képviselik.
- A nonkomform irányzatok tesznek kísérletet arra, hogy átvegyék a panteonon belüli vezető szerepet?

- Krad és Dreina korábban domináns egyházai meg sem próbálják visszaszerezni korábbi, az irányításban betöltött szerepüket és beletörődtek abba, hogy helyzetük megváltozott?

- A Dúlás miatt az egyházak, belátva korábbi hibáikat, teljes együttműködésben dolgoznak, vagy azért intrikálnak és próbálnak egyéni érdekeiknek megfelelő döntéseket megszavaztatni?

- Vannak olyan egyházak a panteonon belül, amelyek a kialakult helyzet miatt nincsenek egymással a legjobb viszonyban?

Előre is köszönöm a válaszokat:

Sucku

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Kedves András!

Bocsánat, de egy kérdéskört elfelejtettem megírni:

Korábban olvastam itt a fórumon, hogy az Inkvizítorok szövetsége - félrevezető neve ellenére - nem pyarroni, hanem ökumenikus szervezet. Abban az Erionban jött létre, melyet az "újhitű" I. Haressyr a toroni Tharr-kultusz tevőleges támogatásával ragadott ki a helyi Tharr-kultusz karmaiból a hajnalkor végén. A két szakrális "főerő" abasziszi egymásnak feszülését a romlásszekták az elmúlt két évezredben azért nem tudták jobban kihasználni, amiért a marannasi és a baraadríhi Tharr-papság nem forszírozza az emberáldozatot, Pyarron pedig nem küldözget ellenőröket a világ túlfelére, hogy a panteon helyi képviselőit teendőikről kioktassa.

- Hogyan működik a Pyarroni Inkvizició (ha egyáltalán létezik ilyen néven szervezet)?

- Mi a pontos feladata?

- Ez a szervezet azonos az Inkvizítorok Szövetségével?

- Itt is történtek változások a Dúlást követően?

Nagyon köszönöm:

Sucku

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@Sucku: ncsmt.

Az Államközösségnek nem volt állandó hadserege. Mi a helyzet az Államszövetséggel?
Dolgozik a megoldáson. A második viadomói zsinat lényegében érintetlenül hagyta a fegyveres ordók kiváltságait, a "civil" haderő felállításának pedig csak a törvényi kereteit teremtette meg, az intézményieket nem. Az Államszövetség gyűlésének három rendje, a teokrácia, az észarisztokrácia és a polgárság pedig nagyon az elején járt az utóbbiak kitalálásáak, mikor kitört a manifesztációs háború, és több mint egy évtizedre lekötötte Pyarron figyemét és erőforrásait. Az ideiglenes szabályozás területi és bevételi alapon határozza meg az egyes régiók által kiállítandó csapatok létszámát – ezt az ún. kvótás megoldást használják Shadon tartományi jogú városai is.

Az Államszövetségben a papi szék tanácsadó testület lett.
Ez ebben a formában nem igaz. Lásd még: "...az államreform nem jelent egyet az egyházak kormányzati szerepvállalásának megszűnésével. Ez egy olyan fokon szakralizált társadalomban, mint a pyar, túl sok stb."
Az Államszövetség létejöttével a papi szék megszűnt kizárólagos törvényhozói és végrehajtói hatalomnak lenni. Az előbbit formálisan a szövetségi gyűlés gyakorolja, a legfontosabb kérdésekben a fehér páholy és a papi szék ad hoc felsőházként jár el, döntéseit azonban csak a gyűlés legitimizálhatja gdon (öthatodos) többséggel, ami elvben kizárja, hogy a három nagy platform (a teokrácia, az észarisztolrácia és a polgárság) bármelyike a másik kettőre kényszerítse akaratát.
A végrehajtói hatalmat a közép- és alsópapság által működtetett intézmények a fegyveres ordókkal közösen gyakorolják, ahogy eddig, csak nem a papi széknek, hanem a gyűlésnek tartoznak elszámolással.

"Az Államszövetség papi székében a panteon valamennyi kultuszának összes bevett irányzatát képviseleti és szavazati jog, az egzotikusakat képviseleti és véleménnyilvánítási jog illeti meg." Melyeket tekintjük egzotikusnak?
Főszabályként azokat, amelyek a pyar panteon tagjait nem kodifikált nevükön és formájukban tisztelik – az ilar és a riagari felekezetektöbbsége ilyen, de Godorában is akadnak egészen különös irányzatok.

"A nonkonform irányzatok létezése önmagában nem egyházszakadás."  Ezek szerint a nonkomform irányzatok nem is képviseltetik magukat a Papi Szék munkájában?
Nem. Egy Karhre nem válik illetékessé az Államszövetség ügyeiben pusztán attól, hogy ősei istenét az utóbbi népei elismerik. De említhettem volna Noirt is, aki nagy népszerűségnek örvend a legkülönfélébb káoszkori szórványok körében, melyenek képvielőit biztonsági és higiéniai okokból sem tanácsos a papi székbe meginvitálni. Ynev istenségeit - a helyi energetika sajátságai okán – mindig az a náció vagy kultúra birtokolja, amelyik a legtöb hívőt képes kiállítani mellette. Amit a többitől kap, csak ráadás.

A nonkomform irányzatok tesznek kísérletet arra, hogy átvegyék a panteonon belüli vezető szerepet?
Nem, mert a nonkonform irányzatok főszabályként a zárvány- és szórványkultúrákra jellemzőek. Ezeknek kb. annyi esélyük van vallási értelemben elhatalmasodni a civilizáció főáramán, mint katonailag maguk alá gyűrni azt.

Krad és Dreina korábban domináns egyházai meg sem próbálják visszaszerezni korábbi, az irányításban betöltött szerepüket és beletörődtek abba, hogy helyzetük megváltozott?
Nem. A godoni/pyarroni szellemiségtől merőben idegen az effajta gyarlóság – a teokrácia ezért nem kereste a konfrontációt belső ellenzékével, és ezért várt az utóbbi az államreformmal egy olyan pillanatig, mely a korábbi irányvonal foyatékosságait az összes érintett fél számára nyilvánvalóvá tette.
 
A Dúlás miatt az egyházak, belátva korábbi hibáikat, teljes együttműködésben dolgoznak, vagy azért intrikálnak és próbálnak egyéni érdekeiknek megfelelő döntéseket megszavaztatni?
Az "intrika" fogalma is idegen a godoni/pyarroni értékrendtől. Az Államszövetség ágendája – ahogy eredetileg az Államközösségé is – a emberi civilizáció fennmaradsáról szól. Ilyen koordinátaredszerben a frakciók egymás rovására semmit sem nyerhetnek; a megmaradás még elvi összatartás esetén sem garantált, ahogy a godoni példa mutatja.

Vannak olyan egyházak a panteonon belül, amelyek a kialakult helyzet miatt nincsenek egymással a legjobb viszonyban?
Nincsenek. A panteon kultuszainak egymáshoz való viszonyát nem az aktuálpolitkai események, hanem az egységben rejlő erő bizonyossága határozza meg.

A harmadik kör már holnapra marad, attól tartok.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Kedves András!

Ismételten nagyon köszönöm.

Ha már holnapra marad a maradék, akkor megkérdezném még (remélem nem élek vissza a jóindulatoddal), hogy a szövetségi gyűlésnek kik a tagjai?

Ki a 3 nagy platform?

Illetve ha jól értem a Papi Széknek akkor több tagja van, mint ahány tényleges tagja a panteonnak, mert van olyan haláltalan, akit több néven is tisztelnek, illetve több felekezete van? Ha valóban így van kb. hány felekezetről/képviselőről beszélünk összesen? Bár lehet, hogy ezt rosszul értem, mert eddig azt hittem, hogy minden haláltalanhoz egy képviselő tartozik.

Nagyon köszönöm:

Sucku

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Kis kiegészítés a partvonalról:
A Manifesztációs háború idején Dreina főpapja Regnore Shedlim. A nevét és tisztségét említi Jan van den Boomen ÖRvényben c. kisregénye (in. A kos és a kobra éve), valamint felbukkan az Ellenségem ellensége és a Tárgyalások c. novelláimban (in. A hit városa). Boomen története a háború elején játszódik, az enyémek a századforduló környékén. Hogy ő töltötte-e be a pozíciót a Dúlás és a MH között, azt nem tudom.

A főpapi pozíció kérdése Krad egyházában okozta/okozza a legnagyobb problémát, az ő egyházára ugyanis alapvetően rányomta a bélyegét Selmo és Elorand, a két élő legenda személye és léte. 4000 éven és az egyház teljes történelmén keresztül ott voltak... elég nagy cipők ahhoz, hogy ne lehessen könnyen kitölteni őket.

A Tárgyalások c. novellám idősíkjában nincs is Kradnak főpapja, bár természetesen nagy tiszteletnek örvendő, tekintélyes alakjai vannak.

Üdv:
D.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Diocletianus írta:

Kis kiegészítés a partvonalról:
A Manifesztációs háború idején Dreina főpapja Regnore Shedlim. A nevét és tisztségét említi Jan van den Boomen ÖRvényben c. kisregénye (in. A kos és a kobra éve), valamint felbukkan az Ellenségem ellensége és a Tárgyalások c. novelláimban (in. A hit városa). Boomen története a háború elején játszódik, az enyémek a századforduló környékén. Hogy ő töltötte-e be a pozíciót a Dúlás és a MH között, azt nem tudom.

A főpapi pozíció kérdése Krad egyházában okozta/okozza a legnagyobb problémát, az ő egyházára ugyanis alapvetően rányomta a bélyegét Selmo és Elorand, a két élő legenda személye és léte. 4000 éven és az egyház teljes történelmén keresztül ott voltak... elég nagy cipők ahhoz, hogy ne lehessen könnyen kitölteni őket.

A Tárgyalások c. novellám idősíkjában nincs is Kradnak főpapja, bár természetesen nagy tiszteletnek örvendő, tekintélyes alakjai vannak.

Üdv:
D.

Egy másik partvonalas nézőpont: "A hit városa" szerintem tipikusan az a kötet, ahol egyéni jelleggel akadnak benne jó motívumok (Mantis cimbora pl. a legjobb formáját hozta benne a "Lovas"-sal), de kötet szinten az egész akkora mellé, hogy a rá való hivatkozás nem biztos, hogy megállhat. Ajánlásképp, érdekességképp, plusz infóként persze működhet a dolog, de ha melléteszed azt a borzalmas katyvaszt, amire az ötletgazdák a kötetet építették (emlékszel, hogy atomjaira bontottuk alig pár kérdéssel? smile ), akkor az egész lehet többet árt, mint használ (és ezen csak keveset segít. hogy az a háttéranyag végül nem került be függelékként, mert a legtöbb írás az alapján készült). Ez az egyes írások valós értékéből semmit nem von le, de ilyenkor az író néha sajnos így (rosszul) járhat (lásd pl. Juhász Viktor esetét a Dúlás kötettel, ahol a Viadomo-s novellájával remek témát feszegetett, de az a kötet is egy gigantikus mellé lett a témaválasztást tekintve, így jó szívvel - két jó novelláért - szerintem senkinek nem ajánlható).

Ami tény, hogy a Pyarron témában eddig az írógárda teljesítménye sajnos kb. kettőből semmi - de mind a téma fontossága, mind a benne lévő potenciál miatt egyszer jó lenne ezen érdemben javítani. smile

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@Sucku: a jóindulatom elvesztésétől ne tarts. A bajok ott szoktak kezdődni, ha valaki nem kérdez, hanem állít. smile

Hogyan működik a pyarroni inkvizició (ha egyáltalán létezik ilyen néven szervezet)?
Létezik és – a pyarroni titkosszolgálathoz hasonlóan – sajátos átmenetet képez intézmény és társadalmi önszerveződés között. A pyar születési arisztokráciának mindene a befolyás, a bonyolult szabályokat és a velük járó papírmunkát azonban rangon aluli pepecselésnek tartja, így az általa működtetett hálózatok tevékenysége főszabályként informális jellegű. Az erre való hajlamot vélhetően gdon őseitől  örökölte, akiknek emlékezete megbízhatóbban tárolta az adatokat bármilyen folyószövegnél.
Tehát mindenki tudja, hogy van inkvizíció, de telephelye, költségvetése, nyíltnapja és zöldszáma nincs. Keresne sem érdemes - ő szokott jelentkezni, ha van rá apropó.

Mi a pontos feladata?
Az inkvizíciók feladata minden magasan szervezett ynevi társadalomban egy és ugyanaz: az önpusztító és/vagy közösséget bomlasztó elemek azonosítása és ártalmatlanítása. Nem gondolabűnözőkről vagy falmelléki vajákosokról, hanem emberáldozó (paktumsértő) kultuszokról, romlásszektákról és olyan eszelősökről beszélünk, akik a tömegpusztítás és világrombolás konkrét módozatait keresik.

Ez a szervezet azonos az Inkvizítorok Szövetségével?
Nem. Az Inkvizitorok Szövetsége – ahogy neve is mutatja – a hetedkor meghatározó humán kultúráinak inkvizítorait tömöríti, akik osztoznak ismereteiken és erőforrásaikon, hogy megelőző-elhárító tevékenységüket az egész kontinensen (ti. a nagy kultúrkörök érdekszféráinak mezsgyéin és azokon kívül is) gyakorolhassák.
Szellemiségét tekintve kontinentalista, szervezetileg önálló, és híresen nagy mozgásteret ad helyi hálózatainak, melyek érdekazonossság esetén (ti. Orwella és a démonfejedelmek ellen) Tharr és Ranagol híveivel is készek együttműködni. 

Itt is történtek változások a Dúlást követően?
Nem. Az államreform csak a hatalom egyensúlyát, a kormányzás jellegét és egyes intézmények/rendszerek egymáshoz való viszonyát módosította, Pyarron civilizációs ágendája nem változott.

Plusz
Az előző bejegyzésemet kiegészítettem a késő-hetedkori pyar társadalom három rétegének (a gyűlés három platformjának) nevesítésével. Remélem, így már tiszta a kép.

A papi széknek az én olvasatomban régebben is minimum annyi tagja volt, ahány bevett felekezet (nem összetévesztendő a nonkonform irányzattal, mely az adott istenséget más néven/formában tiszteli!) működött az Államközösség területén. Ezekről annyit tudunk biztosan, hogy vannak, kidolgozásra/leírásra kevés került közülük - példának megteszik a Darton-kutusz nekopolita, szangvinita és maremita felekezetei, noha csak az utóbbi működik pyarroni területen, és fennállása nagyobb részében (3685-ig) eretneknek számított.
Az Államszövetség által megreformált testület tagjainak száma – a megengedőbb hozzáállás okán – értelemszerűen nőtt, de a szavazati arányokat nem ez, hanem a második viadomói zsinatnak az a korszakos döntése változtatta meg, hogy a kultuszok erősorrendjének/politikai súlyának meghatározásakor nem csak a hívők elsődleges választása veendő figyelembe, hanem valamenyi. (Aki oda nyilatkozik, hogy Kradba és Arelbe veti bizodalmát, a régi felállásban csak az előbbi követője volt, az újban mindkettőé.)

@Diocletianus: ha felszentelt főpapja nincs is, ideiglenes ügyvivőjének lennie kell – a Dúlás nadírját leszámítva nem állapot, hogy a panteon egyik meghatározó alakja nevében senki nem beszél. big_smile
Ami Selmót illeti, annak a négy évezrednek a második felében inkább volt az általa kreált intézmények jelképe, mint funkcionális tényező, a hagyományos egyházfői szerep pedig az aktívabb éltet élő (így kevésbé demens) Elorandtól és Heliodortól is igen távol állt.
A  Regnore Shedlimben megestesülő világkoherencia örvendetes kivétel a szabály alól. Remélem, sztori is tartozik hozzá, mert puszta névként csak tilalomfa azok útjában, akik képesek/hajlandók ismereteink házagait tartalommal kitölteni.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Sziasztok!

András, nagyon köszönöm a kimerítő válaszokat.

A téma kapcsán mindösszesen annyi kérdésem maradt, hogy a szövetségi gyűlés hogyan műküdik?
Hogyan választják a tagjait (ez rendenként eltérő e)?
A testület működésének mik a szabályai/keretei?
A három réteget egyenlő számú képviselői hely illeti meg?
A szövetségi gyűlés is Új-Pyarronban székel?
Ki vezeti a gyűlés munkáját?

Előre is köszönöm:

Sucku

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

András: én is úgy gondolom, hogy a napi ügyeket nem Selmo és tsai intézték; biztos, hogy kitermelt magából az egyházszervezet egy dékánt, szószólót, első tudót (vagy valami ilyesmit), aki de facto főpapként funkcionált.

És mivel ezt csinálták pár ezer éven keresztül, a hagyománynak szerintem van akkora tehetetlenségi ereje, hogy a Dúlás után ezt a pozíciót töltik be viszonylag gyorsan, de közben még benne van az "alapszabályban", hogy  ő nem főpap, csak Krad egyházának hangja. :-)

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@Sucku: tehetnék úgy, mintha az összes kérdésre lennének kész válaszaim, de az igazság az, hogy nincsenek. Íróként az ember a képzeletbeli struktúrák működésének csak a látszatát teremti meg. Világgondnokként vázolhatja magát a struktúrát és a működés alapelveit, hogy meglidézéshez (KM) és megéléséhez (JK) fogódzót  nyújtson. A konstitúciók/ügyrendek szintjére azért nem szoktunk lemerészkedni, mert az ilyen munka nem csak hálátlan, de hiábavaló is: a médiumok közül, melyeken Ynev ténylegesen vagy potenciálisan megjelenhet, egyik sem igényli ezt a felbontást.
Ami biztos:
Ynev emberi kultúrái nem földi érteleben vett képviseleti demokráciák, hanem meritokráciák, melyeknek többet kockáztató/többet produkáló/nagyobb felelősséget hordozó tagjai alapértelmezésben egyenlőbbek a többieknél. Lényegében mindegy tehát, hányan képviselik a rendeket a szövetségi gyűlésben, mindig a teokrácia és az észarisztokrácia álláspontja lesz az irányadó... ami a polgárság számára nemhogy elfogadható, hanem egyenesen természetes.
A gyűlés Új-Pyarronban székel, de a manifesztációs háború tartama alatt korlátozott létszámmal/szigorított ügyrenddel működik. Már ha működik egyáltalán, és az Államszövetség nem állít helyette szakértői-katonai szükségkabinetet, amire magunk közt szólva minden oka megvan.
A gyűlés munkáját az "alkalmas" személyek százas listájáról ülésenként egyszerű többséggel kiválasztott három fő vezeti, akik közül a rangelsöt (artikulátor) véletlenszerűen jelölik, a két másik konzulens-jegyzőként dolgozik a keze alá. Ez a triplicitás godoni örökség, a három rendhez nincs köze - a százas listán a polgárok aránya a tíz százalékot sem éri el.

@Diocletianus: stimmt.
Isten - pláne több isten - pyar hangjának lenni önmagában sem egyszerű feladat. Van olyan eszmetörténeti irányzat, mely szerint Par Anselmos ebbe kopott bele. smile

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Kedves András!

Nagyon köszönöm! Nagyon hálás vagyok a válaszokért.

Érthető, hogy ilyen részletességgel ezek a kérdések még nem merültek fel, és valószínűleg sokakat ez nem is érdekel.

Nekem viszont nagyon sokat segített.

Köszönöm:

Sucku

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@Sucku: örülök hogy segíthettem. Ha bármi érdekel, nyugodtan kérdezz, igyekszem használható (de legalábbis irányadó) válaszokat adni.
Amit ezen a lapon összehordtunk, mások számára is hasznos/releváns, néhol hiánypótló volt, ebben biztos lehetsz.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Áve!

Ha egyes döntések meghozatalához 5/6-os döntés kell, akkor van arra "módszer", hogy bírják végül döntésre a képviselőket?
Én ezt hasonlóan tudom elképzelni a pápaválasztáshoz, ahol addig kvázi nem engedik ki a jelenlévőket, míg döntés nem születik. Illetve többségi szavazatai alapon szűkülnek a választási lehetőségek, míg végül nem sikerül konszenzusos megoldásra jutni.
Szerintem passzolna egy ilyen megoldás az Örvényben sztorijához is, ahol a Kránnal való együttműködés olyan döntés eredménye, amibe sokan nem álltak bele/szavazták meg szívesen, csak félszívvel. Amiből adódik is konfliktus a történetben...
Ezt - szerintem - nevezhetnénk akár intrikálásnak is, mondjuk a földitől annyiban eltérően, hogy a pyar társadalomban jellemzően nem önös érdekek mentén konspirálnak, és fordítani/befolyást gyakorolni is akkor és úgy próbálnak a dolgokon, amikor a helyzet erre lehetőséget kínál.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@Nekeresdii: mi nagyon nem egy malomban őrlünk, úgyhogy csak 3+1 dolog:

  • Pyarron nem képviseleti demokrácia;

  • A kráni szövetség nem formális, hanem informális (ti. nem kell megszavaztatni senkivel);

  • Az Örvényben nem Krán és Pyarron, hanem Krán és Krán konfliktusáról szól;

  • Az érdekérvényesítés művészetének politika a becsületes neve, az intrika és a konspiráció pedig nem rokonértelmű fogalmak.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Üdvözletem!
Most fejeztem be a Hallgat az ég című novelláskötetet. Súr-Echran története érdekel egy kicsit jobban. Valaki valahol írt még róla esetleg? Talán a Bosszúangyal kötet kapcsolódik a crantai néphez?
Előre is köszönöm az infókat!

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Vortex írta:

Üdvözletem!
Most fejeztem be a Hallgat az ég című novelláskötetet. Súr-Echran története érdekel egy kicsit jobban. Valaki valahol írt még róla esetleg? Talán a Bosszúangyal kötet kapcsolódik a crantai néphez?
Előre is köszönöm az infókat!

Szia!

Örülök, hogy felkeltette az érdeklődésedet.

A Bosszúangyal spektruma ugyan tágabb, de van benne több olyan elem is, ami kapcsolódik az Istentelenekben történtekhez.

Üdv:
D.
(Malcolm J. Hunt)

Utoljára Diocletianus szerkesztette (2017.09.23. 08:17:25)

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Sziasztok!

Megragadva András kedves felajánlását, én ismételten kérdeznék:

- Mit lehet tudni Új-Pyarron építéséről?
- Hogyan került sor a hely kiválasztására, kik döntötték el, hogy hol és hogyan építik meg az új fővárost?
- Mikor kezdik az építkezést?
- Honnan származik az a temérdek építőanyag?
- Miből fizetik a költségeket?
- Itt is lesz új Gömbszentély (ha jól emlékszem, az eredeti a Haláltalanok ajándéka volt P.sz. 1000-ben)?
- Meddig tart (gondolom, hogy igazán sosem készül el, hiszen egy élő/folyamatosan fejlődő városról van szó) a tervezett rész építése?
- Ekkor mennyien lakják, és hányan vannak ezek közül azok, akik Pyarronból menekültek, érkeztek ide?
- A rend fenntartására milyen szervezetek szolgálnak?
- Létezik hivatalosan elfogadott térkép Új-Pyarronról?

Előre is nagyon köszönöm:

Sucku

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Kedves Dio!
A Kígyószív-et olvastam, nagyon tetszett, csak így tovább! smile. 2-3 havonta mesélek, életutat, és a játékosaim már a világra szabadítottak egy álomkristályban élt crantai mágusfejedelmet. Csak azon agyalok, hogy kit. De itt tévútra jutottam, mert akkor ő egy Álomdinasztia uralkodó lehetett (vagy nem feltétlenül?). Crantai témában téged kell kérdezni?
Előre is köszönöm a választ. smile

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

Szia András!
A jégacélból, vagy sherali csúcsok valamilyen  anyagából(jég, kő, stb) lehet szobrot és vagy valamilyen nem harcászati felhasználású tárgyat készíteni? Már ha eltekintünk a beszerzés és a megmunkálás kisebb nagyobb buktatóitól smile
Művészeti alkotásoknál  használnak yneven extrém anyagokat pld kvázi anyagiasított holdfényt(elég mágikusnak tünnek yneven a holdak szvsz), érzelmeket, emlékeket anyagi jellegel felruházva, vagyis megérinthetőek fizikailag-szellemileg és amelyek évezredekig kitarthatnak, és bárki számára érzékelhetőek, a Deilla papoknál mintha olvastam volna hasonlót.
Yneven milyen művészeti stílusok vannak erről készült valamilyen vázlatos összefoglaló mostanában?

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #4

@András:
Ennek talán az lesz az oka, hogy félreértetted úgy tűnik, amit írni akartam.
Akkor megpróbálom újra megfogalmazni, hátha ezúttal sikerül világosabban kifejtenem mire gondoltam.

Nem gondoltam, hogy Pyarron képviseleti demokrácia lenne. A szövetség megszavazását úgy értettem, hogy prominensek szűk köre átbeszéli/szavaz róla.
És Dreina és Kyel hívei, ill. a Titkosszolgálat egyik-másik páholya nem ugyan azt gondolja a szövetség megkötéséről. Bár erre csak céloz a történet.
De mivel a legátus kimondatlan vezetője (Kőkutya) már már árulással (pontosabban a tárgyalások szándékos szabotálásával) vádolja meg Kulcsot, a titkosszolgálat egyik prominensét, ezért én úgy értelmeztem, hogy feszültség, eltérő nézetek stb. vannak.

Erre mondtam, hogy nem minden oldal egyformán állt bele a történetbe. Illetve erre momentumra gondoltam, hogy akkor próbálnak változtatni, mikor új helyzet áll elő.

Ami a szavak jelentését illeti: akkor rossz volt a szóhasználat, elnézést.  smile