Téma: Szkriptúra V. - előzetesképp

FONTOS! Ez itt NEM PÁLYÁZATKIÍRÁS, csak egyfajta előzetes azoknak, akik szeretnek előre dolgozni/gondolkodni.


Üdv mindenkinek!

Ahogy azt a korábbi tervekben és fórumos hozzászólásokban már jeleztem, egyfajta mérföldkőhöz érkezett a Szkriptúra novellapályázat. Az eddigi négy kiírás sok tehetséges pályázóval összehozott minket, és sok értékes tapasztalattal szolgált a közös munka is - viszont ezen a ponton már észre kellett vegyük, hogy az információbőségben esetenként mintha elsikkadni látszott volna a lényeg. Erről eredményhirdetésen, kiadói esteken már többször is esett szó, illetve ezt András jó ideje hangoztatja - a jó történet a karakterrel indul, és vele is ér véget, minden más csak a körítésben tehet hozzá a végeredményhez.
Ynev kidolgozottságának, az elmúlt húsz év M* irodalmi lenyomatainak megvan az a tehetetlenségi nyomatéka, hogy néha kigubancolhatatlan tévutakra viszi a próbálkozókat, akik abbéli szándékukban, hogy minél jobb művet alkossanak, sok mindennel extra energiákkal foglalkoznak, épp csak a lényegre nem jut elég fókusz.

Ezért az új kiírásban nem a régi, tematikus módszert fogjuk követni, hanem alapjaiban más megközelítést alkalmazunk - és a M* hőskorába, a vitán felül sava-borsát jelentő kalandozókhoz nyúlunk vissza.
A korábban már említett módon végleg kinyitjuk az ollót, azaz a pályaművek térbeli korlátozása megszűnik (azaz Ynev bármely pontjára írható történet), és időbeni kereteknek is csak annyit adunk meg, hogy a történet a hetedkorban játszódjon (szűkebb értelemben a jelenben, azaz a P. sz. 3690 és 3714 között).

Ezen túlmenően a pályázattal egy három részből álló alsorozatot indítunk, amelyek egyszerre fognak egymásra épülni, és biztosítsák az alkotói szabadságot. Azaz a későbbi csatlakozás nem jelent kizáró okot - de aki az elejétől végigcsinálja mindhárom kiírást, az reményeink szerint több és tartalmasabb háttértámogatást kaphat ahhoz, hogy valami igazán emlékezetes művel, művekkel megörvendeztethesse az olvasókat.

A kiírással a fentiek mellett az is a nem titkolt célunk, hogy a korábbi, megjelenésig nem jutó pályaművek munkái se vesszenek kárba, azaz mindenki a maga teljességében felkarolhassa az őt foglalkoztató témákat.

A pályázat kiírására a már jelzettek szerint akkor kerül sor, amikor már megjelent a Szkriptúra III. pályázat második kötete, és sínen lesznek a Szkriptúra IV. pályázat kötete is - azaz várhatóan a tavasz végével.


És akkor a statisztikai adatok.

A mini sorozat címe: Hős kerestetik, avagy a kalandozók krónikái

Cél: színesebb, markánsabb, átgondoltabb, tartalmasabb karakterek életre hívása, amelyekkel több pályázati kör is futható, és így jó esetben segíthetnek abban, hogy érdemes legyen róluk külön novelláskötetet, vagy regényt írni.


Ezen belül a várható témaleosztások a következők:

Szkriptúra V: hősök születése (ahogy a legendák kezdődnek, hogyan lesz valakiből hős, mi vezethet a kalandozóvá váláshoz)

Szkriptúra VI: vízválasztó próbatétel (mert egy jó dobása bárkinek lehet, még véletlenül is, de a kettő már egész más szint - onnantól van miről beszélni)

Szkriptúra VII: a jól végzett munka "jutalma" (fontos az idézőjel szerepe, mert bőségesen lesz benne irónia, lévén itt a már tapasztalt, elismert (mondhatni életpályájukat tekintve irányba állt) karakterek kénytelenek lesznek szembesülni azzal, hogy milyen az, amikor a korábbi sikereik révén a világ elvár tőlük bizonyos dolgokat)


Egyéb pályázati változások:
- egy másik újításként rá fogunk próbálni egy előszűrő rendszerre, azaz (nem feltétlenül kötelező jelleggel, ebben a kérdésben még nincs végleges döntés) első körben egy karakter előtörténetet kell leadni, meghatározott terjedelemben, bizonyos kérdések megválaszolásával. Itt elsősorban az a cél, hogy minden pályázó kaphasson visszajelzést arról, hogy az általa kitalált ötletek milyen potenciállal, lehetőségekkel, veszélyekkel bírnak.
- ehhez kapcsolódóan felvetődött bennünk a közönségszavazás lehetősége is - ilyen keretek között ez ugyanis egzaktabb visszajelzést adhat, mintha írásokat kellene véleményezni. Azaz jó eséllyel várható ilyen is.
- az egymásra épülő pályázatok miatt a második körtől kezdve az ugyanazon karakterrel leadott megoldások esetén az anonimitás kivitelezhetetlenné válik - ezért még mérlegeljük, hogy egyáltalán érdemes-e megtartani ezt itt. Jelen állás szerint az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy szimplán opcionálissá tesszük.


Várható M* irodalmi segédanyagok:
- Ynev kalandozóiról
- hőskultuszok Yneven


Várható írástechnika segédanyagok:
- az egy, kettő és háromdimenziós karakter
- első közelítéses ötletek kontra írói brainstorming
- a dinamikus és statikus karakter
- működőképesség és hitelesség
- narrációs technikák
- írói ígéretek, premisszák


Ajánlott irodalom, M* kánon, novellák (a lista nem teljes):
- Wayne Chapman: Jutalomjáték (Gordiun első története)
- Wayne Chapman: Olwen történetei (az Ékes Tegzek Házából)
- Raoul Renier: A fogadás (Bíborgyöngy I. kötet prológusa)
- Raoul Renier: Hideg karok ölelése


Ajánlott irodalom, M* kánon, regények (a lista nem teljes):
- Ray O'Sullivan: Sötét zarándok
- Raoul Renier: Acél és oroszlán
- Wayne Chapman: Garmacor címere


Ajánlott irodalom, írástechnika:
- Orson Scott Card: Characters & Viewpoint
- Egri Lajos: A drámaírás művészete

Természetesen a fórum mostantól működik - azaz aki kedvet kapott, nos, Afrad! ahogy szokták volt mondani. smile

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

Üdv' A fórum hőskorában Novák Csanád is jelen volt, és megosztott velünk néhány figyelemreméltó gondolatot, ezekből idéznék most, szerintem nagyon is ide illik. (Néhányszor már szóba került, de talán van, aki még nem ismeri)

"Először had kezdjem a műfaji alapvetéssel: a M.A.G.U.S. fantasy. (Az én legeredetibb elképzelésemben még a heroic és high fantasy egyfajta öszvére lett volna, ám Andrással való megismerkedésem, és a közös munka folyamán ez sokat változott.) A fantasy olyan fikciós műfaj, amelynek egyik igen fontos és sarkalatos ismérve az irracionálisra való építkezés. Az irracionalitás ebben az összefüggésben nem a meg nem magyarázhatót, hanem a meg nem magyarázandót jelenti. A fantasy klasszikus toposzai: a mágia működése, természetfeletti teremtmények létezése, a Sors hangsúlyozott szerepvállalása, mind olyan alappillérek, amelyeket az olvasónak megkérdőjelezés nélkül el kell fogadnia, különben nem működik alapvető konszenzus, amit a szerző és az olvasó köt. Nem hiszem, hogy ezt sokat kellene magyaráznom: ha az olvasó megkérdőjelezné Gandalf hatalmának minőségét, mennyiségét vagy forrását; a tünde mágia létjogosultságát vagy Izildur utódainak hatalmát, az egész Gyűrűk ura élvezhetetlenné silányulna.
Ezek a meg nem kérdőjelezendő alapvetések sokfélék lehetnek, gyakorlatilag csak és kizárólag a szerzőn múlik, hogy milyen sarokkövek mentén, milyen alapokra építi a történetét, világát. Némelyek megmaradnak a klasszikus toposzoknál, mások újakat vezetnek be: ha sikerül az olvasókkal elfogadtatniuk, úgy népszerűt, maradandót alkotnak, ha nem, úgy a sikertelenség gyorsan feltárja, hogy rossz a koncepciót választottak.

Félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy a fantasyben bármi megengedhető és az irracionalitás logikátlanságba csaphatna át. Szó sincs erről: az alapvetések lefektetése után a történetnek a saját keretei között illik logikusnak és koherensnek maradni - ellenkező esetben az olvasó könnyen talajt veszít, és oda a mese varázsa.

A M.A.G.U.S. egyik ilyen alapvetése, sarokköve a kalandozó központúság. A hatalmukat, erejüket, szerencséjüket megkérdőjelezni - vagy forrását, esetleg határait kutatni - éppen annyira értelmes, mint az ynevi mágia, vagy az aquirok létezésének értelmét feszegetni.  Ha nem fogadod el az ynevi kalandozók kitüntetett helyzetét és szerepét a M.A.G.U.S. világában, akkor nem neked szólnak ezek a történetek - ahogyan, ha nem fogadod el az Erő mindent átszövő hatalmát, akkor nem neked készült a Csillagok háborúja.

Wayne Chapman, Ynev, a M.A.G.U.S.  így, ezekkel a premisszákkal lett sikeres 18 évvel ezelőtt.  A huszadik évünket alig betöltött gyerekek voltunk Andrással, amikor írtuk, egy olyan változásokkal teli korban, amiről a legtöbb mai olvasónknak nincsenek felnőtt tapasztalatai. Fantasy magyarul még alig volt hozzáférhető - az én irodalmi előképeimet a 80-as évek angolszász fantasy szerzőin kívül az ókori görög mondák vagy Sienkiewicz lovagregényei szolgáltatták, András már akkor is sokkal modernebb volt nálam James Bondjával, a cyberpunk ismeretével vagy Andrew Vachss szeretetével.

A rendszerváltás korszaka volt ez, amikor minden lehetségesnek tűnt. Mi akkor Andrással őszintén hittünk benne, hogy az egyén, az indivídum akarattal, tehetséggel és kellő elszánással mindent elérhet, minden álmát valóra válthatja és minden ellene szegülő erővel dacolhat. Ennek az őszinte - és utólag naivnak bizonyult - hitnek a reflexiója Ynev kalandozó központúsága. Nem állítom, hogy ezt annak idején ezzel a tudatossággal emeltük át Ynev világára, ám az elmúlt években bárhogyan is forgattam magamban, újra és újra arra lyukadtam ki: a Chapman művek átütő sikerét - több erénye mellett - épp ennek a töretlen hitnek a tükröződése okozta, amelyben annak idején annyi honfitársunk osztozott.
Amíg ez a mámor el nem oszlott, senkinek eszébe sem jutott a Rongyosok potenciálját vagy más kalandozók hatalmát megkérdőjelezni.

Eltelt azóta közel húsz év. A valóság rácáfolt akkori reményeinkre, a Fekete Lobogók fennen lobognak. Mégsem bántam meg egyetlen percre sem, hogy Ynev olyannak született, amilyennek - csak annyit tudok mondani, ha a kalandozók szerepét és lehetőségeit kérdőjelezed meg, akkor egész Ynev fundamentumát ásod alá. Ez esetben Chapman, Ynev és a M.A.G.U.S. mítosz nem neked szól.

Ynev uralkodói tisztában vannak a kalandozók jelentette veszéllyel, ahogyan a bennük rejlő potenciális lehetőségekkel is. Ahány hatalmasság csak létezik, mind megpróbál kalandozókat a szolgálatába állítani - hisz erről szól maga a M.A.G.U.S. A kalandozók hatalmas erőt és potenciált jelentenek, ugyanakkor sokkal kevésbé kezelhetőek, kevésbé megbízhatóak, mint Ynev egyéb halandói.  A kalandozó többek között azért kalandozó, mert állandóan nyughatatlan - hosszú időre nem köthető le. Felbérelheted egy küldetésre, magad mellé állíthatod egy ügy szolgálatára, használhatod ideig-óráig testőrként, de reguláris szolgálatra alkalmatlan. A napi háborúskodásban nem helyettesítheti a katonákat. Ugyanakkor persze minden konfliktus alkalmával ott lebeg az általuk jelentette fenyegetés. Egy ynevi hadvezérnek folyamatosan számolnia kell velük, ha felbérelt saját szolgálatra, ha nem: számtalan látszólag könnyűnek ígérkező győzelmet hiúsított már meg pár tucat senkiházi felbukkanása.

Az államok és különféle szervezetek vezetői tisztában vannak a kalandozók jelentette speciális helyzettel, és nincs más lehetőségük, mint kalkulálni velük, esetleg botor módon reménykedni, hogy az aktuális csetepatét, vagy háborút megúszhatják a felbukkanásuk nélkül. Mi egyebet tehetnének a felhasználásukon kívül? Nemigen hiszem, hogy Ynev kalandozóit kivétel nélkül egységbe lehetne kovácsolni bármiféle cél érdekében, egyet kivéve. Ha mondjuk valamely - tetszőlegesen hatalmas - birodalom uralkodója a fejébe venné, hogy kalandozók nélkül jobb hely volna Ynev és kieszelné, hogy megszabadul tőlük. Abban a nem várt esetben is - ha az ominózus államférfit nem tennék el láb alól joggal aggódó alattvalói, mielőtt utasításait kiadhatná - csak roppant rövid ideig maradhatna az élők sorában. Mennyi kalandozó tapodhatja Ynev földjét? Oszt-posz pár százezer? Belőlük a leghatalmasabbak - akik közül fél tucat átgázol egy jobb testőrszázadon - nincsenek többen 1-2 ezernél. Novella ötletnek - igen rövid novellára gondolok - kétségkívül elsőrangú elgondolás.

Amikor csak lehet, seregek helyett kalandozókat küldenek.  Ellenséges vezért kiiktatni, várakat elfoglalni, kémkedni vagy felderíteni, a túlerőben lévő ellen végső támadását feltartóztatni - ezek mind kalandozóknak való feladatok. Ám országokat elfoglalni, ott helyőrséggel biztosítani a rendet, utánpótlási vonalakat fenntartani, állandó határőrizetet adni vagy új közigazgatást kiépíteni - ezek csupa olyan dolgok, amelyekben nem számíthatsz másra, csak a reguláris seregeidre.

....Nekem az ynevi történetek nagy része - a teljes Gorduin ciklus, vagy Renier Kopós regényei - épp arról szólnak, hogy a kalandozók miként alakítják a kontinens sorsát. Ynev nagyjai ne lennének tisztában a kalandozók jelentette valósággal? Amikor Dorantól át Pyarronig, a toroni boszorkánymesterektől kezdve, Krán hatalmasaiig mindenki kalandozókat küld az igazán fogós feladatok megoldására? Amikor Ynev egyik legnagyobb városa a kalandozók kiszolgálására specializálódott, az egyik Vörös Hadúr, a Kalandozók Hadura címet viseli? Amikor az Amund Háborúk megelőzésére Krán, Pyarron is Doran közös kalandozócsapatot küld Sonionba? Amikor az Északi Hármak vezetőinek egyike, Eligor hercege és Illinor királya, Chei is kalandozó?

P.S: A szkriptúra ilyen formában történő folytatása jó ötlet, tetszik.

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

Ennél jobban nem is indulhatott volna a reggelem!! big_smile
Remek hír, remek kilátások, hajrá mindenki!!

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

Végre…a klasszikus kalandozóké lesz a terep! Azoké, akik annak idején a Halál havában, Észak lángjaiban kísérőmül szegődtek Ynev világát olvasva. Már nagyon hiányoztak. Megyek is és bontok egy …  big_smile

„Nem moccan a medve. Nem moccan a vadkan. Lesték egymást: mi lesz? …Kavargott a hó, gomolyogtak a testek. Sárga meg veres cseppekben fröccsent szerteszét s olvadozott a havon a testek párája, a nyár, a vér…”

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

Manticore írta:

Ennél jobban nem is indulhatott volna a reggelem!! big_smile
Remek hír, remek kilátások, hajrá mindenki!!Csatlakozom az előtem szólohoz.

Ennél jobban nem is indulhatott volna a délutánom.

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

Soha rosszabb előzetest... Már is kattognak a kerekek. wink

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

Raon írta:

FONTOS! Ez itt NEM PÁLYÁZATKIÍRÁS, csak egyfajta előzetes azoknak, akik szeretnek előre dolgozni/gondolkodni.


Üdv mindenkinek!

Ahogy azt a korábbi tervekben és fórumos hozzászólásokban már jeleztem, egyfajta mérföldkőhöz ...

Természetesen a fórum mostantól működik - azaz aki kedvet kapott, nos, Afrad! ahogy szokták volt mondani. smile

Ha most lenne bárányom, bizonyosan feláldoznám a tiszteleted(tek)re. Nem tudom leírni azt a csodálatos érzést, amivel ma lefekszem. Erre vártam már hosszú hónapok óta. Köszönöm nektek!  big_smile

Welcome to the new age.

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

Teccős!  smile

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

Dragondark: hasznos kiegészítés, mint mindig. smile

Többiek: köszi, akkor együtt örülünk. wink

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

Üdv.

Mivel tudom, hogy nincsenek konkrétumok, ezért igyekszek ennek alapján kérdezni:

Az előtörténet kifejezés alatt mit értetek pontosan? Vagyis hogy lesz x kérdés, amiket meg kell válaszolni, vagy már az is úgy fog viselkedni, mint egy novella? Valamint hogy időbeli terjedelme meddig terjed? Születéstől, addig a bizonyos eseményig, ami a hőssé válás rögös útja felé tereli a szereplőt?

Köszönettel.

Welcome to the new age.

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

Örülünk, Vincent. big_smile

"...és veszed le véres torkodat a korcsolyámról...!"

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

Szia Raon, sziasztok többiek!

Ez a dolog a gyakorlatban hogyan nézne ki? Küldjünk neked potenciális regény/novellahősöket, kidolgozott előtörténettel, kirakod ide név nélkül az illető írását, a T. írogatni is szerető olvasóközönség pedig megszavazza, hogy szeretné-e egy ilyen figura kalandjait olvasni  vagy kuka, és inkább a szerző még agyaljon a dolgokon?
(jé  felvázoltam egy 15 évvel ezelőtti online Scriptorium működését smile )

Vagy ez pontosan olyan novellapályázat lesz, mint az eddigiek, azzal a különbséggel, hogy még kettő másik is épül rá?
A szerkesztői elbírálás után lesz-e bármi közönségszavazás, hogy a rajongókat-olvasókat érdekli-e egyáltalán egy ilyen karakter?

Utoljára Hamlet szerkesztette (2015.04.23. 06:33:57)

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

Vigyorgok, mint Hülye Billy a pisztáciás süteményre, ez nagyszerű.

B.

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

Hamlet írta:

Szia Raon, sziasztok többiek!

Ez a dolog a gyakorlatban hogyan nézne ki? Küldjünk neked potenciális regény/novellahősöket, kidolgozott előtörténettel, kirakod ide név nélkül az illető írását, a T. írogatni is szerető olvasóközönség pedig megszavazza, hogy szeretné-e egy ilyen figura kalandjait olvasni  vagy kuka, és inkább a szerző még agyaljon a dolgokon?
(jé  felvázoltam egy 15 évvel ezelőtti online Scriptorium működését smile )

Vagy ez pontosan olyan novellapályázat lesz, mint az eddigiek, azzal a különbséggel, hogy még kettő másik is épül rá?
A szerkesztői elbírálás után lesz-e bármi közönségszavazás, hogy a rajongókat-olvasókat érdekli-e egyáltalán egy ilyen karakter?

Kettes verzió, azaz ez pontosan olyan pályázat lesz, mint a többi, várhatóan sok extrával.

Illetve a közönségszavazás semmiképp sem a szerkesztői elbírálás után lesz, hanem mellette - az előszűrés nem ítéletet jelent, hanem egy plusz visszajelzési lehetőséget. Hiszen sajnos egy alapvetően jó tervet is meg lehet írni borzalmasan rosszul, és egy elnagyoltnak/kidolgozatlannak induló valamiből is lehet a végére extra írást kerekíteni. smile

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

első körben egy karakter előtörténetet kell leadni, meghatározott terjedelemben, bizonyos kérdések megválaszolásával.

Ez akkor is érdekelne, ha az indulás az S.5-ön valószínűleg nem.

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

Habent sua fata libelli. Sohasem gondoltam volna, hogy az írásaim egyszer pont egy ilyen tematikájú pályázat irodalomjegyzékébe fognak bekerülni. Aki viszont ihletet szeretne meríteni belőlük, azt figyelmeztetném: a Novák Csanád-idézet szellemében értelmezett „M.A.G.U.S.-mítosznak” az én munkásságom nem képezi részét. Világéletemben herótom volt ugyanis a kalandozók ajnározásától, és ha írtam róluk, hát nem a nagyszerűségükről meg a történelemformáló szerepükről – inkább ellenkezőleg.

Utoljára Tükörálarc szerkesztette (2015.05.01. 14:58:08)

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

Nagyon remélem, hogy nem akar mindenki a szőke hercegről írni fehér lóval. smile

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

Tükörálarc írta:

Habent sua fata libelli. Sohasem gondoltam volna, hogy az írásaim egyszer pont egy ilyen tematikájú pályázat irodalomjegyzékébe fognak bekerülni. Aki viszont ihletet szeretne meríteni belőlük, azt figyelmeztetném: a Novák Csanád-idézet szellemében értelmezett „M.A.G.U.S.-mítosznak” az én munkásságom nem képezi részét. Világéletemben herótom volt ugyanis a kalandozók ajnározásától, és ha írtam róluk, hát nem a nagyszerűségükről meg a történelemformáló szerepükről – inkább ellenkezőleg.

Nézőpont kérdése... A tolvaj, aki túljár egy rakás tűzvarázsló eszén, túlélte a saját akasztását és csapatnyi menekült csürhéből képes előcsalogatni a lokálpatrióta gerillát nevezhető kalandozónak? big_smile
Ha kalandozó=olyasmit visz véghez, ahol mások elbuknak, akkor szvsz igen.

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

@Nekeresdi: Abban a felfogásban, amilyennek a Novák-idézet lefesti őket, a „kalandozók” nem egyebek glorifikált zsoldosoknál, a kalandozótörténetek pedig a bugyirózsaszín lányregények szerepjátékos kamaszokra maszkulinizált változatánál. Húsz év alatt annyi ilyen sztorit olvastam, hogy Dunát lehetne velük rekeszteni: csupa juvenilis hatalmi ábrándozás, az irodalmi értékük nulla. A drámán és az értékrenden kívül mindössze az egyéniségek hiányoznak belőlük; nagy szerencse, hogy nyomdafestéket csak elvétve láttak, a M* kiadástörténetének vakfoltjaiban. Ezt a ruhát a M*-irodalom emblematikus szereplői már réges-régen kinőtték: Tier Nan Gorduint a jelhordozóság terhe és a vele járó sorsdöntések vállalása teszi hőssé, nem a „rosszkor jöttél, Kígyó!” Ami az én regényalakjaimat illeti, hadd idézzem Geort: „A kalandozók kalandokat keresnek. Én nem.”

POST SCRIPTUM: Gyakorlati jótanács a pályázatok elbírálásához. Ha a beadott előtörténet a hős szerepjátékos kategóriákkal való meghatározásával kezdődik, rögtön lehet kidobni. Túró se lesz belőle.

Utoljára Tükörálarc szerkesztette (2015.05.02. 07:14:13)

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

Akkor viszont remek lehetőség van a kalandozó mint power fantasy dekonstrukciójára, illetve lehetséges rekonstrukciójára. Milyen ember kell ahhoz, hogy bírja vagy aktívan keresse a bajt, kalandokat? Milyen teher az, ha valaki kalandozó, vagy még inkább, milyen teher az, ha valakit a körülmények kalandozóvá tesznek? Akár jó vagy rossz az ember véleménye, itt mégiscsak valamilyen szintű szociopátiáról van szó, kb. olyannyira, mintha az RPG videójátékok mindent kifosztó hősei bekerülnének egy konzekvenciákkal bíró világba.

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

@Nekeresdi
Nem gond az, hogy vannak emberek, akiknek az a sorsuk, hogy kalandokba keveredjenek, olyan dolgokat
vigyenek végbe, amit a többi - mondjuk másfél milliárd ynevi - ember nem. Egyfajta mutáció, ha úgy tetszik.

Az viszont sokkal jobb kérdés, hogy az illető hogyan éli ezt meg.

Hány Zabar Mesh (Karnevál) jut ugyanis egy Gorduinra?

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

@Tükörálarc: te ott voltál és tudod, úgyhogy csak a többiek kedvéért szeretném leszögezni: Csanád nem egészen ilyen lovat akart. Az ő/a mi hitünk a nagyot tenni képes embertípusban egyfelől a korszellem terméke volt, másfelől főhajtás az olyan glorifikált zsoldosok felé, akik közül kettőt a nagy zöld ajánlása nevesít. Ha ez így túl konkrét, ott vannak még a Szibériát belakó kozákok, a poliészter-sztaniol űrhajókon holdig repülő pilótafiúk... és ott van a hetedkor szellemtörténeti közegébe valamivel beágyazottabb kalandozó-koncepció is, amit a Godora története kibont. A SUM óta hatályos szabályozás szerint ez a hivatalos verzió - hogy lesz-e bármiféle hatása a származékos történetek nívójára, az megint más kérdés.
Azért viszont hálás lennék, ha nem mosnánk össze az elképzelést annak a megvalósulásnak a szélsőséges hatásaival, amire a koncepciógazdáknak az ezredfordulót követő fél évtizedben még csak befolyásuk sem volt.

Ha a godorai gyökerű, erősen fékezett habzású katandozó-étosz pont annyira elfogadhatatlan számodra, mint a szerepjátékos* nézőpontú eredeti, vedd úgy, hogy nem szóltam. Végeredményben ez is csak egy kompromisszum, amit nekem hivatalból akkor is keresnem kéne, ha nem szeretném... de abszolút megértem, hogy neked az ilyenek már nem jönnek be.

Végezetül egy kérdés: más lenne a helyzet, ha a kráni gyepű válogatott rémségein derszuuzalás ösztönösséggel úrrá lévő, aquir szilíciumnőket megcsináló büyük vagy sokak kedvence, a pókszemű Vyergas végzi a "hős" generáltematikájú pályázat referenciái közt?
Értsd: csak bizonyos kompromisszumaidat nem érzed idevalónak, vagy az összeset?

*megvan hozzá a bejegyzésed a szomszéd témában


@KLM: ha Gorduinra nem jelhordozó, hanem neves kalandozó értelemben utalsz, a szám (tájegységtől és történelmi korszaktól függően) húsz- és százezer között lesz. Ez is csalóka persze, mert Zabar (egyéni percepciója dacára) nem a bukott-sorsüldözött, hanem az átlagos-balszerencsés kategórába tartozik.

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

@GA: Zabar Mesh: Igen, nagyjából. Most itt csak annyit hozzá, hogy milyen a sikertelen "tucatkalandozó", akinek még ennyi sem adatik meg...

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

Tükörálarc írta:

Habent sua fata libelli. Sohasem gondoltam volna, hogy az írásaim egyszer pont egy ilyen tematikájú pályázat irodalomjegyzékébe fognak bekerülni. Aki viszont ihletet szeretne meríteni belőlük, azt figyelmeztetném: a Novák Csanád-idézet szellemében értelmezett „M.A.G.U.S.-mítosznak” az én munkásságom nem képezi részét. Világéletemben herótom volt ugyanis a kalandozók ajnározásától, és ha írtam róluk, hát nem a nagyszerűségükről meg a történelemformáló szerepükről – inkább ellenkezőleg.

Általában nem szívesen fejtegetek nyilvánvaló dolgokat, de ez itt egy fontos részlet. Előre elnézést, ha túlbeszélem - inkább ez legyen, minthogy bárkit bármi félrevigyen. smile

Zsolt, az tiszta sor, hogy az ynevi munkásságod mindig is egyfajta ellenpontja volt a fővonalnak, de még inkább minden (klasszikus ad&d-s) rpg gyökerű szemléletnek. Azaz te voltál az, aki kifejezetten sok energiát fektetett abba, hogy mást és máshogy mutass meg, mint amire a M* rpg közönsége az rpg sablonokba gabalyodva asszociál. Ezt meglátásom szerint még azok is el szokták ismerni, akiknek a konkrét írásaid ilyen-olyan okokból amúgy nem tetszenek.
Ennek tükrében nem véletlenül szerepelsz az ajánlások között. Íróként te is tudod, hogy mindig a dolgok miértje a lényeg - ahogy itt is.

Én úgy látom, hogy itt kicsit félrevitt az rpg*sablon*hero panelekkel szembeni ellenérzésed. Ez irodalmi oldalról nézve amúgy tökéletesen érthető - és abban is igazad van, hogy ezekkel komoly támadási felületek kerülhetnek a pályázati rendszerbe, amelyekkel foglalkozni kell. A kellő súllyal foglalkozni is fogunk.
A másik fele a dolgoknak, hogy ha te ezekre asszociáltál, akkor nyilvánvalóan a kiírást kell pontosítani - bár ez még nem maga a kiírás, csak egy előzetese. Azt viszont te is tudod, hogy én nem "mit miért nem", hanem "mit hogy lehetne, mit hogyan kell" típus vagyok - de akkor elég a felvezetésből, nézzük is a pontosító részleteket.

@Mindenki:
Ez is kitérő lesz, de azzal kell kezdenem, hogy bármennyire is furcsa kijelentésnek tűnhet, szerintem az olvasók egy része néha kifejezetten jobban tudja az íróknál, hogy mi lenne a követendő út, merre lenne érdemes menni. Én ebben még logikát is látok: a legtöbb írót a személyes komfortzónája vezérli, az olvasót meg az, amit megvenne, amit imádna, amiért újra érezne olyan kellemes dolgokat, mint rég. Innen nézve szerintem ki kell mondani, hogy bár rengeteg érdekes újhullámos vonulat jött be a M*-ba a klasszikus Valhallás idők után, egy fontos (ha nem a legfontosabb) része méltatlanul háttérbe szorult. Azaz az új szerzők többsége nem azt és nem úgy tartja fontosnak, amit a régiek - amivel alapvetően nem lenne semmi baj, ha nem ezek lennének az arányok, mint most, és ennek legfőképpen nem az olvasók látnák kárát.

Ennek a pályázatnak az a fő célja, hogy megpróbálja közelebb hozni a két oldalt: a "mit szeretnénk" olvasói (és persze kiadói) és a "miről van kedvem írni" szerzői oldalát. Minden pályázat egy hivatalos fókusz, egyfajta helyzetbe hozás. Innen nézve oldalakat tele tudnék írni arról, hogy miért érdemes leendő regényhősökben gondolkodni, de szerintem ezt már tényleg nem kell kifejteni, kb. mindenki érti vagy érzi, aki ismeri-követte a M* történetét.

Itt jön az újabb tízpontos kérdés, a dolgok hogyanja.
A M*lényege mindig is a kalandozók krónikáiról szólt - persze az szintén megérhet egy misét, hogy ki mit ért ezalatt. Mivel itt ez egy irodalmi pályázat, én a kasztos-játékos karakteres rpg értelmezéssel nem foglalkoznék (noha bevallottan azt pártolom, hogy nem kellene külön rpg és irodalmi M*-ban gondolkodni, és jó esetben az rpg itt is simán ölthetne irodalmibb jelleget).

Irodalmi értelmezésben a kalandozó az a hős, aki valamiben más, mint az átlag, akivel történnek dolgok, aki alakítja a dolgokat, akit ismernek, akiről beszélnek. A "hős" kifejezés klasszikus-sablonos értelmezése természetesen itt is félrevihet, de pont ezért szerepelnek ott az írástechnikai segédletek és az irodalmi példák. Ezekből szerintem látszódnia kell (vagy a komplex kiírásban jobban látszódni fog), hogy itt a karakterépítés kerül fókuszba, akikről jó esetben érdemes lesz regényt írni, a híres-hírhedt=hős-antihős spektrumán. Nyilván a megfelelő korlátozásokkal, de ugyanakkor kellően színes, lehetőségekben gazdag tereppel.

Konkretizálva, és visszatérve Zsolt felvetésére: az Acél és oroszlán karakterei rpg körökben sokhelyütt arra jó példák, hogy az irodalmiasabb jellegű játékokban az emberközelibb, kevésbé hősies jellegű karakterek hogyan gondolkodnak, élnek, és túlélnek.
A Bgy. I. részéből A fogadás című írás arra kiváló (írástechnikai és irodalmi) példa, hogy lehet megmutatni a messze nem átlagos karakterek emberi oldalát, ezáltal a hatalmukon túl színesebb, háromdimenziósabb karakterképet hozva létre.
A Hideg karok ölelése című írás a novella keretek között ritkán fellelhető fejlődéstörténetek klasszikus mintája, amelyre a dinamikus és statikus karakterek című írástechnikai anyagomban fogok sokat hivatkozni.
De Novák Csanád idézetére is azt tudom mondani, hogy szerintem jó helye van itt: nem adja ki a teljes képet, de egy jelentős metszetet igen, és ezzel sokat segíthet a dolgok árnyalásában.

A kiírásban ezekután természetesen mindegyik ajánlás mellett ott lesz a miértje is - és ez akkor Zsolt érdeme. smile

Zárszóként azt tudom mondani, hogy nem titkolt reményeim szerint, ha a pályázat jól sikerül, akkor ezzel megtalálhatjuk azokat a karaktereket és történeteket, amelyek visszahatnak az eredeti mítoszra is, és ezzel segíthetnek a kalandozókép irodalmi árnyalásában.

 

Hozzászólás: Szkriptúra V. - előzetesképp

Tükörálarc írta:

@Nekeresdi: POST SCRIPTUM: Gyakorlati jótanács a pályázatok elbírálásához. Ha a beadott előtörténet a hős szerepjátékos kategóriákkal való meghatározásával kezdődik, rögtön lehet kidobni. Túró se lesz belőle.

Erre igen nagy az esély - bár mivel már láttam ellenpéldát is, azt mondanám, száz esetből "csak" kb. kilencvennyolcnál tuti az a bukta. smile

Ha az a felvetés, hogy hány efféle pályamű várható, akkor az a válaszom, hogy jó eséllyel sok. Pont ezért gondoltam arra, hogy érdemes lesz előszűrni már a terveket is, mert a tapasztalataim szerint rengeteget segíthet, ha a pályázó tudhatja, hogy pontosan mivel van gond, és mire érdemes plusz energiákat fordítania.
Ha csak az elmúlt két pályázatot nézem, bizony nem egyszer előfordult, hogy a megfelelő visszajelzésekkel a végén az egyértelműen több hiányosságokkal rendelkező, nagyobb hátrányból indult pályamű hozta össze a jobb megoldást. Azaz innen nézve esetenként sokkal többet számít a pályamű mögött lévő szerző szemlélete, tanulási készsége, munkabírása, mint az, hogy a tehetsége révén éppen hol tart.

Ez utóbbi egyébként annyira átfordította bennem is, kivel hogy érdemes foglalkozni, hogy ezzel kapcsolatban teljesen új alapokra helyezzük a tehetséggondozást is (de erről majd kicsit később).