Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Calabria írta:

Köszönöm, de az én példányomban egy hang sem esik Amnet-on Keilorról. Sigurt valóban megtaláltam (a Summáriumban is), hálás köszönet érte. Esetleg akinek van olyan Észak Lángjai, ahol megemlítik Keilort, hálás lennék, ha valahogy az információit megosztaná velem  smile


Észak lángjai keményfedeles, M.A.G.U.S.-klasszikusok kiadás IX. fejezet írta:

– Karnelian! Koronás hitszegő! Amnet-On Keilor szólít! Válaszolj!
A bárd a hercegkapitányra sandított, aki elhúzta a száját.
– Gróf és birodalmi suprimor, a boszorkányurak különleges megbízottja – suttogta. – Volt már szerencsénk egymáshoz.
– Ritka nagy gazember – tódította Grengor. – Egy évtized alatt két kölkét ölte meg: nem voltak elég kyrek a kifinomult ízlésének. – Hátrapillantott. – Lövessek, uram?
– Várj! – Karneliant láthatólag szórakoztatták a politikája kavarta indulatok. – Halljuk előbb, mit akar a fickó!
A dereglye orrárbocán izzó lidérclámpás fényében csuklyás-köpenyes alakok mozdultak, körvonalaikat elmosta a gomolygó pára. A legmagasabb ékkövekkel kirakott pálcát markolt. Szeme kék karbunkulusként ragyogott, hamuszín sörénye csapott válláig ért. Az ötödkori falfestmények kyreire emlékeztetett, de hiányzott belőle az ősök csendes méltósága. Háta mögött acsargó hüllőfajzatok, övében kard és tőr.
– Add meg magad, Karnelian! Ezúttal nem menekülhetsz!
– Eszemben sincs menekülni – közölte az aszisz. – Nem vagyok az a fajta. Mantlin barátod nem említette?
– Mantlin senki és semmi! Távollétében a császár fő- és jószágvesztésre ítélte. Ha előkerül…
– Kettő a Szövetség javára – somolygott Grengor. – Pedig keményen harcolt a fickó, meg kell hagyni.
– …ha előkerül, az életével fizet Toronnak, akárcsak ti! – A gróf jobbja, benne a csupa drágakő vezéri pálca, a magasba lendült. A ködöt mintha elfújták volna: a dereglyén túli szürkeségben láthatóvá váltak a folyótorkolatot elzáró tutajok.
Grengor és Gorduin összenéztek. A százados füttyentett, a bárd csupán szemöldökét vonta feljebb. Aligha tehetett egyebet.

illetve

Észak lángjai keményfedeles, M.A.G.U.S.-klasszikusok kiadás szószedet írta:

A Pyarron szerinti 3618-ban született toroni főnemes, a Láncbarátok rabszolga-kereskedő testvériségének fő patrónusa, a császár és a boszorkányurak kegyeltje, élete utolsó évtizedében a birodalom keleti hadtestének parancsnoka.
Családja – mint a legtöbb Tharr-hitű nemesi família – a lázadó kyr Hatalmasok egyikéig vezeti vissza eredetét, s mert kezdettől birtokol egyet az ötödkor szent ereklyéi közül, hellyel és szavazattal rendelkezik a császári tanácsban. Amnet – másodszülött lévén – sosem viselhette a tanácsnokok vörös-fekete palástját: ifjúkorában katonának állt, s csak kivételes alkalmakkor látogatott haza. Számos kisebb hadjáratot vezetett Toron határain túlra, vezéri hírnevét azonban nem ezek a portyák, inkább az udvarhoz küldött ajándékok öregbítették. Beszélik róla, még így sem jutott volna magas posztra, ha anyját nem fűzik gyengéd szálak Tharr befolyásos főpapjainak egyikéhez. E máig ismeretlen személy egyengette Amnet útját – rossz nyelvek szerint azért, mert maga nemzette a bővérű arisztokrata nőnek, aki mindvégig a kezében tartotta.
Keilor grófja, a kíméletlen szigoráról közismert férj, a rettegett és megvetett Gyermekölő a Pyarron szerinti 3692-ben, Adron kvartjának első havában esett el az Alidar falainál vívott ütközetben, ahol Calyd Karnelian, a hetedkor egyik stratégiai lángelméje, Abaszisz part menti szigeteinek hercegkapitánya volt az ellenfele.

"Itt vagyok, mint egy százszor elhajított kő."

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Dragondark:
No akkor ynevológiai értekezés indul.:)

Az, hogy a Hetedik Fekete Hadúr tiszte betöltetlen csak az Északi Szövetség egy mondatában szerepel máshol nem.

Amit írtál, az mind igaz. Viszont az Észak lángjai azon jelenetében, amikor a fekete hadurak tanácskoznak, az hangzik el, hogy van nyolc lobogójuk a négy vörös ellen. A szereplőkkel való sakkozásból kizárásos alapon az jön ki, hogy az enoszukei maradt távol. Én erre alapozva írtam, amit írtam.

Ami a Dagatere túltengést illeti: egy herceget megölnek még a háború kirobbanása előtt, egy másik eriqow-i herceg pedig az ÉL szerint a sagrahasi csata után már szervez és harcol, tehát amit írtál, az nem feltétlenül hiba, csak az új uralkodó megválasztásának időpontja és a nevek nincsenek konkretizálva.

Calabria:
Nekem megvan, este előkeresem és felteszem ide.

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Gambit:
Köszönöm, ezt a kört te nyerted.:)

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Gambit írta:
Calabria írta:

Köszönöm, de az én példányomban egy hang sem esik Amnet-on Keilorról. Sigurt valóban megtaláltam (a Summáriumban is), hálás köszönet érte. Esetleg akinek van olyan Észak Lángjai, ahol megemlítik Keilort, hálás lennék, ha valahogy az információit megosztaná velem  smile


Köszönöm szépen smile Hát ez ööööh... tényleg iszonyú "szimpatikus" férfinak tűnik.  big_smile Mondjuk Sigurnál mindenképpen jobb!


Calabria

A Hajnal nem ragyogó,/ Az Éj fehéren lebben,/ Az Isten nem jóságos,/ Az Ördög nem kegyetlen. [...]
A Halál ős dáridó/ S kis stáció az Élet,/ A Bűn szebb az Erénynél/ S legszebb Erény a Vétek.
A méz maró keserű/S édes íze a sónak,/ A Ma egy nagy hazugság/ S az igazság a Holnap.
Nincsen semmi, ami van,/ Egy Való van: a Nincsen,/ Az Ördög a rokonunk/ S ellenségünk az Isten.

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Raon írta:

Dragondark:
No akkor ynevológiai értekezés indul.:)

Az, hogy a Hetedik Fekete Hadúr tiszte betöltetlen csak az Északi Szövetség egy mondatában szerepel máshol nem.

Amit írtál, az mind igaz. Viszont az Észak lángjai azon jelenetében, amikor a fekete hadurak tanácskoznak, az hangzik el, hogy van nyolc lobogójuk a négy vörös ellen. A szereplőkkel való sakkozásból kizárásos alapon az jön ki, hogy az enoszukei maradt távol. Én erre alapozva írtam, amit írtam.

Ami a Dagatere túltengést illeti: egy herceget megölnek még a háború kirobbanása előtt, egy másik eriqow-i herceg pedig az ÉL szerint a sagrahasi csata után már szervez és harcol, tehát amit írtál, az nem feltétlenül hiba, csak az új uralkodó megválasztásának időpontja és a nevek nincsenek konkretizálva.

Calabria:
Nekem megvan, este előkeresem és felteszem ide.


Hozzászólnék. Az Északi Szövetség könyvben III. Dagatere egy korosodó, a pártok közti egyensúlypolitikát folytató erigowi nagyherceg - ez vehető sugalmazásnak hogy ő a megmerényelt herceg. A zászlóháború 92-től van jegyezve, Raon, tehát nem egészen előtte, hanem max. Erigow hadban állása előtt megmerényelik, elteszik láb alól, banánhéjat dobnak a lába elé Krad katedrálisának lépcsőjén stb.

Sagrahas után már megválasztott, vagy legalábbis regnáló hercege van Erigownak, potenciálisan  egy IV. Dagatere, már amennyiben ez nincs kanonizálva, illetve ha a leendő író nem kívánja megváltoztatni.


Tehát tulajdonképpen 3692-ben van egy rövid interregnum ami Erigow-t illeti.

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Mellékesen ha már Észak Lángjai: gondolom a legfrissebb változatot tekintjük mérvadónak. Lehetséges hogy pár tulajdonos régebbi kiadványokkal hadakozik.

Vagy ha nagyon turkálnék a CSEH kalózfordítmánnyal.

Szerk:
http://www.webareal.sk/antikvariatlm/es … eny-severu

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Raon írta:

...az Észak lángjai azon jelenetében, amikor a fekete hadurak tanácskoznak, az hangzik el, hogy van nyolc lobogójuk a négy vörös ellen. A szereplőkkel való sakkozásból kizárásos alapon az jön ki, hogy az enoszukei maradt távol..

8-4 elhangzik, ez igaz, de a tanácskozásokon ritkán fordul elő, hogy mindegyik hadúr megjelenik, ha jól emlékszem abból a beszélgetésből a toroni császárt is hiányzik. Ha nagyon szőrszálhasogató akarnék lenni, akkor azt is mondhatnám, nem mindegy melyik változatot olvassa az emberfia. A második kiadásban szerepel Tharr főpapja, a harmadikban és azt követően nem.   
Az is egy érdekes kérdés, hogy a Fekete Hadúr mi alapján számol és melyik négy vörössel (dwoon, ilanor, titkos szekta?, elf?).  Véleményem szerint egy pillanatnyi állapotot mond, kissé elbizakodottan. Hisz ez az arány rövid időn belül módosulhat Tiadlan?, Erigow? vagy a Kilencedik megérkezésével. Ez alapján az is feltételezhető, hogy egy feketével azért nem számolnak, per pillanat, mert nincs elérhető közelségben/mondjuk a kontinensen.
És azt is lehet mondani, hogy mindez erőltetett, és görcsös magyarázkodás. smile

Raon írta:

Ami a Dagatere túltengést illeti...az nem feltétlenül hiba, csak az új uralkodó megválasztásának időpontja és a nevek nincsenek konkretizálva.

A gond csak az, hogy mindkettőről jelen időben írnak.
" A zászló gazdája ma III.Dagatere.", illetve "a nagyherceg, most éppen az élemedett korú XI. Dagatere"
A III. és a XI. között azért jelentős számbeli különbség van. De ez csak apróság. Nem akarom darabokra szedni az általam sokra tartott Északi Szövetség kiadvány, csak jelezni akartam, hogy vannak hibái.

Mindezek alapján mondom én, hogy kár lenne lekorlátozni az írók fantáziáját azzal, hogy a Hetedik Fekete Hadúr posztja betöltetlen. De, ha még betöltetlen is lenne, attól még a szugajok aktívan részt vehettek a háborúban.

Utoljára dragondark szerkesztette (2013.08.13. 18:51:32)

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

ugye...kellett nekem megszólalnom...:D
Enoszuke...muhahhahhhahha ( sátáni kacaj big_smile big_smile)

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

@dragondark: az általad idézettek a KSZ alapkoncepció részei, a végleges verzióban is ez szerepel majd, ha nem is pontosan ugyanígy.
Ami a hetedik fekete hadurat illeti, a tiszte 3699-től - a lobogó pusztulása okán - valóban betöltetlen, és egészen a játszma végéig az marad. Ennél korábbi időpontban nincs konkrét ellenjavallata a szugáj fél szerepeltetésének - mármint azokon túl, amiket levélben korábban tisztáztunk.

@Raon: apróság, de szeretném, ha a forrászövegekből üstöllést eltávolítanánk az erv államok vonatkozásában használt "nagyherceg" kifejezéseket. Fel se tűnt, míg dragondark nem jelezte... pedig nem csak kánonidegen és masszívan történelmietlen, az összefüggések szintjén is félrevisz. Ahogy a szomszédban már jeleztem: a titulus földi megjelenésének okai közül Észak-Yneven egy sem adott, a nagyherceg pedig explicite "királyi fenség," ami lényegileg idegen a plebejus erv kultúra vezérfelfogásától. (Nem cél, hogy ezt is rád srófoljam; szívesen megcsinálom, ha átdobod a vonatkozó anyagokat.)

Lobogóügyben számomra RRenier netes összefoglalója az irányadó - ezt is csatolni kék a forráasanyagokhoz alkalomadtán. Kiderül belőle egyebek közt, hogy a lobogó vélelmezett tulajdonosa és tényleges hordozója nem feltétlenül ugyanaz a személy - a tononi császár távollétének is ez a legkézenfekvőbb magyarázata. Az sem teljesen kizárt, hogy ott van - a megbeszélés emlékeim szerint spirituális síkon zajlik.

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Gáspár András írta:

...Lobogóügyben számomra RRenier netes összefoglalója az irányadó...

Üdv' amíg a helyére nem kerül, az említett netes összefoglaló linkjei
(bizonyára sokan ismerik, de hátha valakinek új)
http://www.fantasycentrum.hu/old/MAGUS/ … obogok.pdf
http://www.fantasycentrum.hu/old/MAGUS/ … obogok.pdf
és egyéb hasznos dolgok lobogókról és egyebekről
http://www.fantasycentrum.hu/node/44

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Dragondark: köszi.  smile

Rémálmod leszek...

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

András:
Köszönöm a tisztázásokat.
A nagyherceges dolgot javítom, a lobogós háttéranyag pedig hasznos darabja lesz a segédleteknek.

Dragondark:
Az szép az ynevológiában, hogy néha mindenki mást olvas ki a megjelent információkból.
A lényeg mindig az, hogy értelmetlen korlátozások ne szülessenek. "A lényegből kimaradtak" megjegyzéssel én is ilyen irányban gondolkoztam, de így akkor kiderült, hogy Enoszuke kérdésében ennél is nagyobb a mozgástér.
Az ÉSZ kapcsán is egyetértünk, nekem is van hozzá egy hibalistám (a cél pedig az, hogy minél több ilyen apróságnak tűnő logikai bukfenc/ellentmondás elsimítható legyen).
A nagyherceges jelzésért köszönet.

Rastaman:
Így akkor megvan a mozgástér az Enoszuke témára.

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Sziasztok, szuper, hogy ennyi kiegészítő anyag felkerül, van mit frissíteni a tudásomon smile

Egy értelmezési kérdés merült fel bennem: a "tarthatatlan parancs" pontosan mit jelent?

betarthatatlan, tűrhetetlen vagy kivitelezhetetlen? Mindhárom egészen mást jelent, teljesen más motivációs, belső és külső krízist eredményez.

A betarthatatlan parancs tipikusan olyan utasítás, aminél súlyos ellentét feszül a parancs és az utasított saját felfogása között. Mondjuk egy domvik pap ölje meg és főzze meg a szüleit, mert egy démontól megszállt elöljárója erre ad utasítást.

A tűrhetetlen parancs pl. lehet a saját szabályzattal, etikai rendszerrel, vallási előírásokkal, stb. ellentétes utasítás, amelyet kényszerből, vagy önkényből adnak ki.

A kivitelezhetetlen parancs meg mondjuk olyan, mint egy vesztett csatánál a félőrült tábornok támadásra ad utasítást, de nem hogy serege, már jóformán néhány katonája sem maradt. Vagy aranyalmát kell szedni egy fáról, amit századokkal korábban kivágtak, és még csak időmágus sincs a közelben.


Bocsánat az értetlenkedésért.

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Sinclair:
Szándékosan úgy adtam meg a tematikát, hogy minél több minden beleférhessen - tehát a válasz az, hogy rajtad áll, neked melyik szimpatikus. Az elbírálásnál jelzett kiemelt figyelem nem a megközelítés módjára, hanem a felhasználás összetettségére és mélységére vonatkozik.

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Raon írta:

Sinclair:
Szándékosan úgy adtam meg a tematikát, hogy minél több minden beleférhessen - tehát a válasz az, hogy rajtad áll, neked melyik szimpatikus. Az elbírálásnál jelzett kiemelt figyelem nem a megközelítés módjára, hanem a felhasználás összetettségére és mélységére vonatkozik.

Raon: Akkor tehát ez inkluzív téma. Köszönöm!

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Tisztelt valaki! smile

Én most olvastam el az ajánlott regényt, de annyi információ volt benne, hogy nem tudtam mindent megjegyezni. Ha valaki meg tudná mondani nekem, hogy az észak lángjai regény eseménysorozat mennyi idő alatt zajlott le? Esetleg, hogy a Lorn folyón zajlott csata és a Sagrahas-i között kb. mennyi idő telt el?
Megköszönném a segítséget!

Regős

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Ynevi Regős írta:

Tisztelt valaki! smile

Én most olvastam el az ajánlott regényt, de annyi információ volt benne, hogy nem tudtam mindent megjegyezni. Ha valaki meg tudná mondani nekem, hogy az észak lángjai regény eseménysorozat mennyi idő alatt zajlott le? Esetleg, hogy a Lorn folyón zajlott csata és a Sagrahas-i között kb. mennyi idő telt el?
Megköszönném a segítséget!

http://www.deltavision.hu/media/upload/ … gedlet.pdf

Szerintem a segédlet vége megválaszolja minden kérdésedet. smile

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

AThompson írta:
Ynevi Regős írta:

Tisztelt valaki! smile

Én most olvastam el az ajánlott regényt, de annyi információ volt benne, hogy nem tudtam mindent megjegyezni. Ha valaki meg tudná mondani nekem, hogy az észak lángjai regény eseménysorozat mennyi idő alatt zajlott le? Esetleg, hogy a Lorn folyón zajlott csata és a Sagrahas-i között kb. mennyi idő telt el?
Megköszönném a segítséget!


Szerintem a segédlet vége megválaszolja minden kérdésedet. smile

A regény 3692-ben játszódik, ezt eddig is tudtam. De, hogy mennyi idő(nap, hét, hónap....valamelyik) telik el a két összecsapás között, azt nem írja!

Regős

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Ynevi Regős írta:
AThompson írta:

...

A regény 3692-ben játszódik, ezt eddig is tudtam. De, hogy mennyi idő(nap, hét, hónap....valamelyik) telik el a két összecsapás között, azt nem írja!

A regény fejezeteinek az elején, ha jól emlékszem szerepel az események hónapjának neve (Harc etc.)vagy más). Utólagos engedelmével idézném dragondark egyik hozzászólását, mert hirtelenjében nem találtam ennél jobb hivatalosnak is tűnő verziót.

"Nézzük egy picit részletesebben
A hagyományos pyarroni naptár szerint 3 évszak van (31 hónap x20 nap = 620 nap= 1 év)
Az újév beköszöntét a pyarroni civilizációkban külön nem ünneplik meg. Kyel két párjának első hava (Szándék?) csupán a Városok Városa (Pyarron?, Erion?) számára jelenti az esztendő kezdetét.
A dátumozásban a kontinens egyes részei akár esztendős eltérések is lehetnek. (Zárójelben a hónapok száma).
Hideg évszak: Kyel (4), Darton (3), Uwel (3)
Meleg évszak: Alborne (3), Adron (4), Krad (4)
Esős évszak: Dreina (3), Antoh (3), Arel (4)
"

A pyar naptár egyrészt oszlik évszakokra (Hideg, Meleg, Esős) másrészt istenek védnökségére bizonyos hónapok felett ( xy terce, kvartja), harmadrészt meg ezeken belül hónapokra. smile

Itt: http://www.deltavision.hu/forum/viewtop … 702#p18702

Node nem akarlak nagyon elvinni, lehetséges, hogy valaki pontos választ is tud adni a kérdésedre.

Amit találtam: Az Alidar tavi csata a Tűz havában volt, míg Sagrahas a Harc havában. No most a fejezetcímek elején található "hónap" utalások nem tudom mennyire időre vonatkoznak és mennyire hangulatfestő elemként kerültek be anno. Erre András tud válaszolni neked. A másik meg az, hogy nincsen előttem hivatalos pyar naptár tehát nem tudom, hogy egyáltalán lehetséges-e a fent leírt felosztás. A neten keringő szerintem nem hivatalos naptárat nem akarom beidézni, mert csak a káoszt növeli.

Szólítalak dragondark! smile

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Üdv' Zászlóháborús kronológia Globius jóvoltából.
http://www.ynev.hu/forum/viewtopic.php?pid=22293#p22293
Egyébként az egész oldalt érdemes elolvasni, jó kis eszmecsere volt.

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

dragondark írta:

Üdv' Zászlóháborús kronológia Globius jóvoltából.
Egyébként az egész oldalt érdemes elolvasni, jó kis eszmecsere volt.

Nagyon köszönöm!
Ezek szerint a két csata között, ha jól számolom, 3-4 hónap telt el (Geofrámia naptár).
Jó sokat mentek! big_smile

Regős

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Üdv.
Két kérdésem lenne.

1. A Zászlóháborúk idején mennyire voltak aktívak Felice hívei? Gondolom megpróbálták úgy manipulálni a háborút, hogy nekik jobb legyen, mondjuk furudokat idézni egy bonyolult, áldozati rituálé keretében, amiről én is csak egy utalást olvastam az Új Bestiáriumban. Itt kaphatok szabad kezet?
2. A történetem középpontjában gladiátorok állnak. Csak Ifinben van a gladiátorviadaloknak hagyománya, vagy más abasziszi városokban is? Mert erről sehol sem találtam segédletet, esetleg kilehetne dolgozni más abasziszi városokat is?

Előre is köszönöm a választ.

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Üdv' ha elfogadsz egy apró észrevételt: az Új Bestiárium nem hivatalos kiadvány, ezért ajánlatos mellőzni.
Ha forrás kell: valamikor a szép emlékű Rúna magazin 1.évfolyam 10.számában elég részletes leírás volt Felice híveiről (Felice titkos szektája címen). Tudom nem szép dolog ezt mondani, de ha rákeresel a neten könnyen megtalálható.
+ Felice kapcsán nemrég folyt egy kis eszmecsere Gáspár András fórumán, érdemes átnézni a 76.oldalt.
http://www.ynev.hu/forum/viewtopic.php?pid=32149#p32149

A magánvéleményem az, hogy Felice illetve hívei nem annyira jelentősek még, hogy tényezők legyenek a XIV. zászlóháborúban, persze egy Felice-hívő még beleárthatja magát a politikába, de akkor is inkább önös érdekből, és nem Felice érdekében.

Gladiátorok: szerintem egész Abasziszban, de nagyobb városokban bizonyára van valamilyen mértékben hagyománya a gladiátorviadaloknak, ezért azt javaslom: vágj bele! wink

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Köszönöm a választ, sokat segítettél.:)
Nem is tudtam, hogy a gladiátorokról az Alapkönyvön és a Harcosok, Gladiátorok és Barbárok című könyvön kívül ennyire kevés infó van. Sok dolgot eddig nekem kellett kiötleni, mondjuk ilyen téren sokat segítettek a történelmi tanulmányaim és hogy alig két hete néztem végig a Spartacust.:D

Köszönöm újra. És mennyire lehet új dolgokat behozni, mondjuk szertartásokat vagy városokat?

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Ynevi Regős írta:
dragondark írta:

Üdv' Zászlóháborús kronológia Globius jóvoltából.
Egyébként az egész oldalt érdemes elolvasni, jó kis eszmecsere volt.

Nagyon köszönöm!
Ezek szerint a két csata között, ha jól számolom, 3-4 hónap telt el (Geofrámia naptár).
Jó sokat mentek! big_smile

Így van, ez jó közelítés.

Ha kell, itt a teljes Pyarroni naptár:

Hideg évszak

A Teremtés és Pusztítás hónapjai - Kyel két pártja:
Kyel első hava - "szándék"
Kyel második hava - "akarat"
Kyel harmadik hava - "harag"
Kyel negyedik hava - "végítélet"

A Halál hónapjai - Darton terce:
Darton első hava - "sikolyok"
Darton második hava - "csend"
Darton harmadik hava - "kacaj"

A Bosszú hónapjai - Uwel terce:
Uwel első hava - "pengék"
Uwel második hava - "csontok"
Uwel harmadik hava - "hamvak"


Meleg évszak

A Dal hónapjai - Alborne terce:
Alborne első hava - "lant"
Alborne második hava - "álmok"
Alborne harmadik hava - "ébredés"

A Tűz és Fény hónapjai - Adron kvartja:
Adron első hava - "áldozat"
Adron második hava - "engesztelés"
Adron harmadik hava - "lángok"
Adron negyedik hava - "feloldozás"

A Tudomány hónapjai - Krad kvartja:
Krad első hava - "ifjak"
Krad második hava - "bölcsek"
Krad harmadik hava - "beavatottak"
Krad negyedik hava - "felemelkedők"


Esős évszak

A Hatalom és a Szertartások hónapjai - Dreina terce:
Dreina első hava - "fogadalmak"
Dreina második hava - "esküvések"
Dreina harmadik hava - "fohászok"

A Vizek hónapjai - Antoh terce:
Antoh első hava - "hullámok"
Antoh második hava - "áradás"
Antoh harmadik hava - "tengercsend"

A Harc hónapjai - Arel kvartja:
Arel első hava - "zivatar"
Arel második hava - "kék acél"
Arel harmadik hava - "sólyomszárny"
Arel negyedik hava - "holdak és vándorok"

(egy ynevi hét öt napból áll. Négy hét alkot egy húsznapos hónapot. Egy év hatszázhúsz napból áll)