Téma: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Szkriptúra III. – Észak lángjai: a lobogók árnyékában

A Delta Vision Kiadó és a Lunir Kft. a M.A.G.U.S. Örökség együttműködés égisze alatt novellapályázatot hirdet „Észak lángjai: a lobogók árnyékában” címmel.
A pályázatra a „tarthatatlan parancs” témában lehet nevezni, a csatolt segédletek felhasználásával.
A legjobb pályaművek a M.A.G.U.S. húsz éves jubileumának alkalmából összetett díjazásban részesülnek. Erről a már biztossá vált részletek az alábbiakban külön címszó alatt olvashatók, a további extra meglepetésekről pedig a www.deltavision.hu oldalon adunk tájékoztatást.

Háttér
Wayne Chapman: Észak lángjai című regénye méltán népszerű, megkerülhetetlen építőköve Ynev világának. Széleskörű ismertsége a kiírással megtámogatva reményeink szerint a régi és az új olvasóink számára is könnyen azonosítható, lehetőségekben gazdag alkotói közeget biztosít.

A pályázat címében fontos kitétel „a lobogók árnyékában”. Bár a pályázat minden tekintetben az Észak lángjai című regényben bemutatott eseményekre épül, a háttér fókusza nem maga a háború, hanem a „történetek a XIV. Zászlóháború idejéből”.

A pályaműveknek nem feltétlenül kell a zászlóháborúról szólnia, a zászlóháborús közeg felhasználása kötelező. Ezt figyelembe véve mindenki eldöntheti, hogy magáról a háborúról szeretne írni, a kronológiából vett eseményeket feldolgozva, történelemformáló jelleggel, vagy kisebb léptékeket használ, és akár a frontvonalak, akár a hátországok életképeiben gondolkodik. A zászlóháborúban részt vevő népek, államok, és szövetségi rendszerek kapcsán sincs korlátozás, a kellő kapcsolódási ponttal bármelyik szabadon választható.

Tematika
A zászlóháborús kereteken belül a pályázat témája a „tarthatatlan parancs”. A parancsnak nem kell közvetlenül a háború résztvevőitől (katonáktól, elöljáróktól) származnia. Bármilyen elvi vagy közvetett parancs jó megoldást adhat, ha a pályaműben a karakterek cselekedeteit ez határozza meg, az eseményeknek ez a fő mozgatórúgója.

Az elbírálás szempontjai
A M.A.G.U.S. világa kapcsán ismert jelenség, hogy Ynev alaposabban kidolgozott részeinek használata esetenként komoly előismereteket igényel.
Az alábbi kiírással az a célunk, hogy a pályázaton ne csak Ynev-tudorok érvényesülhessenek, hanem bárki, aki kedvet érez a világ egy részletének megjelenítéséhez, megformálásához.

Az elbírálás szempontjai, fontossági sorrendben:
1. A pályamű minősége
A pályázatra elsősorban olyan kész, kiforrott írásokat várunk, amelyek friss ötletekkel, új nézőpontokkal, emlékezetes életképekkel járulhatnak hozzá a világ továbbfejlődéséhez.

2. A téma fókusza
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a pályázó hogyan bontja ki a pályázat témáját, mennyire meghatározó ez a pályaműben. Milyen kérdéseket jár körül, milyen válaszokat talál rájuk, milyen mélységben foglalkozik velük.

3. Ynev hitelesség
A világgal kapcsolatos tájékozottság egy bizonyos szintig megkerülhetetlen, de ez nem véletlenül került a harmadik helyre. A pályaműveknek kötelezően csak a csatolt háttéranyagok információihoz kell igazodniuk. Természetesen az Ynevet alaposabban ismerő pályázók más forrásokat is felhasználhatnak, viszont fontosnak tartjuk egyértelműsíteni, hogy az elbírálásnál az előző két szempont mindenképpen nagyobb jelentőséggel bír majd.

Az általunk javasolt megközelítésekről mindhárom pont kapcsán külön segédletben nyújtunk tájékoztatást (lásd írástechnika segédletek: ötlet, hitelesség, szöveggondozás tmában).

Díjazás
A pályaművek közül legalább öt kerül értékelésre és díjazásra. A díjazottak megjelenési lehetőséget kapnak a Delta Vision Kiadó M.A.G.U.S. sorozatának novelláskötetében, valamint írói honoráriumban részesülnek.
A Delta Vision Kiadó fenntartja annak jogát, hogy nem megfelelő pályaművek beérkezése esetén az öt díjazott novella helyett csak kevesebbet jelöljön megjelentetésre, illetve, hogy a nyertes pályaműveket csak átszerkesztés után jelentesse meg.
Ötnél több megjelenésre alkalmas pályamű beérkezése esetén a Delta Vision Kiadó mindegyiknek megjelenési lehetőséget biztosít.

Fődíj
Sony Xperia Z tablet

Tehetség 2013
A pályázat egyben tehetségkutató program is. A díjazott pályaművek szerzői, ha még nem tagjai, automatikus meghívást kapnak a M.A.G.U.S. írók zártkörű közösségébe, ahol a már publikált szerzők és a Delta Vision Kiadó munkatársai segítségével vehetnek részt Ynev továbbformálásában.
A nem díjazott, de valamilyen részében kiemelkedőnek bizonyuló pályaművek szerzői szerkesztői visszajelzéssel, komoly szakmai támogatással lehetőséget kapnak arra, hogy tovább csiszolhassák írásukat. A tehetséges érdeklődők meghívást kapnak a M.A.G.U.S. alkotók zártkörű közösségébe, ahol a már publikált szerzők és a kiadó munkatársai segítségével bizonyíthatják, hogy idővel alkalmasak lehetnek a megjelenésre is.

Közönségdíj
Az első öt közé be nem került, de valamely részében kiemelkedőnek bizonyuló pályaművek szerzői a szerkesztői visszajelzést követően választhatnak, hogy az írásukkal egy későbbi megjelenést céloznak meg (és írói honorárium részesülnek előre megadott feltételek szerint), vagy közönségszavazáson vesznek részt.
A közönségdíj győztese legalább 50.000 Ft értékű ajándékcsomagot nyerhet. A részletekről a beérkezett pályaművek értékelése után, és a szerzőkkel való egyeztetést követően nyújtunk tájékoztatást.

Nevezési feltételek
A pályázatra bárki nevezhet, függetlenül attól, hogy korábban nyomtatásban megjelent írása vagy sem. Egy pályázó összesen legfeljebb két pályaművet küldhet be.
Minden pályaműnek eredeti, korábban semmilyen formában nem publikált írásnak kell lennie.

A pályázat jeligés. A beküldött pályaművet tartalmazó állomány neve a választott jelige kell legyen (például egy „Ediomad” jeligével érkező pályázat esetében: Ediomad.rtf). Mellé egy külön, jelige nevű állományban (jelige.rtf) meg kell adni a választott jeligét, a pályamű címét, a pályázó teljes (polgári) nevét, elérhetőségeit (legalább az email címét, opcionálisan telefonszámát is).

Két pályamű beküldése esetén két külön jelige szükséges!
A postán feladott pályaművekhez lezárt, jeligével ellátott borítékban várjuk az adatokat.

A Pályázó a pályázat beküldésével igazolja, hogy a pályázaton való részvétele nem sérti harmadik személy jogait, illetve minden érintett harmadik személytől rendelkezik felhatalmazással a pályázatban való részvételre. Ezen pont megszegéséért a Pályázó teljes körű felelősséggel tartozik. Az itt leírtakat a Kiíró nem köteles ellenőrizni és azok Pályázó általi megszegéséért a felelősségét teljesen kizárja.
A Pályázó hozzájárul, hogy a benyújtott pályamű a Pályázóval történt egyeztetést követően az alkotó nevének feltüntetésével a felkerüljön a Kiíró által meghatározott weboldalakra.

Terjedelem, formai követelmények
Terjedelmi korlát: 10 000 – 100 000 leütés (szóközökkel)
Írógéppel íróknak: 65 oldal (az átlagos szerzői oldal 25 sor, soronként 50 leütés, azaz körülbelül 1250 karakter).

Formai követelmények: stílusoktól mentes szöveg, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, kiemelés csak kurzív (italics) és félkövér (bold) formázással
Elfogadott formátum: MS Word Rich Text (rtf) formátum.

Határidő, beküldés
A pályázat leadásának határideje: 2013. október 31. 24:00
Postára adás esetén a határidő: 2013. október 31.

A pályaműveket a jeligével együtt az alábbi címre várjuk:
szkriptura3@deltavision.hu

Postacímünk: Delta Vision Kft., 1092 Budapest, Ferenc körút 40.
A borítékra kérjük feltüntetni, hogy „Szkriptúra III. – novellapályázat”.

Eredményhirdetés
Tervezett időpont: 2013. december 14.
A végleges időpontról a beérkezett művek száma alapján a pályázat lezárását követően a www.deltavision.hu oldalon nyújtunk tájékoztatást.

Pályázati segédletek
Minden anyag letölthető pdf-ben a www.deltavision.hu oldalról. Az opcionálisan figyelembeveendő segédletek a kiírást követő héten kerülnek fel. Ezekről külön hírekben nyújtunk tájékoztatást.

A pályázathoz az alábbi anyagok várhatók, a következő sorrendben:

M.A.G.U.S. témában:
Észak lángjai: a lobogók árnyékában (kötelezően figyelembe veendő)
Észak-Ynev térképe (kötelezően figyelembe veendő)
A XI. Zászlóháború főbb eseményeinek térképe (kötelezően figyelembeveendő)
Ajánlott olvasmányok (opcionális)
Szövetségi rendszerek, népek, államok: Északi Szövetség (opcionális)
Szövetségi rendszerek, népek, államok: Toron és csatlósai (opcionális)
Észak sötét múltja: a zászlóháborúk krónikája toroni nézőpontból (opcionális)

Írástechnikai témában:
Az ötlet (opcionális)
A hitelesség (opcionális)
Szöveggondozás, készre futtatás (opcionális)


Minden pályázónak ihletben gazdag pillanatokat és eredményes munkát kívánok!

Raon
Delta Vision Kiadó, szerkesztő

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Üdv néked!

Ama nem jelentéktelen helyzetről érdeklődnék, hogy a XIV. zászlóháború idején a térkapuhálózat milyen állapotban volt? Tehát működtek e rendesen? Ha igen, akkor mennyire voltak biztonságosak? Gondolok itt elsősorban mágikus behatásokra, vagy lezárásokra. Azt biztosra veszem, hogy nagy katonai egység őrizte a kapukat és kölcsönösen figyeltették is azokat kémekkel.
Előre is köszönöm válaszod jóuram!

Ynevi regős

Regős

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Sziasztok!

Szeretném megkérdezni, hogy amennyiben két novellával pályázom, akkor egy vagy két különböző jeligével kell-e elküldenem őket?

Köszönettel:


Calabria

A Hajnal nem ragyogó,/ Az Éj fehéren lebben,/ Az Isten nem jóságos,/ Az Ördög nem kegyetlen. [...]
A Halál ős dáridó/ S kis stáció az Élet,/ A Bűn szebb az Erénynél/ S legszebb Erény a Vétek.
A méz maró keserű/S édes íze a sónak,/ A Ma egy nagy hazugság/ S az igazság a Holnap.
Nincsen semmi, ami van,/ Egy Való van: a Nincsen,/ Az Ördög a rokonunk/ S ellenségünk az Isten.

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Calabria írta:

Sziasztok!

Szeretném megkérdezni, hogy amennyiben két novellával pályázom, akkor egy vagy két különböző jeligével kell-e elküldenem őket?

Köszönettel:


Calabria

"Két pályamű beküldése esetén két külön jelige szükséges!"

Regős

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Hájló,

Kérdés.

A pártatlan elbírálás jegyében illik-e új e-mailcímet regisztrálni, és arról beküldeni a pályázatot, mert a bírák a jeligés doksit csak értékelés után nyitják meg, vagy mindegy, mert a bírák el tudnak vonatkoztatni? smile

Köszi, tsók!

:*

E/M

"...és veszed le véres torkodat a korcsolyámról...!"

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Enkara írta:

Hájló,

Kérdés.

A pártatlan elbírálás jegyében illik-e új e-mailcímet regisztrálni, és arról beküldeni a pályázatot, mert a bírák a jeligés doksit csak értékelés után nyitják meg, vagy mindegy, mert a bírák el tudnak vonatkoztatni? smile

Köszi, tsók!

:*

E/M


Szerintem komoly emberekről van szó akik csak a pályaművet fogják nézni, magát a szerzőt nem. Illetve remélem  big_smile  Voltak nekem is nézeteltéréseim itt a fórumon smile

Ark

Ha a lábad már nem bírja, a szíved vigyen tovább!

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Üdv' nem hozzám szóltak a kérdések, de talán hasznosak lesznek a válaszok, és szigorúan magánvélemények.

Ynevi Regős írta:

...érdeklődnék, hogy a XIV. zászlóháború idején a térkapuhálózat milyen állapotban volt? Tehát működtek e rendesen?...

Alapesetben háború idején lezárják a kapukat. Az ellenséges területre (pl Ifin-Tiadlan) illetve semleges városba (pl Erion) nyílók biztosan nem működnek.
A többit is csak nagyon szükséges esetben nyitják, akkor is kisebb egységek, követek számára.

Enkara írta:

....pártatlan elbírálás jegyében illik-e új e-mailcímet regisztrálni, és arról beküldeni a pályázatot, ...vagy mindegy, mert a bírák el tudnak vonatkoztatni?

A bírálók pártatlanságához nem férhet kétség  cool , az írások pedig önmagukért beszélnek. Azért ajánlott ismeretlen e-mail címről küldeni a pályázatot, mert így el lehet kerülni mindenféle hátrányos/előnyös megkülönböztetés legkisebb látszatát/gyanúját is. wink

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Ynevi Regős:

Ama nem jelentéktelen helyzetről érdeklődnék, hogy a XIV. zászlóháború idején a térkapuhálózat milyen állapotban volt? Tehát működtek e rendesen?

Dragondark gyorsabb volt nálam (innen is köszönet neki), és a válasza abszolút helytálló.
Az, hogy a háború kitörésével csak a szövetséges államok térkapui elérhetőek, alap biztonsági protokoll - de még ez a halmaz is szűkölhetett a háború alakulásától függően. Senki semmit nem szeret kockáztatni, tehát ha a toroni seregek a Dawalon közelébe jutnak, azt a térkaput is lezárják, nehogy az ellenség visszaélhessen vele. Erről kevés anyagban esett szó, de joggal valószínűsíthető, hogy a lezárást mindig a fogadó oldalon lehet elintézni, azaz ha valaki nem akar "x helyről hívást fogadni", akkor a túloldalon hiába is próbálkoznak (ezért lehet kulcsfontosságú, hogy baráti oldalról ki mehet át és ki nem).

Az Észak lángjai alapján a XIV. zászlóháború előzményeként két hét alatt több kulcsfontosságú esemény történt: az első és második vörös hadúr meggyilkolása, a harmadik vörös lobogó ellopása Tarinból. Eligor eltűnése is ekkorra tehető, Toron időzítése tehát kiváló háttérmunkát sejtet. Ráadásul amint félre lett állítva négy vörös lobogó, a toroni seregek át is lépték a Dwyll Únió határait.

A térkapuk esetében tehát az tűnik legvalószínűbbnek, hogy az első gyilkosság után extra óvintézkedésekkel még használhatták őket, de ahogy megtörtént az első hadmozdulat, csak néhány működő maradhatott a szövetségesek felé, a háború által nem érintett államokban, kiemelt felügyelet alatt.

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Enkara:

A pártatlan elbírálás jegyében illik-e új e-mailcímet regisztrálni, és arról beküldeni a pályázatot, mert a bírák a jeligés doksit csak értékelés után nyitják meg, vagy mindegy, mert a bírák el tudnak vonatkoztatni?

Ez minden jeligés pályázatnál kényes kérdés, ezért erre mi is kitaláltuk a megfelelő biztonsági lépcsőket.
De ha valaki úgy érzi, hogy egy ismert emailcímmel bármilyen formában "lelepleződhet", akkor a legegyszerűbb külön emailcímet használni a beküldésre, és akkor száz százalékosan megnyugodhat. smile

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Szövetségi rendszerek, népek, államok: Északi Szövetség (opcionális)
Szövetségi rendszerek, népek, államok: Toron és csatlósai (opcionális)

Ezek alatt a megjelent Toron, ill. Északi Szövetség könyveket értitek?

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Morrola írta:

Szövetségi rendszerek, népek, államok: Északi Szövetség (opcionális)
Szövetségi rendszerek, népek, államok: Toron és csatlósai (opcionális)

Ezek alatt a megjelent Toron, ill. Északi Szövetség könyveket értitek?

Nem, ezek letölthető pályázati segédletek lesznek, elsősorban azok számára, akik semmilyen világleírós kiadvánnyal nem rendelkeznek. A jelzett kötetek bármelyike használható, ahogy a szerepjáték alapkönyvek világleírós részei is. Az általunk javasolt megközelítéseket az "Ajánlott olvasmányok" segédlet tartalmazza (ez várhatóan ma délután kerül ki az oldalra).

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

-Raon : Amennyiben nem okoz problémát szeretnék pár dolgot kérdezni.

Tiadlan - Kard Testvériség - Gro-Ugon vonalon képzelem el az egyik történetemet. Ezzel kapcsolatban felmerült pár kérdés így az adatgyűjtés, kijegyzetelés fázisban.

1.) Nem követek-e el fatális hibát, ha nem veszem figyelembe a másik könyvkiadónál "Gro-Ugon farkasai" címen megjelent antológiakötetben leírtakat. Megjegyzem nem olvastam, de semmi jót nem hallottam róla viszont a borító leírása alapján a Zászlóháború végének ork eseményeit, a Kard testvériség zászlójának megszerzését dolgozzák fel a történetek. Nem tudom ebből a szempontból ez mennyire nevezhető "kánon-anyagnak".

2.) Raoul Renier : Árnyak könyve- "A Farkasszellem gyermekei" , illetve a Bestiárium "Orkok" leírását irányadónak vélem ork ügyben. Wayne Chaptman : Észak lángjai történet végéről a vörös szemű fehérorkok leírását szintén annak. Remélem nem változott a koncepció.

3.) Nem találtam arra vonatkozóan információt, hogy Tiadlanban pontosan mikorra választanak új királyt a bárók és ténylegesen megkapja-e a dorcha a zászlót? Amennyiben igen, ez kb mikorra tehető? Mikor tud hadúrként beavatkozni az eseményekbe?

4.) Tiadlan leírásánál a nemesség és a hozzájuk tartozó katonaság a király fennhatósága alá tartozik, de háború idején a dorcha rendelkezik a seregekkel. A XIV. Zászlóháború elején nincs királya Tiadlannak. Lehetségesnek tartotok egy olyan alapkoncepciót, hogy a csapatokkal rendelkező szabad városok nemesei nem tudják, hogy a bárói tanács vagy Shirin utasításait kövessék-e?

5.) A goblinokat a háborúban lőlapnak és,-vagy golyófogónak használják, vagy ők is képesek nagyobb számban akár ostrommanőverekre is? A Bestiárium leírása szerint kizárnám, hogy önállóan komolyabb hadmozdulatokra alkalmasak lennének, de nem zárkóznék el teljesen. Ti mit gondoltok?

6.) Rosanna de Lamar -nál elképzelhető, hogy a neki hűséget esküdő kalandozókat kisebb egységekben, speciális feladatokra mozgósítja, vagy inkább egy nagyobb sereget verbuvál belőlük? Gondolom a 3 hónapos hadjárat előtt inkább az utóbbi ami valószínűbb.

Köszönöm szépen, bárki véleményét, válaszát szívesen veszem.

Maradok Tisztelettel :

Ark

Utoljára Arc de Angely szerkesztette (2013.08.12. 14:42:22)

Ha a lábad már nem bírja, a szíved vigyen tovább!

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

@Arc de Angely:

1. Nem hinném, hogy vétesz bármi ellen is, a kötet egy-két momentumában van talán fantázia, de össze van csapva, meg nem is igazán vannak benne nagy horderejű események emlékeim szerint.

5. Erre szerintem megvan a válasz a Renier féle anyagban, inkább az előbbi, gondolom a páriákkal együtt vetik be őket az orkok, illetve az ostromgépeket vontatják velük, tehát inkább szolgák és csőcselék, mint valódi haderő. Az okosabb, erősebb, függetlenebb goblinok szerintem elbújnak az orkok elől és megpróbálják távol tartani magukat az eseményektől, max később átruccanak fosztogatni és a zavarosban halászni.
Talán a Kard Testvériség besorozhat párat közülük, de ezek szerepe se különbözhet sokban az ork törzsek "házi" goblinjaitól, persze itt eltudok képzelni szabadabb mozgásteret a fosztogatás és terror terén, illetve esetleg felderítőket adhatnak (a fehér alapkönyv valamelyik goblinos fejezeténél van egy ilyen humoros szövegrészlet)
A goblinokról még talán van egy forrás, ami viszont szintén problémás, akárcsak a Gro-Ugon farkasai, ez a Csillagvető, maga a regény már O'Connor leszállóága, de a goblinokról vannak benne jó és érdekes ötletek.

"A bitófán is csak addig nehéz, míg hozzá nem szokik az ember!"

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Arc de Angely:
Semmi gond, ne viccelj, ezért van ez a fórum.

1.
Jól látod, azzal a kötettel semmilyen formában nem érdemes foglalkozni.

2.
Nem változott, ezek alapművek a témában.

3.
Ez valóban nincs konkrétan megadva. Az Észak lángjai alapján a királyválasztás nem húzódhatott sokáig, ráadásul ennek súlyát a háborús helyzet többszörösen megdobta. Szerintem nyugodtan lehet abban gondolkozni, hogy a sagrahasi ütközet után nem sokkal már helyre is állt a rend Tiadlanban.

4.
Lehetséges. Az Észak lángjaiban is az szerepel, hogy mindenki kivárt, és ennek csak Rosanna megjelenésével és a dorcha döntésével lett vége (azzal, amikor Rosanna felügyelete alá helyezte a tiadlani sereget).

5.
Önállóan semmiképp (lásd Észak lángjaiban a goblin hajós történéseket smile ), de valamilyen irányítás alatt ez logikusan megvalósulhat.

6.
Itt bátran lehet folyamatokban gondolkodni. A három hónapos hadjárat csak 3696-ban indul - előtte sok minden beleférhetett. Illetve én azt mondanám, bármilyen esetben létezhet kivétel, ha a szerző kellően logikus, nyomós okot talál ki hozzá. smile

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Köszönöm szépen gyors válaszotokat. Azt hiszem holnap neki is látok rendszerezni a háttéranyagokat.

Ark

Ha a lábad már nem bírja, a szíved vigyen tovább!

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Kérdés: ha már az erigowi III. Dagatere haláláról van szó... módja, körülményei valaha meg lettek határozva? Illetve az utódlás a koronás főket vesztő országokban hogyan folyik le? Neveik ismeretes?

Sagrahas csatáját nem találom földrajzilag. Dwyll Unió?

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Morrola írta:

Sagrahas csatáját nem találom földrajzilag. Dwyll Unió?

Én is kerestem a múltkor, aztán megtaláltam, hogy ez a Davalon falaitól közvetlen délre fekvő mező.
Ez az a csata, ami szerepel az Észak Lángjai végén.

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Morrola írta:

Kérdés: ha már az erigowi III. Dagatere haláláról van szó... módja, körülményei valaha meg lettek határozva? Illetve az utódlás a koronás főket vesztő országokban hogyan folyik le? Neveik ismeretes?

Sagrahas csatáját nem találom földrajzilag. Dwyll Unió?

A nagyherceg halála fehér folt. Azon kívül, hogy a toroniak végeztek vele, semmit nem tudunk róla.
Az utódlás kérdése államonként változó. A tiadlani történések pl. az Észak lángjaiban megtalálhatók. Ha Erigow a konkrét kérdés, ott az Északi Szövetség szerint a nemesség a legtisztább lovagi eszméket követik, és meghatározó a hűbéri kötelék is. Ez ugyan nincs konkrétan megadva, de a fentiek alapján a nagyhercegi cím öröklődhet a dinasztián belül - nyugodtan lehet ebben gondolkodni.

Sagrahas Davalon alatt van, ahogy Sötét Ezredes írta.

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Üdv!

Raon, nekem is lenne egy kérdésem:

Enoszuke mennyire volt aktív a XIV. Zászlóháborúban?

Köszi!

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Sziasztok!

Két kérdésem lenne, az egyik, hogy ezek az anyagok mikor kerülnek fel, mivel naponta egyről volt szó, de számomra még mindig elérhetetlenek:

Ajánlott olvasmányok (opcionális)
Szövetségi rendszerek, népek, államok: Északi Szövetség (opcionális)
Szövetségi rendszerek, népek, államok: Toron és csatlósai (opcionális)
Észak sötét múltja: a zászlóháborúk krónikája toroni nézőpontból (opcionális)

A másik kérdésem pedig, hogy Amnet-on Keilorról és Sigur bel Trang báróról lehet bármit is tudni? Mármint a kronológiában megjelenteken kívül, mert oda csak annyi van leírva, hogy meghaltak. Szerepelnek ők bármiben, vagy teljesen kidolgozatlan karakterek, akiket tetszés szerint lehet formázni?

Köszönettel:


Calabria

A Hajnal nem ragyogó,/ Az Éj fehéren lebben,/ Az Isten nem jóságos,/ Az Ördög nem kegyetlen. [...]
A Halál ős dáridó/ S kis stáció az Élet,/ A Bűn szebb az Erénynél/ S legszebb Erény a Vétek.
A méz maró keserű/S édes íze a sónak,/ A Ma egy nagy hazugság/ S az igazság a Holnap.
Nincsen semmi, ami van,/ Egy Való van: a Nincsen,/ Az Ördög a rokonunk/ S ellenségünk az Isten.

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

@Calabria: Észak lángjai c. regényt tudnám ajánlani, abban biztosan szerepelnek. smile A Summarium életrajzai között is van róluk némi információ.

"Amdiss eudo sinawarthen." Áldozat lészen diadalmunk.

"If you steal from one person, that's plagiarism… If you steal from a lot of people, that's research."  George R.R. Martin

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Rastaman:

Enoszuke mennyire volt aktív a XIV. Zászlóháborúban?

A fekete hadúr tisztje ekkortájt betöltetlen, ezért a lényegből kimaradtak. A részleteket a Keleti szél című regényekből lehet visszakövetkeztetni.

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Calabria írta:

Két kérdésem lenne, az egyik, hogy ezek az anyagok mikor kerülnek fel, mivel naponta egyről volt szó, de számomra még mindig elérhetetlenek:

Volt egy kis keveredés, de mostantól a tegnapi és a mai anyag is elérhető.

A másik kérdésem pedig, hogy Amnet-on Keilorról és Sigur bel Trang báróról lehet bármit is tudni? Mármint a kronológiában megjelenteken kívül, mert oda csak annyi van leírva, hogy meghaltak. Szerepelnek ők bármiben, vagy teljesen kidolgozatlan karakterek, akiket tetszés szerint lehet formázni?

Ligthingrider megírta a lényeget. Mindkettő aktív szereplője az Észak lángjainak (Sigur inkább, Keilor kevésbé), ezért velük kapcsolatban a regényből illetve a függelékből lehet tájékozódni.

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Rastaman írta:

Enoszuke mennyire volt aktív a XIV. Zászlóháborúban?

Raon írta:

A fekete hadúr tisztje ekkortájt betöltetlen, ezért a lényegből kimaradtak. A részleteket a Keleti szél című regényekből lehet visszakövetkeztetni.

Ezzel azért lehetne vitatkozni. Az irányadónak mondható Enoszuke kiegészítőben sem a XIV. zászlóháborúról, sem a Fekete Hadúrról nincs szó. Annyi tudható, hogy a Taigi császár tehetetlen, a birodalmat a Nagy Államtanács irányítja. Ettől még lehet valaki más a Hetedik Fekete Hadúr.

A Keleti szél idevágó részében:
Enoszuke...Szövetségeseik vereséget szenvedtek a Nyolc Vadon legutóbbi háborújában – súlyos vereséget. Enoszukét az elszigetelés veszélye fenyegeti. Már elindulásom előtt nyilvánvaló volt, hogy a tenno előbb-utóbb szembefordul hazája Fekete Hadurával. A jelek szerint sikerült  megszabadulnia tőle, és most új kapcsolatokat keres – olyan szövetségest, mely a jövendölések szerint egyetlenként, a Korforduló viharait is átvészeli.

– Vantun Han – folytatta Athalay – jövőt ígért Enoszuke nagyjainak, akik minden reményüket belé vetik, és erejükön felül támogatják vállalkozását. Sejtelmük sincs róla, hogy az átok máris beteljesedett – hogy császáruk, aki a Fekete Lobogók hatalmában csalódva a Ködös Part homályában nézett Új szövetségesek után, rég áldozatul esett a Muszeigek szörnyeinek:

Megjegyzem: ezeket fenntartásokkal kell kezelni, mert nem tudni, hogy ezekből mi kerül át a Keleti Szél második kötetébe.

Az, hogy a Hetedik Fekete Hadúr tiszte betöltetlen csak az Északi Szövetség egy mondatában szerepel máshol nem. Ezt is lehet fenntartásokkal kezelni.
Ugyanitt az Első Vörös Hadúrra írják, hogy III. Dagatere (24.oldal), az Erigowi résznél meg azt írják, hogy a herceg az élemedett XI.Dagatere (91. oldal)
A Kilencedik Vörös Hadúrnál meg, hogy a "kalandozók lobogójának" holléte ismeretlen, hordozója jelenleg vélhetően nincs. (Aki olvasta az Észak Lángjait az tudja miért faramuci ez a bejegyzés).

Röviden: a magam részéről el tudom képzelni, hogy a Hetedik Fekete Hadúr és Enoszuke aktív volt a XIV. zászlóháború idején. Most már csak egy író kell, aki ez kellőképpen alátámasztva megírja.  big_smile

 

Hozzászólás: Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat

Üdvözlet!

A másik kérdésem pedig, hogy Amnet-on Keilorról és Sigur bel Trang báróról lehet bármit is tudni? Mármint a kronológiában megjelenteken kívül, mert oda csak annyi van leírva, hogy meghaltak. Szerepelnek ők bármiben, vagy teljesen kidolgozatlan karakterek, akiket tetszés szerint lehet formázni?

Ligthingrider megírta a lényeget. Mindkettő aktív szereplője az Észak lángjainak (Sigur inkább, Keilor kevésbé), ezért velük kapcsolatban a regényből illetve a függelékből lehet tájékozódni.

Köszönöm, de az én példányomban egy hang sem esik Amnet-on Keilorról. Sigurt valóban megtaláltam (a Summáriumban is), hálás köszönet érte. Esetleg akinek van olyan Észak Lángjai, ahol megemlítik Keilort, hálás lennék, ha valahogy az információit megosztaná velem  smile


Calabria

A Hajnal nem ragyogó,/ Az Éj fehéren lebben,/ Az Isten nem jóságos,/ Az Ördög nem kegyetlen. [...]
A Halál ős dáridó/ S kis stáció az Élet,/ A Bűn szebb az Erénynél/ S legszebb Erény a Vétek.
A méz maró keserű/S édes íze a sónak,/ A Ma egy nagy hazugság/ S az igazság a Holnap.
Nincsen semmi, ami van,/ Egy Való van: a Nincsen,/ Az Ördög a rokonunk/ S ellenségünk az Isten.