Téma: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

SZKRIPTURA IV. - Vigyázz, mit kívánsz

Quironeia-szerte ismert a mondás: ha valaki akarsz lenni, Abasziszban végtelen lehetőségek várnak rád. Ha elég rátermett vagy, lehetsz újdonat hős, vagy a régi rend állhatatos őrizője: ősi titkok, nemes erények és tiszteletreméltó elvek birtokosa. Ha van hozzá merszed, lehetsz a legnagyobb gazember széles e vidéken: öntörvényű nagyúr, démoni intrikus, a hatalom prófétája.
Az igazi műértők, az udvari játszmák ínyencei azt mondanák, minden csak rajtad áll – ugyanakkor e kérdésben érdemes fokozott óvatossággal eljárni. Errefelé ugyanis ismeretes egy másik mondás is, amelyre az elbukott feltörekvők számolatlan serege és a vidék népeinek vészterhes múltja megannyi intő példát kínál.
Vigyázz, mit kívánsz.

A Delta Vision Kiadó novellapályázatot hirdet „Vigyázz, mit kívánsz” címmel.

A pályázatra az alább meghirdetett témák egyikének kiválasztásával lehet nevezni, a csatolt segédletek felhasználásával.
A legjobb pályaművek megjelenési lehetőséget kapnak a Delta Vision Kiadó M.A.G.U.S. sorozatának novelláskötetében, valamint írói honoráriumban részesülnek.


Háttér

Abaszisz egyike a legjobban kidolgozott, méltán sokat foglalkoztatott helyszíneknek Yneven.

Wayne Chapman: Csepp és tenger című kötete, valamint Raoul Renier: Acél és oroszlán című regénye egyaránt Ynev értékteremtő hőskorába visz – klasszikus példákkal ábrázolva az ynevi hősöket, a kalandozók és a külvilág lehetséges viszonyát.

John J. Sherwood: Abbitkirálynő című regénye az ynevi történelemírás meghatározó építőköve, megmutatva, hogy mi minden elérhető a már kidolgozott részletek alapos továbbgondolásával is (a kötet forrásként a Delta Vision Kiadó M.A.G.U.S. klasszikus kiadás megjelenéséig csak feltételesen ajánlott).

A M.A.G.U.S. Örökség Együttműködés alatt készült új Abaszisz háttéranyag a választható tematikával megtámogatva reményeink szerint a régi és az új olvasóink számára is könnyen azonosítható, lehetőségekben gazdag alkotói közeget biztosít.


Tematika

A pályaművekben kötelezően meg kell jeleníteni a pénz elvi szerepét. A mérték szabadon választható, az egyetlen megkötés, hogy nagyságrendileg aranyban kifejezhető legyen (azaz minimum egy aranyról legyen szó).

A pénznek nem kell konkrétan megjelennie, és közvetve bármilyen vagyonnal helyettesíthető – tehát egy konkrét megbízásért járó összeg helyett lehet szó közvetett anyagi értékekről, vagy akár talált kincsről, örökölt javakról is.

Emellett a pályaművekhez kötelezően választandó az alábbi két téma egyike:

„Van az a pénz”
„Ne a pénzt, a szavadat add”

Az első téma kézenfekvő értelmezése, ha a karakterek cselekedeteit a pénz határozza meg, az eseményeknek ez lesz a fő mozgatórúgója.

A második témában a történet túlmutat az anyagiakon, ez az elem itt csak az események elindítójaként jelenik meg, és a karakterek hitvallása és elvei kerülnek fókuszba.


Alkotói mozgástér

A kreativitást sokszor nem lehet irányítani – és ez nem is feltétlenül baj, hiszen esetenként ez eredményezi a legjobb, legemlékezetesebb megoldásokat.

Az előző pályázat tapasztalatai és a résztvevők visszajelzései alapján a fentiekhez az alábbi plusz lehetőségeket biztosítjuk:

– a történeteknek csak a jövőre nézve van időbeli korlátozása, tehát a csatolt háttéranyagból mind a jelen, mint a múltbéli események és idővonalak szabadon választhatók. A pályázati anyag jelene a P.sz. 3697. esztendő vége.
– a pályázat elsődleges témája Abaszisz, de amennyiben a történetben benne van a megfelelő abasziszi kapcsolódási pont, közvetve beleférhet a Quironeia vidéke is
– mivel a pályázat egyik fő célja új tehetségek felkutatása, ha valaki úgy érzi, hogy a fenti témák valamelyikével Ynev más tájain tudna igazán maradandót alkotni, a „Különdíj” szekcióban lehetőséget biztosítunk a pályázaton kívüli megmérettetésre. Ezesetben viszont csak annyit vállalunk, hogy ha a pályamű megjelenésre érdemes, akkor keresünk neki egy megfelelő kötetet, amikor és ahogy ez beleillik a kiadói tervekbe.


Alkotási irányelvek

Az előző pályázat során sokan kérdezték, hogy mi számít jó megoldásnak. Az ynevi információkban való alapos jártasság a téves, a jó történet, a szerepjátékos kereteken túlmutató irodalmi jelleg, a választott témához szükséges ynevi hangulat megteremtése a kézenfekvő válasz erre a kérdésre – ezt tükrözik az elbírálás szempontjai is.

Itt a sorrend nem véletlenül alakult úgy, hogy az Ynev-hitelesség került a harmadik helyre, de mert ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, ehelyütt idézzük Gáspár András irányadó gondolatait.

"Mindenkinek ajánlom betekintésre a Kardok a ködben antológia WMC különdíjas írását, a „Vihar előtt” című novellát a Szentesi fivérektől. Ahogy az alaphelyzetet térben-időben elhelyezik és a kánon karakterekre vonatkozó előismereteket a vitorlájukba fogják, túlzás nélkül mintaszerű... a sztori pedig sodrós és élvezetes úgy is, hogy a világgal csak fű-fa-bokor szinten foglalkozik.
A források ilyen fokú bősége hasznos, de veszélyes is. A Valhalla Páholy idejében az volt a vezérelv, hogy nem szabad elveszni a részletekben – ez az egyik legfőbb oka annak, hogy sosem forszíroztuk a részletes térképeket. A jó történet a karakterrel indul, és a novella esetében ott is ér véget. Nem Ynev-ismeretből vizsgáztok, hanem történetmesélői képességből, hajlandóságból és szellemiségből. A kánonról ezen a szinten pont elég annyit tudni, hogy van – aki nem ismeri eléggé, válasszon olyan karaktert és/vagy sztorit, amiben szempontként sem jelenik meg."


Az elbírálás szempontjai

1. A pályamű minősége

A pályázatra elsősorban olyan kész, kiforrott írásokat várunk, amelyek friss ötletekkel, új nézőpontokkal, emlékezetes életképekkel járulhatnak hozzá a világ továbbfejlődéséhez.

2. A téma fókusza

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a Pályázó hogyan bontja ki a pályázat témáját, mennyire meghatározó ez a pályaműben. Milyen kérdéseket jár körül, milyen válaszokat talál rájuk, milyen mélységben foglalkozik velük.

3. Ynev hitelesség

A világgal kapcsolatos tájékozottság egy bizonyos szintig megkerülhetetlen, de ez nem véletlenül került a harmadik helyre. A pályaműveknek kötelezően csak a csatolt háttéranyagok információihoz kell igazodniuk. Természetesen az Ynevet alaposabban ismerő pályázók más forrásokat is felhasználhatnak, viszont fontosnak tartjuk egyértelműsíteni, hogy az elbírálásnál az előző két szempont mindenképpen nagyobb jelentőséggel bír majd.


Díjazás

A pályaművek közül legalább öt kerül értékelésre és díjazásra. A díjazottak megjelenési lehetőséget kapnak a Delta Vision Kiadó M.A.G.U.S. sorozatának novelláskötetében, valamint írói honoráriumban részesülnek. A díjazott pályaművek szerzői, ha még nem tagjai, automatikus meghívást kapnak a M.A.G.U.S. írók zártkörű közösségébe, ahol a már publikált szerzők és a Delta Vision Kiadó munkatársai segítségével vehetnek részt Ynev továbbformálásában.

A Delta Vision Kiadó fenntartja annak jogát, hogy nem megfelelő pályaművek beérkezése esetén az öt díjazott novella helyett csak kevesebbet jelöljön megjelentetésre, illetve, hogy a nyertes pályaműveket csak átszerkesztés után jelentesse meg.

Ötnél több megjelenésre alkalmas pályamű beérkezése esetén a Delta Vision Kiadó mindegyiknek megjelenési lehetőséget biztosít.


Tehetség 2014

A pályázat egyben tehetségkutató program is. A nem díjazott, de valamilyen részében kiemelkedőnek bizonyuló pályaművek szerzői szerkesztői visszajelzéssel, komoly szakmai támogatással lehetőséget kapnak arra, hogy tovább csiszolhassák írásukat. A szerzők emellett meghívást kapnak a M.A.G.U.S. alkotók zártkörű közösségébe, ahol a már publikált szerzők és a kiadó munkatársai segítségével bizonyíthatják, hogy idővel alkalmasak lehetnek a megjelenésre is.


Nevezési feltételek

A pályázatra bárki nevezhet, függetlenül attól, hogy korábban nyomtatásban megjelent írása vagy sem. Egy pályázó összesen legfeljebb két pályaművet küldhet be.

Minden pályaműnek eredeti, korábban semmilyen formában nem publikált írásnak kell lennie.

A pályázat jeligés.

A pályaművekben kötelező:
– a pályamű címének feltüntetése
– a választott tematika feltüntetése
– ha valaki nem abasziszi témában ír, a „Különdíj” jelzés feltüntetése
A beküldött pályaművet tartalmazó állomány neve a választott jelige kell legyen (például egy „Ediomad” jeligével érkező pályázat esetében: Ediomad.rtf).

Nem szabad feltüntetni a pályaműben:
– a szerző nevét
– a szerző címét, egyéb elérhetőségeit

A jeligés állományban kötelező:
– a választott jelige feltüntetése
– a pályamű címének feltüntetése
– a pályázó választott író nevének feltüntetése (ha van)
– a pályázó teljes (polgári) nevének, elérhetőségeinek (legalább az email címének, opcionálisan a telefonszámának) feltüntetése

A jeligés állomány neve a választott jelige+”jelige” legyen (az előző példánál maradva, ’Ediomad” jelige esetén Ediomadjelige.rtf)

Két pályamű beküldése esetén két külön jelige szükséges!

A Pályázó a pályázat beküldésével igazolja, hogy a pályázaton való részvétele nem sérti harmadik személy jogait, illetve minden érintett harmadik személytől rendelkezik felhatalmazással a pályázatban való részvételre. Ezen pont megszegéséért a Pályázó teljes körű felelősséggel tartozik. Az itt leírtakat a Kiíró nem köteles ellenőrizni és azok Pályázó általi megszegéséért a felelősségét teljesen kizárja.

A Pályázó hozzájárul, hogy a benyújtott pályamű a Pályázóval történt egyeztetést követően az alkotó nevének feltüntetésével a felkerüljön a Kiíró által meghatározott weboldalakra.


Terjedelem, formai követelmények

Terjedelmi korlát: 10 000 – 100 000 leütés (szóközökkel együtt!)
Formai követelmények: stílusoktól mentes szöveg, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, kiemelés csak kurzív (italics) és félkövér (bold) formázással
Elfogadott formátum: Rich Text Format (.rtf) formátum.

A pályaműveket kizárólag elektronikus úton fogadjuk el!


Határidő, beküldés

A pályázat leadásának határideje: 2014. július 15. 24:00
A pályaműveket a jeligével együtt az alábbi címre várjuk:
szkriptura4@deltavision.hu


Eredményhirdetés

Tervezett időpont: 2014. augusztus 30.
A végleges időpontról a beérkezett művek kiértékelése után a www.deltavision.hu oldalon nyújtunk tájékoztatást.


Pályázati segédletek

Minden anyag letölthető pdf-ben a www.deltavision.hu oldalról. Az opcionálisan figyelembeveendő segédletek a kiírást követően kerülnek fel, ezekről külön hírekben nyújtunk tájékoztatást.

A pályázathoz az alábbi anyagok várhatók, a következő sorrendben:

Ynevi témában:
Abaszisz világleírás (a témában kötelezően figyelembeveendő)
Abaszisz térképe (a témában kötelezően figyelembeveendő)
Aszisz nevek (opcionális)
Aszisz szószedet (opcionális)

Írástechnikai témában:
Szakmai margó: a Szkriptúra III. novellapályázat tanulságairól (opcionális)
Az ötlet (opcionális)
A hitelesség (opcionális)
Működővé tétel (opcionális)
Szöveggondozás, készre futtatás (opcionális)


Minden pályázónak ihletben gazdag pillanatokat és eredményes munkát kívánok!

Szerkesztői üdvözlettel,
Raon
Delta Vision Kiadó

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

A kapuk nyitva, de még nem látunk be.
Valaki gyújtson pár fáklyát. smile

Hajrá, hajrá! Végre elkezdődött! big_smile

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

nyamnyamnyamnyam smile

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

És akkor kalandra fel!

Megelőzve a kérdéseket: az írástechnikai cikkekkel ezúttal nem játszom el azt, mint az előzőnél, a jövő hét közepéig kikerül az összes. smile

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Ezz azz.. Végre újra fel fog pörögni a fórum smile Sok sikert mindenkinek smile

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Sok sikert mindenkinek!  smile

Rémálmod leszek...

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Nagyon vártuk már és nagyon megérte; megint sikerült egy ezer +1 irányból megközelíthető, inspiráló témát találni.

Gratula a kiötlőnek és sok sikert a kollégáknak!

Cuir an ra ghabhas a’deanam.

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

VÉGRE!!! smile
Akkor most màr hivatalosan is el lehet kezdeni a kiíràshoz kalapàlni, amit eddig a vàzlatfüzetembe ìrtam smile

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

zsííírpandaaa!

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Sinclair: Nem ér ellopni, és átalakítani a Zsírkobráát big_smile big_smile

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Zsíros kenyér hagymával!  big_smile

Rémálmod leszek...

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Fülzsíros ... na jó, most fejezzük be.

Kis tisztázás, tehát a novella az adott év végéig játszódhat vagy az adott év végén?

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

@Morrola: a történeteknek nem muszáj a M* jelenében játszódniuk, majd' két évezrednyi a rendelkezésre álló játéktér. Senki sem fog napokon vagy hónapokon rugózni, ha amúgy jó, amit csinálsz.

@mindenki: a pályázati háttéranyag frissebb és bővebb is annál, ami a Geoframia fülön mostanáig elérhető volt. Azok kedvéért, akik archiválták az utóbbit: az azonos tartalmú szövegrészek számos (fontos és kevésbé fontos) részletben különböznek egymástól. Ellentmondás esetén főszabályként a háttéranyag az irányadó.

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Raon írta:

...John J. Sherwood: Abbitkirálynő című regénye... a kötet forrásként a Delta Vision Kiadó M.A.G.U.S. klasszikus kiadás megjelenéséig csak feltételesen ajánlott...

Üdv' és mi a helyzet Kornya Zsolt Vallások és egyházak Abassziszban c. írásával?
http://www.fantasycentrum.hu/old/MAGUS/ … zisz01.pdf
Az rendben van, hogy sok minden át lett emelve a mostani leírásba, de azért néhány nyalánkság kimaradt..

Itt van mindjárt a P.sz. 3697-es évben: "Az ifjú I. Kaspar dal Raszisz Otlokir nagykirály – nemrégiben lépett
csupán atyja örökébe, akit a zászlóháború végén gutaütés ért, mikor elolvasta Calyd Karnelian
tengermelléki hercegkapitány mentegetőző levelét..."

Másrészről mi a helyzet az Ifini éjszakákban leírtakkal, az mennyire vehető figyelembe?
(A függelékének jó része a pályázati anyagban is benne van)
Ok, hogy pár évvel (3699?) később játszódik a jelenhez (3697) képest, de számos eleme visszanyúl a nem túl távoli múltba, ami már jócskán beleesik a megadott intervallumba.

Mindezeket azért vetem fel, mert az Ifini éjszakákban leírt Otlokir uralkodócsalád valahogy nem passzol a fentebb idézett szövegrészhez...

A Karnelian féle levélben egyébként ez áll (Észak lángjai): "Abaszisz legkegyelmesebb királyának, ki huszonegyedikként viseli a széltében becsült Otlokir nevet.."
Ezt most, hogy kell értelmezni?
I. Hiere-vel együtt ennyien viselték az Otlokir nevet?
Vagy az említett király XXI. Hiere Otlokir lenne?
Vagy egyéb?

Köszönöm.

Utoljára dragondark szerkesztette (2014.04.12. 16:57:21)

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Sziasztok!

Én is hasonlóképp nagyon örülök a kiírásnak smile

Emellett a pályaművekhez kötelezően választandó az alábbi két téma egyike:

„Van az a pénz”
„Ne a pénzt, a szavadat add”

és

A pályaművekben kötelező:
– a pályamű címének feltüntetése
– a választott tematika feltüntetése

Ezt viszont nem értem sajnos... illetve nem tudom, hogy jól értem-e:
"Cím: Novellapályázatra írtam"
"Tematika : Van az a pénz"

Így kellene kezdeni a nem jelige állományt és utána jöhetne közvetlenül a történet? Logikusabb lenne ha a jelige állományba írnánk bele nem? Vagy az elbíráláskor szeretnétek tudni előre, hogy melyik a választott tematika hátha magából az írásból nem derül ki egyértelműen?

John J. Sherwood: Abbitkirálynő című regénye az ynevi történelemírás meghatározó építőköve, megmutatva, hogy mi minden elérhető a már kidolgozott részletek alapos továbbgondolásával is (a kötet forrásként a Delta Vision Kiadó M.A.G.U.S. klasszikus kiadás megjelenéséig csak feltételesen ajánlott).

sad Hát ez nálam sajna hátsóra ülteti az eredeti ötletet.  Ha J.J.Sherwood-tól meg is kapnám az engedélyt ( néhány apró, általa kidolgozott részlet használatára ) mégis szükséges lenne egyeztetnem Andrással is, hogy ne kövessek el komoly hibát. Akkor pedig olvasás közben azonnal tudná, hogy én írtam, tehát nem sok értelme lenne a jelige óvó homályának.

Szerencsére addig még sok idő van. Fabrikálok új ötletet smile

Ark

Utoljára Arc de Angely szerkesztette (2014.04.12. 18:27:15)

Ha a lábad már nem bírja, a szíved vigyen tovább!

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

@dragondark: Renier Abaszisz-dolgozata a kánon része, amiből nem következik, hogy minden eleme mindig és mindenütt releváns. Egyes részei ugyanazért maradtak ki a háttéranyagból, amiért a Csepp és tenger függelékében sem szerepelnek: a könyvnek és a pályázatnak sem a vallások és az egyházak állnak a fókuszában. Egyszerűsítettünk egy sor nagypolitikával/korfordulóval összefüggő utalással és - mg-b-vel karöltve - náhány potenciális/tényleges ellentmondással is.

A gutaütéses idézetnek a legjobb esetben csak az évszámán kell majd igazítani attól függően, mikorra teszi az Ifini éjszakák a trónviszály végét. Az alaphelyzet mindenesetre stimmel - arra, hogy a névkérdést elrendezze, a sorozat szerzőjének még bőven van ideje és mozgástere. Mivel befejezetlen műről van szó, forrásként értelemszerűen nem ajánljuk - ahogy a "kései hetedkor ifini alvilága" témát sem, míg el nem nyeri végső formáját. A háttéranyag egyes szöveges és képi utalásai ugyanazon a módon valószínűsítik BGG munkáját, ahogy az Ifini... sorozat expozíciója az RR-idézetet.

Ami az ÉL-ben szereplő Karnelian-levelet illeti, a keletkezésekor (1991) annyit tudtam Abasziszról, hogy a monarchia úgy másfélezer éves, voltak a történetében hosszabb interregnumok, és a koronás fők önkényesen/hagyományosan használják az országalapító családnevét. Az ynevi átlagember miénknél hosszabb élettartamából kiindulva belőttem egy 60 év uralkodás/nagykirály középarányost, ami 21 főre vetítve, két évszázadra való ilyen-olyan anomáliával számolva, nagyjából meg is áll. A névhasználatra vonatkozó szabály több mint egy évtizeddel későbbi, RR-től származik, és a forrásanyagban is megtalálható: a nagykirályok mindegyike Otlokir, de a számozni nem ezt, hanem a személynevet szokás, ilyenformán: IV. Abalon dal Khosszisz Otlokir, I. Dinas dul Gardak Otlokir. Arról, hogy a nagykirályokat az aszisz hagyomány dinasztiánként vagy abszolúte számozza-e, lövésem sincs... azt viszont  tudom, hogy a Vallások és egyházak... abból az intellektuális felháborodásból fogant, amit RR-t a szürkecsuklyás uralkodónevek kapcsán érzett.
Így megy ez.


@Arc de Angely: ismétlem, azért építettünk ekkora játékteret, hogy legyen hová indulnotok a kályhától, amit az alapművek felfűtöttek. Aki ilyen intervallumban/keretrendszerben sem talál magának olyan témát, amiről nem kell másokkal egyeztetnie, valamit rosszul csinál.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az ötleteket/motívumokat jog szerint senki nem birtokolja és bárki szabadon használhatja, akár az elsődleges szerző/szerzők engedélye nélkül is. Egy sztori nem azé, aki először írja meg, hanem azé, aki a legjobban, tanítja Moldova György.

Személyes konklúzió: a háttéranyag olyan, mint a víz, ami szomjoltó és fullasztó hatásáról egyformán nevezetes. big_smile

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Arc de Angely írta:

Így kellene kezdeni a nem jelige állományt és utána jöhetne közvetlenül a történet? Logikusabb lenne ha a jelige állományba írnánk bele nem? Vagy az elbíráláskor szeretnétek tudni előre, hogy melyik a választott tematika hátha magából az írásból nem derül ki egyértelműen?

Elnézést, de elképzelni nem tudom, hogy lenne az logikusabb. smile A cím az írás és az alkotómunka szerves része - és a címadási képesség is mérhető-értékelhető szakmai teljesítmény. A jelige állomány csak egy adattár.
Egyébként azért kellett ezt külön kiírni, mert az előző pályázatnál többen adtak le úgy anyagot, hogy a nevükkel kezdődött a pályamű és/vagy csak a jeligés állományban volt benne a cím.

Az elbíráláskor pedig nem szimplán csak szeretnénk tudni előre, hanem tudnunk kell a tematikát azért, hogy a kiírt szempontoknak megfelelően érdemben el tudjuk bírálni, ki hogyan oldotta meg az általa választott feladatot.

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Éééés végre! big_smile
Rajtolt a munka! big_smile

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Nos,akkor hajrá!Ragadjunk tollat ismét!
Sok sikert,kitartást és ihletet mindenkinek!
big_smile

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Akkor hát kalandra fel ismét!

Mindenkinek ihlet gazdag alkotómunkát kívánok! smile

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Elnézést, de elképzelni nem tudom, hogy lenne az logikusabb. smile A cím az írás és az alkotómunka szerves része - és a címadási képesség is mérhető-értékelhető szakmai teljesítmény. A jelige állomány csak egy adattár.
Egyébként azért kellett ezt külön kiírni, mert az előző pályázatnál többen adtak le úgy anyagot, hogy a nevükkel kezdődött a pályamű és/vagy csak a jeligés állományban volt benne a cím.

Az elbíráláskor pedig nem szimplán csak szeretnénk tudni előre, hanem tudnunk kell a tematikát azért, hogy a kiírt szempontoknak megfelelően érdemben el tudjuk bírálni, ki hogyan oldotta meg az általa választott feladatot.

wink  A kérdés nem arra vonatkozott, hogy miért kell a mű címét megadni a megírt novella elején, hanem hogy miért nem a jelige állományba kéritek megadni a tematikát. De köszönöm, erre is válaszoltál.

@Arc de Angely: ismétlem, azért építettünk ekkora játékteret, hogy legyen hová indulnotok a kályhától, amit az alapművek felfűtöttek. Aki ilyen intervallumban/keretrendszerben sem talál magának olyan témát, amiről nem kell másokkal egyeztetnie, valamit rosszul csinál.

Az a baj, hogy bármire reagálok, egyből azt hiszitek, hogy kötekszem, piszkálódok, vagy "beszólogatok" pedig Isten látja lelkem nem ez a helyzet. Egy két hónapja megfogalmazódott, lejegyzetelt történet ötletet kell elvetnem amiatt, hogy az Abbitkirálynő átdolgozásra fog kerülni és nem ajánljátok forrásként. Ez pedig nem panasz volt a részemről, csak egy megjegyzés. És nem a segédletekkel van a gond- látatlanban is nagyon hálás vagyok a munkátokért, segítségetekért. Szóval a témám még a keretrendszer előtt született, az pedig, hogy kikértem volna Molnár Gábor engedélyét arra, hogy felhasználjam háttérként az általa leírt eseménysort, szerintem az alapvető tisztelet jele lett volna nem pedig az önállótlanságé. Szerintem ha Karnelianről vagy Salináról írna valaki ugyanígy járna el veled szemben is.

Szerk.: Időközben elolvastam a segédanyagokat is. lenyűgözően részletes és nem zárja ki feltétlenül az eredeti ötletem megvalósítását.


Sok sikert kívánok én is mindenkinek!  cool

Ark

U.i.: A jövőben törekedni fogok a konstruktív kérdések feltételére. Bármit írok ugyanis, azt valaki félreérti és már kapom is az ásót.  sad

Utoljára Arc de Angely szerkesztette (2014.04.13. 15:22:23)

Ha a lábad már nem bírja, a szíved vigyen tovább!

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

@Arc de Angely:

Az Abbitkirálynőnél összevissza egy szürkecsuklyás szószedetből származó bekezdést kellett kihúzzak a függelék kronológiájából ahhoz, hogy Andrásnak a 2040-es vérnászról írt anyagával kompatibilis legyen. Minden egyébre részemről építhetsz és felhasználhatod, bár egy-két kulcsfigura jövőjéről persze vannak elég szilárd elképzeléseim, de semmi sincs kőbe vésve.

Ami pedig azt illeti, hogy a kiadó óvatosságot ajánl, az érthető: bár mindenki olvasta egyszer, senki nem ismeri olyan alaposan a szöveget, hogy a frissen összeállított háttéranyaggal érdemben összevesse. Nekem viszont - mint András is hivatkozik erre ("Egyszerűsítettünk egy sor nagypolitikával/korfordulóval összefüggő utalással és - mg-b-vel karöltve - náhány potenciális/tényleges ellentmondással is.") - volt rá módom, úgyhogy nyugodtan alszom.

Ha szükséged van valamire, dobj meg egy üzenettel, csak jelezz itt is a fórumon. Munkán és családon kívül mértéktelenül nincs időm semmire (lassan fél éve lógok mindenkinek mindenféle M*-ígéretekkel), de azért igyekszem válaszolni.

Üdv.
mg-b

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Mg-b, András: köszönöm, ez így kerek.

Arc:
Azt kell belátnod, hogy ez itt nem egy szokványos beszélgető fórum, hanem a pályázattal kapcsolatos elsődleges információs felület. Azaz ha valaki bedob valami olyat, ami félreértésre adhat okot, akkor azzal nekünk mindenképpen foglalkoznunk kell, nehogy bármi bárkit félrevigyen. Ez számunkra nem választható lehetőség, hanem a munka része, ezért tűnhet úgy, hogy "helyreteszünk/túlmagyarázzuk" a dolgot. Ami végül is valahol igaz, csak épp nem személyek ellen szól, hanem a témák mentén megy és - szándékaink szerint - csakis előre.

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Üdvözlet Mindenkinek! Abaszisz témában lenne néhány kérdésem. Ifin Óvárosának a részét képező Temető-domb (Az Acél és Oroszlánban nekropoliszként említett városrész) kapcsán érdeklődnék.
Az ifini Temető-domb mennyiben hasonlít vagy éppen különbözik veszélyességét tekintve erioni társától? Vannak e olyan sajátosságai az ifini nekropolisznak, mint az erioninak, vagy itt azért nem olyan veszélyes a helyzet?

Korábban olvastam a Nekropolita felekezettel kapcsolatban András Fórumán a következőket. „A Darton-kultusz első, a hetedkor nagyobb részében egyetlen militáns irányzata. Az erioni temetőnegyed felvigyázóinak második újhitű nemzedékével jelent meg a P. sz. 2. században, és mindmáig godorai sajátságnak számít; az északföldi nagyvárosok közül csak Ifinben tudott györkeret verni. „ 

Az ifini dartoniták kapcsán adódik a kérdés. Mióta vannak jelen Ifinben és milyen kapcsolat fűzi őket a maremita szárnyhoz, amely Toranikban gyökeret tudott verni? Ezek az ifini nekropoliták erioni/godorai társaiktól mennyiben különböznek, ill. mennyiben tartoznak az utóbbiak alá a hierarchiában? Milyen a megítélésük az asziszok körében?

Abaszisz vízrajzáról és hegységeiről (Onpor, Sellah) hol találhatok térképet?
Előre is Köszönöm!

„Nem moccan a medve. Nem moccan a vadkan. Lesték egymást: mi lesz? …Kavargott a hó, gomolyogtak a testek. Sárga meg veres cseppekben fröccsent szerteszét s olvadozott a havon a testek párája, a nyár, a vér…”

 

Hozzászólás: Szkriptúra IV. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Draconarius kérdéséhez szeretnék csatlakozni térképügyben, kissé átfogóbb jelleggel. Nagy szükség lenne egy olyan Ynev térképre, amin legalább a partvonalak, távolságok, települések hitelesek, mert így csak nem kanonizált változatok maradnak, ahol még a Lorn is felfelé folyik.  wink

"Amdiss eudo sinawarthen." Áldozat lészen diadalmunk.

"If you steal from one person, that's plagiarism… If you steal from a lot of people, that's research."  George R.R. Martin